Bảo đảm an sinh xã hội vùng Tây Bắc

Trong những năm qua, đầu tư cho phát triển vùng Tây Bắc là nhiệm vụ luôn được Chính phủ ưu tiên. Cùng với nội lực, các nguồn ngoại lực, trong đó có các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, điện, viễn thông… đã góp phần làm cho bức tranh kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc có nhiều khởi sắc.
Bảo đảm an sinh xã hội vùng Tây Bắc

Phạm vi chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc gồm 12 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và 21 huyện phía Tây của 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Việt Nam. Xây dựng vùng Tây Bắc phát triển vững mạnh toàn diện vừa là yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng, vừa là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chung tay xóa nghèo

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Chương trình 30a), 43/43 huyện nghèo trong vùng Tây Bắc đã được các doanh nghiệp nhận hỗ trợ, cam kết đến năm 2020 với tổng số tiền 2.114,58 tỷ đồng (chiếm 87,4% tổng số tiền doanh nghiệp cam kết hỗ trợ cho 62 huyện nghèo của cả nước). Nguồn lực này tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế xã; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên cử tuyển; đào tạo nghề, nhận lao động địa phương vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn; đầu tư cơ sở y tế và các cơ sở hạ tầng xã hội...

Từ năm 2009 đến nay, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội, giao lưu với các chủ đề “Chung tay cùng Tây Bắc và các huyện nghèo”, “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc”... Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, hưởng ứng sự kêu gọi, vận động của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và một số thành phố lớn đã cam kết hỗ trợ gần 1.700 tỷ đồng, trong đó, riêng ngành Ngân hàng đã hỗ trợ vượt mức cam kết với tổng số tiền trên 1.100 tỷ đồng để giúp đồng bào nghèo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã hỗ trợ đồng bào nghèo về sinh kế, tổ chức các lớp học nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến thủy sản cho người dân các địa phương vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình...

Từ năm 2012, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Đại học Quốc gia phối hợp triển khai Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đây là chương trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ có ý nghĩa thực tiễn, được Chính phủ quan tâm chỉ đạo để giúp các tỉnh trong vùng đưa khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Sản phẩm khoa học và công nghệ chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra các sản phẩm hàng hóa...

Tuy nhiên, để xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo tiền đề cho Tây Bắc phát triển thì công tác an sinh xã hội cần được tiếp tục quan tâm.

Những giải pháp chiến lược

Để nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội đối với vùng Tây Bắc, cùng những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, cần có những giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài.

Một là, tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nghề, phát triển và định hướng đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động tại địa phương...

Có chính sách thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất, sử dụng nguồn lao động của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Có sự gắn kết chặt chẽ từ khâu đào tạo đến giải quyết việc làm giữa chính quyền các cấp, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và người học nghề.

Hai là, thực hiện tốt chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống vật chất tinh thần người có công với cách mạng. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao mức sống gia đình người có công trên địa bàn.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với đối tượng yếu thế, đối tượng xã hội, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ cho người dân bị thiên tai, dịch bệnh, không để người dân đói, trẻ em bỏ học.

Ba là, thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình, bảo đảm đúng đối tượng được hưởng; lồng ghép các chương trình, dự án dạy nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, tạo sinh kế cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ hoặc vào làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với vùng nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Có hình thức vinh danh, khen thưởng, ghi nhận, động viên kịp thời đối với các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp mạnh, làm ăn có lãi đều tự nguyện tham gia công tác an sinh xã hội; nguồn quỹ an sinh xã hội được xây dựng từ các ngày làm việc thêm giờ thứ 7, chủ nhật của công nhân viên chức, người lao động và sự đóng góp tự nguyện trực tiếp của từng cá nhân.

Vì vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, có nguồn quỹ an sinh xã hội dồi dào, các cơ quan chủ quản, các bộ, ngành, địa phương có thể gợi ý địa chỉ để doanh nghiệp đầu tư, giúp đỡ, như cách làm có hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua.

Cuối cùng, cần xây dựng và ban hành những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về việc thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là đối với việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ phối hợp với các tỉnh, các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp đã được trao Giấy chứng nhận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gói tài trợ; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng cam kết.
TIN LIÊN QUAN
Đổi thay nhờ vốn ngân hàng
Dấu ấn ngành Công Thương

TS. Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ban hành quy chế Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Ban hành quy chế Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025.
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo.
Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên vừa nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hiệp hội nghệ nhân Nhân sâm Hàn Quốc vào chiều ngày 25/6.
Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 3: Thay đổi từ tư duy, nhận thức

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 3: Thay đổi từ tư duy, nhận thức

Để phát triển cây quế Việt, chuyên gia khuyến cáo rằng các doanh nghiệp, người dân cần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.
Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 2: Vẫn còn những thách thức cho cây quế

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 2: Vẫn còn những thách thức cho cây quế

Mặc dù lợi ích kinh tế mà cây quế đem lại là không nhỏ. Tuy nhiên, cây gia vị này cũng đang đối diện với rất nhiều thách thức cho phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 1: Xóa đói giảm nghèo cùng cây quế

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 1: Xóa đói giảm nghèo cùng cây quế

Từng là cây trồng chỉ để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cây quế đã giúp bà con ở miền núi phía Bắc xóa đói giảm nghèo và làm giàu.
Trao tặng 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao Tây Bắc

Trao tặng 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao Tây Bắc

Công ty Cổ phần Stavian Hoá chất (Stavian Chemical) vừa phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Tỉnh Đoàn các tỉnh Tây Bắc tổ chức khánh thành 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao. Các điểm trường học này năm trong Chiến dịch điều ước cho em - vì mái trường cho trẻ em vùng cao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc tại Phú Thọ, Thái Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc tại Phú Thọ, Thái Nguyên

Trong 2 ngày 24, 25/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh và Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bàn giao 2 công trình cầu đập tràn tại tỉnh Hà Giang

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bàn giao 2 công trình cầu đập tràn tại tỉnh Hà Giang

Nhân dịp năm học mới 2020-2021, ngày 29/9/2020, tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Hà Giang tổ chức lễ khánh thành 2 công trình đập tràn tại (suối 1) thôn Chu Thượng - thôn Khá Thượng (xã Tân Lập, huyện Bắc Quang) và tại thôn Yên Sơn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Hà Giang đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội

Hà Giang đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Hà Giang về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lào Cai: Sâm đất bán chạy

Lào Cai: Sâm đất bán chạy

Đây là thời điểm mà đồng bào dân tộc ở xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thu hoạch củ hoàng sin cô hay còn gọi là sâm đất, khoai sâm đất. Tuy được gọi là sâm nhưng giá lại rẻ như khoai lang nên sâm đất được các bà nội trợ mua nhiều.
Bà con gặp khó khăn do giá ngô hạt giảm

Bà con gặp khó khăn do giá ngô hạt giảm

Đối với bà con thuộc các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, ngô là cây trồng chủ lực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá ngô hạt đột ngột giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của bà con.
Giúp phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị

Giúp phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị

Ngày 19/6/2019, tại thị trấn nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Công ty Cổ phần xã hội Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (Wise) phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trường Đại học Tây Bắc tổ chức “Diễn đàn hợp tác, hỗ trợ phụ nữ dân tộc khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ”.
Xuất khẩu vải thiều qua các cửa khẩu nhanh gọn

Xuất khẩu vải thiều qua các cửa khẩu nhanh gọn

Những năm qua, sản lượng vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn chiếm khoảng 2/3 tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu của toàn quốc. Năm nay, để trái vải xuất khẩu qua các cửa khẩu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhất, Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển giao thông vùng Tây Bắc

ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển giao thông vùng Tây Bắc

Ngày 12/12/2018, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay trị giá 188 triệu USD để thực hiện dự án nâng cấp 198km đường giao thông ở vùng miền núi Tây Bắc của Việt Nam, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước.
Mèo Vạc, Hà Giang: Chung tay mở đường vào Trù Sán

Mèo Vạc, Hà Giang: Chung tay mở đường vào Trù Sán

Đối với nhiều người, lên với cao nguyên đá, lên với Mèo Vạc đã cảm nhận rõ những khó khăn trong đời sống của bà con dân tộc thiểu số nơi cực Bắc của Tổ quốc. Với những xã, bản có đường để đi xe máy đến còn là điều hạnh phúc… Tuy nhiên, còn nhiều thôn bản chưa có đường vào, cuộc sống người dân vô cùng gian khó. Trù Sán xã Sơn Vĩ là một thôn như vậy…
Tạo đà khai thác tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc

Tạo đà khai thác tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc

Tây Bắc là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhiều ngành kinh tế. Đây cũng chính là yếu tố căn bản dẫn đến sự gia tăng của mô hình kinh tế hợp tác (KTHT) và hợp tác xã (HTX) tại khu vực này. Tuy nhiên, để KTHT và HTX thực sự phát huy vai trò, hiệu quả vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số- Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống

Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số- Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống

Báo Công Thương vừa thực hiện Tọa đàm với chủ đề “Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số- Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống”.
Yên Bái bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Suối Giàng

Yên Bái bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Suối Giàng

Trước đòi hỏi của thị trường, phát triển giống chè đặc sản Suối Giàng, đã có hàng ngàn hộ nông dân ở Yên Bái đang sản xuất chè sạch theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, ISO... Thực tế cho thấy, chỉ có sản xuất chè sạch, chè an toàn mới cho kết quả sản xuất tốt, tăng thu nhập và phát triển bền vững.
Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại Thái Nguyên

Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại Thái Nguyên

Sáng nay (7/12), tại xóm Ao Then, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Thái Nguyên năm 2017-2018. 
Lai Châu: Biến đồi hoang thành trang trại màu mỡ

Lai Châu: Biến đồi hoang thành trang trại màu mỡ

Ðến bản Giẳng, xã Mường Tè (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), hỏi trang trại nhà ông Pha - bà Chức, ai cũng biết. Nhưng từ trung tâm bản Giẳng lên được đến trang trại của hai ông bà lại không hề đơn giản…
Lai Châu: Xây dựng thương hiệu gạo séng cù

Lai Châu: Xây dựng thương hiệu gạo séng cù

Phù hợp thổ nhưỡng, hương vị thơm ngon, séng cù hiện là một trong những loại gạo mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ðể nâng tầm giá trị, phát triển sản phẩm một cách bền vững, huyện Than Uyên hiện đang phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa và nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này.
Hà Giang: Kết nối cung cầu, tiêu thụ cam sành

Hà Giang: Kết nối cung cầu, tiêu thụ cam sành

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam sành, niên vụ 2016 - 2017, nhằm quảng bá thương hiệu cam sành Hà Giang và kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cam sành bền vững.
Phát triển cây quế theo hướng sản xuất hàng hóa

Phát triển cây quế theo hướng sản xuất hàng hóa

Hiện nay, Lai Châu đã chuyển sang phát triển cây quế diện tích lớn theo hướng sản xuất hàng hóa. Mục tiêu, mỗi năm địa phương sẽ trồng khoảng 2.000 héc-ta quế, từ nay đến năm 2030 phấn đấu trồng đủ 30.000 héc-ta.
Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Xuất phát điểm thấp, nguồn lực hạn chế nên sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh Ðiện Biên mới có 1 xã về đích NTM. Trong giai đoạn mới, Ðiện Biên xác định không chỉ ưu tiên tập trung nguồn vốn vào những mục tiêu trọng tâm, mà phải nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay xây dựng NTM.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động