Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 08:38

Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh: Điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động

18:33 | 19/07/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh quyết định điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19.
Ngành bảo hiểm xã hội: Giải quyết kịp thời các chế độ cho người dân trong đại dịch Covid-19

Đây là thông báo tại Công văn 2665/BHXH-QLT điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19 vừa được BHXH TP.Hồ Chí Minh ban hành.

Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh: Điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động

Theo đó, căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 8/7/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2645 BHXH-QLT ngày 12/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, trong đó quy định thời hạn giải quyết như sau:

Trong thời hạn 4 ngày làm việc đối với hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, danh sách người lao động ngừng việc, danh sách lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, BHXH TP. Hồ Chí Minh cho hay, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, BHXH TP.Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn 1 ngày làm việc cho tất cả các loại thủ tục nêu trên.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2062 /BHXH-TST gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó đề nghị BHXH các địa phương tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ giấy.

Hoa Quỳnh