Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 10:18

BHXH Việt Nam: Mở rộng cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình

14:49 | 13/08/2020
Từ ngày 14/8/2020, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động cho đơn vị sử dụng lao động và liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, báo cáo tình hình thay đổi lao động là hai trong số các dịch vụ công sẽ được tích hợp, đưa vào thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và xây dựng phương án, quy trình điện tử đối với thủ tục đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

bhxh viet nam mo rong cung cap dich vu tren cong dich vu cong quoc gia theo lo trinh
BHXH Việt Nam là một trong các cơ quan tham gia cung cấp dịch vụ sớm nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ - ông Ngô Hải Phan - cho biết, dịch vụ công đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động sẽ phục vụ 780.096 đơn vị tham gia đóng BHXH cho hơn 14,4 triệu lao động và 12,7 triệu BH thất nghiệp của người lao động hàng tháng.

Trước đây, các đơn vị lao động hàng tháng đều làm bằng hình thức thủ công như chuẩn bị chứng từ ủy nhiệm chi, đến ngân hàng hoặc cơ quan BHXH để đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động… nhưng nay nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, còn giúp mỗi tháng đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công cho việc thực hiện thủ tục này. “Nếu chỉ lấy con số 501.044 đơn vị sử dụng lao động đã có giao dịch điện tử với BHXH thì số tiền tiết kiệm của toàn xã hội hàng năm sẽ khoảng 1.300 tỷ đồng/năm” - ông Ngô Hải Phan thông tin .

Với tiến độ thực hiện tích hợp của dịch vụ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động cho đơn vị sử dụng lao động hoàn toàn có khả năng hoàn thành trước ngày 14/8. Vì vậy, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã có đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lựa chọn dịch vụ này công bố trong lễ khai trương Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Như vậy, dịch vụ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp sẽ là dịch vụ công thứ 998 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động, BHXH Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình liên thông và xây dựng, tích hợp dịch vụ. Đến thời điểm này, tất cả quy trình đã thực hiện xong và đang chạy thử các dịch vụ liên quan. Đây sẽ là dịch vụ công thứ 999 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc thực hiện dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm thủ tục báo cáo tình hình thay đổi lao động (6 tháng, 1 năm, đột xuất); đồng thời, giúp chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý lao động giữa các cơ quan đảm bảo việc thực hiện tốt hơn chức năng quản lý giữa các cơ quan. Theo tính toán, nếu thực hiện dịch vụ liên thông điện tử, đơn vị sử dụng lao động sẽ tiết kiệm được ít nhất 2 ngày công/năm, chi phí tiết kiệm của xã hội hàng năm tối thiểu 344 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam - cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính đang được ngành này triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia theo lộ trình, mục tiêu tại Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện cung cấp 722 tài khoản cho các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH cấp huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai các giải pháp kỹ thuật để kết nối, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và đến nay đã cung cấp được 13 dịch vụ công. Ngoài ra, đã tích hợp, cung cấp thêm 3 dịch vụ công để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Cho đến thời điểm hiện nay, BHXH Việt Nam là một trong những cơ quan tham gia cung cấp dịch vụ sớm nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Qua tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia, các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục tại tất cả các bộ, ngành, địa phương và thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cùng với việc thúc đẩy thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, ưu điểm rất lớn của việc nộp hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia là tạo thêm kênh giám sát việc thực hiện, bảo đảm tính minh bạch.

Từ nay đến cuối năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Với việc đưa vào thực hiện trực tuyến hai dịch vụ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động cho đơn vị sử dụng lao động và liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chi phí tiết kiệm của xã hội hàng năm tối thiểu 1.644 tỷ đồng.

Hoa Quỳnh