Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 03:28

Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21:46 | 18/08/2021
Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao, Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc, chiều 18/8.

Nâng cao chất lượng công tác lập pháp cho cả nhiệm kỳ

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình phiên họp thứ 2. Các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo, sâu sắc, chất lượng và rất tâm huyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao đối với các vấn đề quyết định theo thẩm quyền; thống nhất các định hướng lớn về các nội dung chuẩn bị trình Quốc hội để các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục chuẩn bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi cần được tiến hành kỹ lưỡng, toàn diện để bảo đảm sau khi ban hành tạo ra bước chuyển biến tích cực và rõ rệt trong công tác thi đua, khen thưởng, nhất là khắc phục được "bệnh" hình thức và bệnh thành tích trong tổ chức thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cơ quan trình và Ủy ban Xã hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội thảo để hoàn thiện dự án Luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là dự án Luật đầu tiên của Quốc hội Khóa XV nên phải bảo đảm quá trình xây dựng dự án Luật này trở thành hình mẫu tiêu biểu để hiện thực hóa tầm nhìn cũng như các định hướng, chủ trương nâng cao chất lượng công tác lập pháp trong nhiệm kỳ Khóa XV.

Về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng Quỹ; rà soát, chỉ đạo về định mức, mức đóng của các đối tượng, phạm vi và mức chi sử dụng Quỹ để bảo đảm cho việc sử dụng đúng tính chất quỹ ngắn hạn, hàng năm chỉ giữ lại khoảng 10% để làm công tác dự phòng, không để số dư quá lớn như hiện nay. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để bảo đảm tính an toàn của Quỹ trong dài hạn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, xem xét trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để kịp thời thể chế hóa các tinh thần, các quan điểm lớn của Trung ương tại Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc, định mức chung về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần phải làm rõ thêm để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi ký ban hành.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám sát

Để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022, đó là “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Trong đó, thành viên Đoàn giám sát ngoài Thường trực các cơ quan của Quốc hội bổ sung và mời đại diện một số cơ quan của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, các chuyên gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng đề cương chi tiết về kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện giám sát.

Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình phiên họp thứ 2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân. Thông qua Nghị quyết về quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Giao Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ký ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí phân định miền núi, vùng cao làm cơ sở thống nhất và đồng bộ để thực hiện các chính sách, pháp luật trong giai đoạn tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất định kỳ tại phiên họp hàng tháng sẽ xem xét tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân nguyện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Dân nguyện phối hợp với các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan hữu quan để giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội làm tốt hơn nữa công tác dân nguyện trong thời gian tới.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Về tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp, trước mắt là Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp cơ quan tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, xem xét kỹ lưỡng, thận trọng công tác chuẩn bị và đề xuất các phương án, với các kịch bản linh hoạt và hiệu quả theo hướng thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Kỳ họp thứ hai của Quốc hội có thể diễn ra theo hướng kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong trường hợp điều kiện thuận lợi hơn có thể tổ chức bình thường như trước đây. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, phức tạp thì có thể họp trực tuyến toàn phần.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý dù tổ chức theo hình thức nào thì nhân dân, cử tri cả nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều mong muốn, yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm hoàn thành tốt đẹp, chất lượng cao nhất với thời gian ngắn nhất...

Đối với các nội dung khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các kết luận tại phiên họp và hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để trình ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ nay đến Kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn phiên họp tháng 9 và tháng 10 để xem xét tất cả các nội dung sẽ trình Quốc hội; nhấn mạnh khối lượng công việc là rất lớn. Các dự án luật này đã được lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến bước đầu, đề nghị các cơ quan có liên quan bám sát kết luận để tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai hiệu quả công việc theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý không để diễn ra tình trạng chậm trễ các nội dung của Phiên họp, Kỳ họp hoặc là rút nội dung ra do không kịp chuẩn bị hoặc xin bổ sung nội dung rất khẩn cấp nhưng lại không bảo đảm các thủ tục, kể cả thủ tục rút gọn và nhất là không bảo đảm chất lượng.

Đỗ Nga