Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Linh hoạt, đa dạng phương thức truyền thông

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền theo chiều sâu gắn với phương châm “đi từng nhà, rà từng người”.
Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Thời gian qua, công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm giúp các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách.

Đẩy nhanh bổ sung số định danh công dân, căn cước công dân và cài đặt ứng dụng VssID

Thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 224.730 người có thẻ Bảo hiểm y tế được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân; có 13.200/25.589 người sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thẻ Bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh; 191/198 cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế có bệnh nhân đến khám chữa bằng thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, toàn tỉnh đã có trên 111.000 hồ sơ VssID được phê duyệt hợp lệ, trên 82.000 lượt tài khoản đã đăng nhập ứng dụng; tỷ lệ hoàn thành đăng ký so với kế hoạch giao gần 114%.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1067/BHXH-QLT yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ thu đẩy nhanh thực hiện một số nhiệm vụ về triển khai bổ sung số định danh công dân, căn cước công dân và cài đặt ứng dụng VssID.

Theo đó, đối với dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị căn cứ danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH từ cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi đến, để thông báo cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên, người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội… biết thông tin cá nhân đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ căn cước công dân đi khám chữa bệnh thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Linh hoạt, đa dạng phương thức truyền thông

Đồng thời, thông báo cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế chưa cài đặt hoặc đã cài đặt ứng dụng VssID nhưng thiếu địa chỉ email để thực hiện đăng ký tài khoản ứng dụng VssID theo hướng dẫn; lập danh sách những trường hợp đã kê khai bổ sung email và thông báo gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh kết quả đã hoàn thành.

Theo công văn, đối với dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực chưa khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia chưa có số Chứng minh nhân dân/Định danh cá nhân/Căn cước công dân, căn cứ danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH từ cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi đến, các đơn vị phối hợp với người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế xác nhận thông tin vào Mẫu số 02 và lập Mẫu D02-LT/Mẫu D03-TS kèm theo Mẫu TK1-TS đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế có điều chỉnh thông tin gửi đến cơ quan BHXH thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, để cơ quan Bảo hiểm xã hội cập nhật vào phần mềm quản lý.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng lưu ý các tổ chức dịch vụ thu, trong đó có Bưu điện tỉnh Yên Bái chủ động xây dựng kế hoạch, đôn đốc nhân viên thu và nhân viên chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội phối hợp với người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hoàn thiện Mẫu số 02 gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật phần mềm quản lý. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID xong trước ngày 5/11/2022 và báo cáo kết quả hoàn thành về Bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày 10/11/2022.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục rà soát học sinh sinh viên theo Mẫu số 02 từ Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi đến. Những trường hợp chưa có định danh cá nhân/Căn cước công dân thì hướng dẫn học sinh sinh viên bổ sung định danh cá nhân/Căn cước công dân vào Mẫu số 02 và hoàn thiện gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để cập nhật phần mềm quản lý. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID xong trước ngày 15/10/2022 và thông báo bằng văn bản kết quả hoàn thành về Bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày 20/10/2022.

Đa dạng phương thức truyền thông

Theo Bảo hiểm xã hội Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 53.929 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt trên 95,03% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; 23.491 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 5.020 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 73,63% kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; 764.211 người tham gia Bảo hiểm y tế, tăng 1.319 người so với tháng 5, giảm 45.493 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 97,66% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; đạt tỉ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế 90,68%. Toàn tỉnh Yên Bái cũng thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp gần 839 tỉ đồng, đạt trên 45,6% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ nợ chiếm 2,79%.

Theo ông Phạm Công Cường - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức trên 70 hội nghị vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1/7, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân truyền thông, vận động phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình với chủ đề: “Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình”.

Bên cạnh đó, xác định công tác vận động, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đợt ra quân này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung tuyên truyền theo chiều sâu gắn với phương châm “đi từng nhà, rà từng người. Trong ngày ra quân phát động, toàn tỉnh đã vận động được 220 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 600 người tham gia Bảo hiểm y tế.

Trong những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông. Theo đó, các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai chuyên nghiệp bài bản, linh hoạt. Phương thức truyền thông đã vận dụng linh hoạt, đa dạng theo từng thời điểm; truyền thông trực tuyến qua mạng xã hội; truyền thông trực tiếp qua các hội nghị tư vấn, các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ… góp phần hoàn thành chỉ tiêu 32.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 800.000 người tham gia Bảo hiểm y tế đến hết năm 2022. Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu đến hết ngày 31/12/2022 phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh giao.

Về chỉ tiêu phát triển người tham gia, phấn đấu đạt 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội; 11% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và 95% dân số tham gia Bảo hiểm y tế trở lên… Chủ động tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông theo các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hoàn thành kế hoạch hội nghị khách hàng tiềm năng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình được giao…

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Quyết tâm, sáng tạo, đồng lòng thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch về công tác thu và phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2022”.
Nhật Khôi
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bảo hiểm xã hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

PTI ra mắt sản phẩm bảo hiểm thiệt hại vật chất PIN xe ô tô điện

PTI ra mắt sản phẩm bảo hiểm thiệt hại vật chất PIN xe ô tô điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chính thức ra mắt sản phẩm mới Bảo hiểm PIN cho tất cả khách hàng sử dụng xe ô tô điện tại Việt Nam.
Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong số hoá

Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong số hoá

Công nghệ hiện đại đang khiến các doanh nghiệp bảo hiểm phải nhanh chóng đổi mới, Bảo hiểm Bảo Việt cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
Đắk Lắk: “Dư địa” còn rất lớn trong phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đắk Lắk: “Dư địa” còn rất lớn trong phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tỉnh Đắk Lắk được đề nghị cần phát huy thế mạnh trung tâm, “thủ phủ” của Tây Nguyên với “dư địa” rất lớn trong phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-EASY365

Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-EASY365

Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-EASY365 với nhiều quyền lợi tối ưu, thanh toán phí linh hoạt hàng tháng.
Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Từ 1/10, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng chủ động, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato: Hợp tác đào tạo về an toàn thông tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato: Hợp tác đào tạo về an toàn thông tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato (New Zealand) đã kí kết hợp tác giai đoạn 2022-2025, trong đó có việc hỗ trợ đào tạo về an toàn thông tin.
Tỉnh Bến Tre linh hoạt triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội

Tỉnh Bến Tre linh hoạt triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre thích ứng, linh hoạt để việc triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội thuận lợi, hiệu quả.
Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Cần có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hộ cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản không có khả năng thu hồi nợ bảo hiểm xã hội.
Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là mở ra cơ hội tiếp cận bảo hiểm cho mọi người

Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là mở ra cơ hội tiếp cận bảo hiểm cho mọi người

Shinhan Life chọn cho mình hướng đi mới là phát triển những sản phẩm với mức giá hợp lý để mọi người dân Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với bảo hiểm hơn.
Quỹ tín dụng nhân dân – Kênh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi hữu hiệu

Quỹ tín dụng nhân dân – Kênh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi hữu hiệu

Quỹ tín dụng nhân dân là kênh lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi hiệu quả, từ đó góp phần gia tăng niềm tin người gửi tiền khu vực nông thôn.
Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy tích hợp các dịch vụ công

Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy tích hợp các dịch vụ công

Trong quý 3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức.
BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức 2022

BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức 2022

Đa dạng hóa các hình thức gửi tiền, từ ngày 27/8 đến 31/12/2022, BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng tổ chức với lãi suất lên tới 7,3%/năm.
Bảo hiểm Bảo Việt xuất sắc nhận giải thưởng “ Sáng kiến bảo hiểm số của năm” khu vực châu Á

Bảo hiểm Bảo Việt xuất sắc nhận giải thưởng “ Sáng kiến bảo hiểm số của năm” khu vực châu Á

Bảo hiểm Bảo Việt giành chiến thắng và trở thành doanh nghiệp đạt giải thưởng “Sáng kiến bảo hiểm số của năm" tại Bảo hiểm châu Á 2022 (Insurance Asia Awards).
Chubb Life Việt Nam và Medici hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ

Chubb Life Việt Nam và Medici hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ

Chubb Life Việt Nam và Medici chính thức hợp tác phân phối giải pháp bảo hiểm nhân thọ nhằm đa dạng hóa kênh phân phối của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc.
Sửa đổi Luật việc làm: Những ai không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Sửa đổi Luật việc làm: Những ai không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mới.
Bộ Tài chính đề xuất dành 1% mức thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động PCCC

Bộ Tài chính đề xuất dành 1% mức thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động PCCC

Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bộ Tài chính đề xuất mức thu 1% từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động PCCC.
Hà Nội: Thanh tra chậm đóng, nợ đọng các loại tiền bảo hiểm tại một số doanh nghiệp

Hà Nội: Thanh tra chậm đóng, nợ đọng các loại tiền bảo hiểm tại một số doanh nghiệp

Thành phố Hà Nội ban hành quyết định thanh tra chậm đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp năm 2022.
Thừa Thiên Huế: Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế: Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế đã vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhờ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Sức hút của thị trường bảo hiểm công nghệ Việt

Sức hút của thị trường bảo hiểm công nghệ Việt

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam mở đường cho thị trường bảo hiểm công nghệ (Insurtech) phát triển, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham.
Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 19/9, Công ty TNHH Affina Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược cùng PTI Hồ Chí Minh- công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 được cập nhật, bổ sung, phát triển từ phiên bản 1.0.
Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Giang đang đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Công khai, minh bạch về chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Công khai, minh bạch về chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Với sự công khai, minh bạch về chính sách Bảo hiểm tiền gửi đã gia tăng mức độ nhận thức và giúp nâng cao niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính.
Chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khoảng 3.750 tỷ đồng

Chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khoảng 3.750 tỷ đồng

Chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên hoảng 3.750 tỷ đồng trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động