Bộ Công an yêu cầu xử lý trách nhiệm những bộ, ngành nào liên quan vụ Việt Á?

Tại kết luận điều tra vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm, cơ quan điều tra xác định, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ đã buông lỏng, thiếu kiểm tra.
Đề nghị truy tố 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh liên quan vụ Việt Á "Danh sách đen" nhận hàng triệu USD của Phan Quốc Việt trong vụ Việt Á

Tại kết luận điều tra sai phạm trong vụ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội.

Theo Cơ quan điều tra, Bộ Khoa học và Công nghệ buông lỏng, thiếu kiểm tra giám sát trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, trong các khâu: Phê duyệt nhiệm vụ, phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị phối hợp; kinh phí, theo dõi sử dụng và thanh toán kinh phí; quản lý thực hiện Đề tài, xử lý kết quả thực hiện Đề tài; nội dung thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học không đầy đủ, không có thông tin về quyền, nghĩa vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y, Công ty Việt Á; phương pháp phối hợp giữa Học viện Quân y và Công ty Việt Á; phương pháp chuyển giao kết quả nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Y tế đã thiếu kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về sinh phẩm y tế, hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương; không quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân trong hiệp thương giá, thời hạn ban hành kết luận kiểm tra giá.

Bộ Công an yêu cầu xử lý trách nhiệm những bộ, ngành nào liên quan vụ Việt Á?
Tại kết luận điều tra vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm, cơ quan điều tra xác định, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ đã buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát

Cùng với đó, nội dung thuyết minh đề tài không có thông tin về quyền, nghĩa vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y, Công ty Việt Á; không có phương pháp phối hợp, phương pháp chuyển giao kết quả nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ…

Về phía Bộ Y tế, theo cơ quan điều tra, bộ này cũng thiếu kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về sinh phẩm y tế, hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương; không quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân trong hiệp thương giá, thời hạn ban hành kết luận kiểm tra giá.

Kết luận chỉ ra: Do việc buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát tại Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế dẫn đến Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty Việt Á) lợi dụng, móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ hai bộ.

Ngoài ra, sự móc ngoặc trên đã giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, sử dụng kết quả nghiên cứu lập hồ sở gửi Bộ Y tế và được cấp số đăng ký lưu hành. Việt Á đã biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu của Nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp rồi nâng khống giá bán thu lời bất chính.

Do việc buông lỏng, thiếu kiểm tra giám sát tại Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế nêu trên dẫn đến Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) lợi dụng, thông đồng móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế để Công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tham gia nghiên cứu đề tài, sử dụng kết quả nghiên cứu lập hồ sơ đăng ký, được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức kit xét nghiệm, biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý thành tài sản thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, trái quy định pháp luật.

Do đó, cơ quan có thẩm quyền cho rằng các ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, các cá nhân liên quan việc quản lý đề tài, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự, Cơ quan chức năng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo qui định về Đảng, chính quyền.

Những Bộ nào được Bộ Công an yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan vụ Việt Á?
Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố trong vụ Việt Á

Khi Công ty Việt Á sản xuất thương mại, bán kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/kit test không có căn cứ.

Khi Bộ Y tế kiểm tra giá hiệp thương, xác định Công ty Việt Á thay đổi nguyên vật liệu sản xuất so với hồ sơ đăng ký lưu hành nhưng không ra kết luận kiểm tra, không kiến nghị biện pháp xử lý, dẫn đến Công ty Việt Á tiếp tục sử dụng giá hiệp thương với Bộ Y tế đã được Phan Quốc Việt nâng khống, tạo mặt bằng giá để bán cho các đơn vị, địa phương, thu lời bất chính, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tại các đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm trong quá trình Công ty Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm, vật tư, sinh phẩm y tế chưa kịp thời phân bổ dự toán ngân sách thực hiện; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế còn hạn chế, nhất là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, địch họa.

Từ nguyên nhân trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cần nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý sinh phẩm y tế, đảm báo khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát cơ cấu tổ chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ để chủ động hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi cho thống nhất, đúng quy phạm pháp luật theo hướng có cơ quan chuyên trách quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm trong công tác cấp số đăng ký lưu hành sinh phẩm y tế; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp quản lý giá đối với các vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan chủ động hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, địch họa... đặc biệt là đối với các gói thầu có giá trị lớn, chưa được phân bổ dự toán ngân sách thực hiện, việc hướng dẫn xác định giá trị hợp đồng, thương thảo hợp đồng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị, cơ sở y tế công lập trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư y tế; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về mua sắm, đấu thầu cho cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế, phòng ngừa các vi phạm, tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính xem xét xử lý hành chính đối với công ty thẩm định giá có sai phạm đã kết luận trong vụ án, đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá...

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty Việt Á

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Tự ý đắp bờ, ngăn suối để khai thác loại khoảng sản lạ

Quảng Ninh: Tự ý đắp bờ, ngăn suối để khai thác loại khoảng sản lạ

Một trường hợp ở phường Mông Dương (Quảng Ninh) đã tự ý đắp bờ, ngăn suối Thái Bình, tổ chức máy móc để khai thác loại khoáng sản lạ có màu đen, chưa rõ là gì?
Thanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

Thanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trên địa bàn xã Tân Phúc xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép.
Hà Nội: Giải mã thương vụ chuyển nhượng Dự án King Palace và lý do chậm sổ hồng

Hà Nội: Giải mã thương vụ chuyển nhượng Dự án King Palace và lý do chậm sổ hồng

Việc chuyển nhượng một phần dự án và chậm xác định giá đất chính là nguyên nhân cư dân Dự án King Palace (số 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội) chậm được cấp sổ hồng.
Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Nữ tài xế sinh năm 2003 điều khiển xe Mercedes đâm đổ nhà cổ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội) được xác định có nồng độ cồn khi lái xe.
Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm

Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm

Xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) để săn bắt động vật rừng, 3 đối tượng đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Truy lùng kẻ nghi có ý định cướp tiệm vàng ở Tân Bình

TP. Hồ Chí Minh: Truy lùng kẻ nghi có ý định cướp tiệm vàng ở Tân Bình

Công an TP. Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đang truy tìm một kẻ nghi có ý định cướp tại một tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.
An Giang: Bắt nhóm cán bộ và chủ doanh nghiệp lập chứng từ, hồ sơ khống công trình

An Giang: Bắt nhóm cán bộ và chủ doanh nghiệp lập chứng từ, hồ sơ khống công trình

Nhóm cán bộ và chủ các doanh nghiệp ở huyện Chợ Mới, An Giang bắt tay nhau lập hồ sơ khống công tình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.
Mua pháo hoa trên mạng, cẩn trọng "tiền mất tật mang"

Mua pháo hoa trên mạng, cẩn trọng "tiền mất tật mang"

Thời điểm cuối năm, pháo hoa được rao bán tràn lan trên các trang mạng, tiềm ẩn nguy cơ khi người dân chọn mua sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Phát hiện bọc vàng cất giấu trong bụi cây

Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Phát hiện bọc vàng cất giấu trong bụi cây

Hơn 80 chỉ vàng được Công an tỉnh Trà Vinh tìm thấy dưới gốc cây ở bờ kênh khu vực ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành.
Đắc Lắk: Một cán bộ Kiểm lâm tử vong khi tuần tra, trên người có vết đạn

Đắc Lắk: Một cán bộ Kiểm lâm tử vong khi tuần tra, trên người có vết đạn

Tối 2/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết, một cán bộ kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tử vong bất thường, trên người có vết đạn.
Hà Nội: Ô đất có công trình 25 tầng miễn phép được giao cho doanh nghiệp thế nào?

Hà Nội: Ô đất có công trình 25 tầng miễn phép được giao cho doanh nghiệp thế nào?

Hơn 2.900m2 thuộc ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương là đất thuê trả tiền hàng năm, sau một phần được chuyển đổi thành giao đất có thu tiền để xây chung cư.
Hướng Hoá - Quảng Trị: Liên tiếp bắt giữ các vụ về ma tuý và pháo lậu

Hướng Hoá - Quảng Trị: Liên tiếp bắt giữ các vụ về ma tuý và pháo lậu

Tại huyện Hướng Hoá, trong các ngày từ 28/11 đến 2/12, cơ quan chức năng tại địa phương đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma tuý và pháo lậu.
Đồng Nai: Đề nghị truy tố đối tượng vận chuyển hơn 5,6 kg ma túy

Đồng Nai: Đề nghị truy tố đối tượng vận chuyển hơn 5,6 kg ma túy

Đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1998) bị Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Thanh Hóa: Bịa đặt thông tin cô gái nhiễm HIV, 2 đối tượng bị phạt nặng

Thanh Hóa: Bịa đặt thông tin cô gái nhiễm HIV, 2 đối tượng bị phạt nặng

Liên quan đến tin đồn cô gái ở huyện Bá Thước bị nhiễm HIV và lây cho nhiều người, Công an đã xác minh, làm rõ và xử phạt hành chính 2 đối tượng.
Hải Phòng: Cán bộ ngân hàng giúp khách thoát bẫy lừa 121 triệu đồng

Hải Phòng: Cán bộ ngân hàng giúp khách thoát bẫy lừa 121 triệu đồng

Một nhân viên ngân hàng ở thành phố Hải Phòng, đã kịp thời giúp khách hàng thoát "bẫy" lừa 121 triệu đồng.
Trách nhiệm vụ chặt phá rừng phòng hộ, khai thác đất trái phép tại tỉnh Hải Dương

Trách nhiệm vụ chặt phá rừng phòng hộ, khai thác đất trái phép tại tỉnh Hải Dương

Thanh tra tỉnh Hải Dương chuyển thông tin đến Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Hải Dương để xem xét việc hoạt động thi công bãi thải xỉ thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương và các nhà thầu thi công đã có hành vi lấn, chiếm đất rừng trái quy định, chặt,...
Thanh Hóa: Bắt đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”qua mạng bằng hình thức bán số lô, số đề

Thanh Hóa: Bắt đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”qua mạng bằng hình thức bán số lô, số đề

Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hiệp để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng bằng hình thức bán số lô, số đề.
Thanh Hóa: Bắt quả tang 31 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke

Thanh Hóa: Bắt quả tang 31 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Như Thanh bắt quả tang 31 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karake.
Tây Ninh: Bị khởi tố vì chiếm giữ tiền của người khác chuyển nhầm

Tây Ninh: Bị khởi tố vì chiếm giữ tiền của người khác chuyển nhầm

Ngày 1/12, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu để điều tra về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản người khác".
Công an Lạng Sơn thông tin vụ kẹo lạ nghi chứa chất ma tuý bán tại nhiều cổng trường

Công an Lạng Sơn thông tin vụ kẹo lạ nghi chứa chất ma tuý bán tại nhiều cổng trường

Công an Lạng Sơn đã có thông tin chính thức về vụ kẹo lạ nghi chứa chất ma tuý lan truyền mạng xã hội trong ngày qua.
Hà Nội: Phát hiện 3 chứng thư thẩm định giá ô đất có công trình 25 tầng được miễn phép

Hà Nội: Phát hiện 3 chứng thư thẩm định giá ô đất có công trình 25 tầng được miễn phép

Thanh tra TP. Hà Nội xác định, có 3 chứng thư thẩm định giá đất cho ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương – nơi có công trình 25 tầng được miễn phép xây dựng.
Nhà máy Xử lý rác thải APT Seraphin Hải Dương vi phạm nghiêm trọng về xây dựng

Nhà máy Xử lý rác thải APT Seraphin Hải Dương vi phạm nghiêm trọng về xây dựng

Tình trạng xây dựng tuỳ tiện không có trong quy hoạch, sai quy hoạch xảy ra tràn lan trong khuôn viên Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin Hải Dương ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Quảng Ninh: Khởi tố, điều tra 14 vụ, 70 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực

Quảng Ninh: Khởi tố, điều tra 14 vụ, 70 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực

Trong kỳ báo cáo, cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh 6 tin báo về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; đã khởi tố, điều tra 14 vụ, 70 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực.
Hòa Bình: Bắt một phụ nữ cho vay lãi nặng thu lời bất chính 6 tỷ đồng

Hòa Bình: Bắt một phụ nữ cho vay lãi nặng thu lời bất chính 6 tỷ đồng

Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành tạm giữ 1 phụ nữ do có hành vi cho vay lãi nặng, thu lời bất chính 6 tỷ đồng trên địa bàn.
Clip toàn cảnh vụ cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành, Trà Vinh

Clip toàn cảnh vụ cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành, Trà Vinh

Hai đối tượng tham gia cướp, một đã bị công an bắt giữ, đối tượng còn lại điều khiển xe gắn máy tự té ngã, tử vong trên đường tẩu thoát.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động