Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/10/2021 04:15

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

17:51 | 27/08/2021
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang có chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam "kích hoạt" thực hiện gói hỗ trợ chính sách

Trước đó, ngày 10/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 4126/BNV-TCBC hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

Để thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức: Giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, tiến hành rà soát lại việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC (ngày 24/8/2021) thì thực hiện giải quyết chế độ hưu trí theo thời điểm nghỉ hưu ghi tại Quyết định của cấp có thẩm quyền.

BHXH Việt Nam yêu cầu, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, BHXH các địa phương cần kịp thời phản ánh để BHXH Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung.

Hoa Quỳnh