Bảo hiểm xã hội địa phương: Linh hoạt phát triển đối tượng tham gia

Bảo hiểm xã hội các địa phương đã linh hoạt biến thách thức thành cơ hội để lan tỏa chính sách tới người dân.
Bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2022, tỉnh Bắc Giang được giao chỉ tiêu giao phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 40.107 người, tăng 135% so với năm 2021. Tính đến hết 30/4/2022, toàn tỉnh có 29.657 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 73,94% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, giảm 726 người so với tháng 12/2021.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện”; đồng thời, tham mưu tổ chức Lễ phát động và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng cao điểm” tại các huyện, thành phố... từ đó, lan tỏa, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt của Bảo hiểm xã hội tỉnh sau gần một tháng triển khai, thực hiện “Tháng cao điểm”, nhận thức của người dân về Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có chuyển biến tích cực, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh.

BHXH các địa phương:Tích cực thực hiện cải cách hành chính và phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Tuyên truyền người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Tính đến hết tháng 5/2022, trên địa bàn đã có 3.611 người tham gia mới, đạt 124,5 kế hoạch tháng cao điểm. Các huyện, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch, một số huyện đạt kết quả cao như: Việt Yên vận động được 601 người, đạt 158,16%; Lục Ngạn đạt vận động được 488 người, đạt 145,6%; Yên Dũng đạt vận động được 363 người, đạt 136,98%…

Với đặc thù là ngành có nhiều hoạt động giao dịch với người dân, đơn vị, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng luôn xác định lấy người dân, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã nỗ lực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ. Việc xây dựng thành công hệ thống Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đã tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế góp phần đem đến sự hài lòng cho nhân dân.

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thành phố đến cấp huyện và tại Trung tâm Hành chính công. Đơn vị cũng công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố; niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội thành phố và 15/15 Bảo hiểm xã hội các quận, huyện; đảm bảo các đơn vị, cá nhân đều dễ dàng tiếp cận.

Trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và gặt hái được nhiều thành công, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát triển, mở rộng nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình hiệu quả, trung bình mỗi năm tăng trưởng từ 2- 3%.

Từ thực tế địa phương, ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định (Lạng Sơn) cho biết, để hoàn thành tốt mục tiêu, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã và Bưu điện huyện mở rộng mạng lưới đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cộng tác viên, nhân viên đại lý thu, thông qua lực lượng này đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đến nay, toàn huyện có 3.819 người tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó 2.788 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, 1.031 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền đã giúp huyện Tràng Định tăng nhanh số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Lạng Sơn. Nếu như năm 2018, toàn tỉnh Lạng Sơn có 57.241 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và 3.562 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; đến năm 2021 đã có 65.348 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và 12.906 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Riêng về Bảo hiểm y tế, năm 2018, toàn tỉnh có 743.650 người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số; đến năm 2021 Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cố gắng giữ mức 683.025 người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số. Nguyên nhân tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế giảm do nhiều yếu tố khách quan, trong đó có việc thực hiện theo Quyết định 861/QĐ-TTg khiến nhiều người không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.666 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đạt 97,8%. Các đơn vị chưa thực hiện đăng ký giao dịch điện tử chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, sử dụng ít lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện hưởng ứng và thực hiện. Thông qua phong trào này, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng, góp phần xây dựng những nhân tố điển hình cho Ngành. Việc triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW đã đem lại những chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, tỷ lệ đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp vẫn tăng thấp so với kỳ vọng. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền đồng bộ hơn nữa, nhằm thực hiện hiệu quả chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, hướng tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Thanh Vân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ứng dụng VssID: Ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ứng dụng VssID: Ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sau gần 2 năm triển khai, ứng dụng VssID đã phát huy vai trò trong việc cung cấp thông tin, ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế giảm so với năm 2021

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế giảm so với năm 2021

Đến hết tháng 7 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt gần 16,9 triệu, chiếm khoảng 34,1% lực lượng lao động.
Tập đoàn Bảo Việt 10 năm liên tiếp trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất”

Tập đoàn Bảo Việt 10 năm liên tiếp trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất”

Tập đoàn Bảo Việt là đại diện duy nhất ngành bảo hiểm 10 năm liên tiếp được vinh danh trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes công bố.
Doanh thu phí bảo hiểm 7 tháng đầu năm tăng 15,24% so với cùng kỳ

Doanh thu phí bảo hiểm 7 tháng đầu năm tăng 15,24% so với cùng kỳ

Tính đến hết tháng 7/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% sso với cùng kỳ năm trước.
Sản phẩm bảo hiểm công nghệ đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Sản phẩm bảo hiểm công nghệ đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chính thức ra mắt sản phẩm PTI Care – Bảo hiểm trời mưa, đây là sản phẩm bảo hiểm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Dai-ichi Life Việt Nam đạt danh hiệu top 2 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022

Dai-ichi Life Việt Nam đạt danh hiệu top 2 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam đã nhận danh hiệu top 2 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022 do Vietnam Report trao tặng.
Manulife Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng "Bàn tròn triệu đô" tại Việt Nam

Manulife Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng "Bàn tròn triệu đô" tại Việt Nam

Manulife Việt Nam một lần nữa nhận danh hiệu cao nhất trong bảng xếp hạng Bàn tròn Triệu đô (MDRT) năm 2022. Đây là lần thứ 2 công ty đạt danh hiệu này.
Hệ thống giám định: Quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, minh bạch

Hệ thống giám định: Quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, minh bạch

Giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội, giúp cho việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế minh bạch.
Tập đoàn Bảo Việt: 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 26.676 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt: 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 26.676 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 26.676 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Xác nhận gần 2,7 triệu hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Xác nhận gần 2,7 triệu hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Gần 2,7 triệu hồ sơ đã được ngành bảo hiểm xã hội xác nhận để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08, tính đến hết ngày 25/7/2022.
Prudential Việt Nam nhận 2 giải thưởng uy tín cho kênh phân phối qua hợp tác ngân hàng

Prudential Việt Nam nhận 2 giải thưởng uy tín cho kênh phân phối qua hợp tác ngân hàng

Prudential Việt Nam liên tiếp đón nhận 2 giải thưởng uy tín cho kênh phân phối qua hợp tác ngân hàng.
Những tiện ích mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế

Những tiện ích mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế hiện đang được trải nghiệm, sử dụng những tiện ích đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này.
Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 3.400 tỉ đồng doanh thu 6 tháng đầu năm

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 3.400 tỉ đồng doanh thu 6 tháng đầu năm

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với sự tăng trưởng ở hầu hết các nghiệp vụ, doanh thu 3.400 tỷ đồng.
Có nên rút bảo hiểm xã hội một lần?

Có nên rút bảo hiểm xã hội một lần?

Khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với hưởng lương hưu để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình mang lại lợi ích gì?

Bảo hiểm y tế hộ gia đình mang lại lợi ích gì?

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là cách để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Loại bảo hiểm này có phương thức đóng linh hoạt, phù hợp mọi người dân.
Manulife Việt Nam ra mắt bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm

Manulife Việt Nam ra mắt bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm

Manulife Việt Nam tiếp tục hành trình chuyển đổi số hóa thông qua việc cho ra mắt bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm với sự đơn giản và tiện lợi hơn.
Không để tình trạng trục lợi chính sách

Không để tình trạng trục lợi chính sách

Khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi chính sách.
Bảo hiểm FWD tăng 4 hạng trong bảng xếp hạng MDRT toàn cầu

Bảo hiểm FWD tăng 4 hạng trong bảng xếp hạng MDRT toàn cầu

Bảo hiểm FWD đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các công ty có số lượng thành viên “Câu lạc bộ Bàn tròn triệu đô” (MDRT) lớn nhất toàn cầu năm 2022.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP An Bình

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP An Bình

Ngày 20/7, tại Trụ sở của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK).
Hải Dương: Hơn 400.000 người tham gia bảo hiểm xã hội

Hải Dương: Hơn 400.000 người tham gia bảo hiểm xã hội

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương có 416.375 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 44,77% lực lượng lao động.
Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội vừa ban hành quyết định phê duyệt người đủ điều kiện được thí điểm bổ sung giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm Xã hội và Hội Nông dân: Ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Bảo hiểm Xã hội và Hội Nông dân: Ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 14/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025.
Phát triển được 56.572 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Phát triển được 56.572 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Trong đợt ra quân (10/7) nhân Ngày Bảo hiểm y tế, các địa phương đã phát triển được 56.572 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Đề nghị tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đề nghị tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đang có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm y tế nhờ phần mềm giám định

Phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm y tế nhờ phần mềm giám định

Qua hệ thống giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phát hiện hàng loạt trường hợp thanh toán sai quy định hoặc trục lợi chính sách.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động