Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/10/2021 19:06

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hướng dẫn doanh nghiệp bông sợi thực hiện Nghị quyết 68

09:00 | 11/08/2021
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa gửi Hiệp hội Bông sợi Việt Nam Công văn số 2428/BHXH-TST hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đã có Công văn số 54/2021/CV-VCOSA ngày 30/7/2021 gửi BHXH Việt Nam về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai mô hình 3T và đề xuất, kiến nghị đối với doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Bông sợi Việt Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hướng dẫn doanh nghiệp bông sợi thực hiện Nghị quyết 68

Theo chức năng, nhiệm vụ BHXH Việt Nam - cho biết, về triển khai nhanh các gói hỗ trợ, căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản, chỉ đạo BHXH địa phương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan BHXH, khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì phải xem xét giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam thông tin, đối với chính sách hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, toàn ngành BHXH đã thực hiện, thông báo số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đơn vị sử dụng lao động biết, chủ động hỗ trợ cho người lao động phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Đề cập đến đề nghị giảm hoặc nới lỏng thời gian đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), theo BHXH Việt Nam, căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT... theo quy định của pháp luật. Vấn đề các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đề nghị giảm hoặc nới lỏng thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa được pháp luật quy định, vượt quá thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam - cho biết thêm, tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam đề nghị Hiệp hội Bông sợi Việt Nam hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH và cơ quan liên quan thực hiện theo quy định và hướng dẫn nêu trên.

Hoa Quỳnh