Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 01:32

BHXH Hải Dương: Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người dân

10:12 | 28/07/2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực hoạt động.    

Đại diện BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, trước bối cảnh khó khăn của doanh nghiệp, để hoàn thành chỉ tiêu thu, giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2020 theo kế hoạch được BHXH Việt Nam giao là những thách thức rất lớn đối với toàn đơn vị.

5657 bhxh
BHXH tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều hoạt động linh hoạt trong thực hiện chính sách

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương - bà Đoàn Thị Trinh - để hoàn thành chỉ tiêu số thu, phấn đấu giảm số nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 của BHXH Việt Nam giao, nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn phức tạp, BHXH tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác thu, thu nợ, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; yêu cầu các đơn vị đóng nộp kịp thời hằng tháng không để nợ, nợ đọng kéo dài; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các huyện thực hiện cụ thể như giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã thành lập 4 đoàn thanh tra về BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến nay tổng số thanh tra, kiểm tra được 67 đơn vị, trong đó thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được 39 đơn vị; thanh tra đột xuất để thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và thanh tra truy đóng thời gian tham gia BHXH được 28 đơn vị.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra thực hiện pháp luật về lao động tại 3 đơn vị sử dụng lao động, BHXH đã yêu cầu các đơn vị nộp số tiền nợ được 18.482 triệu đồng. Đề nghị truy thu số tiền 245 triệu đồng của 46 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian truy thu 83 triệu đồng của 186 lao động do đơn vị đóng thiếu mức quy định. Đề nghị thu hồi 20 triệu đồng của 29 lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sai quy định.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo BHXH tỉnh Hải Dương, công tác tuyên truyền chính sách luôn được đẩy mạnh; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng nhóm đối tượng, các hội đoàn thể để người dân hiểu rõ về lợi ích thiết thực, cụ thể khi tham gia BHXH, BHYT; BHXH tỉnh đều có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động đang giảm lao động do ảnh hưởng dịch bệnh, đề nghị phối hợp tuyên truyền đến người lao động khi chấm dứt hợp đồng làm thủ tục hưởng BHTN, không thanh toán BHXH 1 lần, tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đảm bảo quyền lợi khi không còn trong độ tuổi lao động.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực hoạt động. Tính đến 30/6/2020, toàn tỉnh Hải Dương có tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 341.183 người, đạt 90,04% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 26.103 người, đạt 86,95% kế hoạch giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 3.813 tỷ đồng, đạt 47,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Nợ BHXH, BHYT, BHTN 147,1 tỷ đồng, chiếm 1,81% số phải thu, cao hơn kế hoạch là 0,28%.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 1.648.868 người có thẻ BHYT, đạt 97,67% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đạt 86,92% tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh, trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình là 365.743 người, tăng 11.443 người so với năm 2019, đạt 95% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Cùng với đó, BHXH tỉnh Hải Dương đã giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người thụ hưởng, đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết cho 1.085 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 4.746 người hưởng trợ cấp 1 lần, 52.748 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 26.318 lượt người hưởng chế độ thai sản, 7.805 lượt người hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT là 1.374.483 lượt người, với tổng chi 704.800 triệu đồng. Tỷ lệ sử dụng kinh phí khám chữa bệnh (KCB)/tổng kinh phí 6 tháng là 46,9%.

Bà Đoàn Thị Trinh nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, các nhiệm vụ của BHXH tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc rất lớn và nặng nề, cần sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị. Trong đó, để thực hiện thành công các kế hoạch đề ra, BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có biểu hiện trốn đóng, nợ đọng; công tác giám định BHYT được quán triệt trong toàn ngành là phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT được khám chữa bệnh an toàn, hợp lý và cân đối được thu - chi kinh phí khám chữa bệnh BHYT, ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng nguồn quỹ,...

Hoa Quỳnh