Ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại

Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại.
Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024 Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương tăng cường kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Ngày 19/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký Quyết định 933/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại.

Cụ thể, quy chế quy định về việc tổ chức duy trì, vận hành, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu (CSDL) kinh tế công nghiệp và thương mại; trách nhiệm của cơ quan tổ chức các nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin, khai thác sử dụng thông tin, bảo mật và an toàn thông tin thuộc cơ sở dữ liệu này.

Ban hành quy chế quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký quyết định về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại. Ảnh: Cấn Dũng
Theo Quyết định, quy chế được áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Công Thương; các tổ chức cá nhân ngoài Bộ Công Thương được cấp quyền khai thác CSDL kinh tế công nghiệp và thương mại theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, quyết định quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm như, lợi dụng CSDL về kinh tế công nghiệp và thương mại nhằm mục đích: Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia; phá hoại CSDL; Sử dụng thông tin sai mục đích, không đúng với chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Bộ Công Thương; Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của các tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân; Lợi dụng cơ sở dữ liệu để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật; Lợi dụng việc cung cấp dữ liệu để sách nhiễu, trục lợi, phát tán dữ liệu.

Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc vận hành, quản lý, cung cấp, sử dụng dữ liệu điện tử trên CSDL. Cố tình truy cập vào các nội dung không thuộc thẩm quyền; tiết lộ kiến trúc, sửa đổi trái phép kiến trúc, các thuật toán, làm sai lệch nguồn dữ liệu, đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu của các đơn vị, cá nhân sử dụng trên CSDL và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bộ Công Thương quy định, CSDL kinh tế công nghiệp và thương mại được tổ chức theo các nhóm sau: Dữ liệu về công nghiệp và năng lượng (dữ liệu về công nghiệp và dữ liệu về năng lượng), Dữ liệu về thương mại trong nước, Dữ liệu về xuất khẩu của Việt Nam, Dữ liệu về nhập khẩu của Việt Nam, Dữ liệu về tiềm lực công nghiệp và thương mại, Dữ liệu về thị trường ngoài nước, Tài liệu, báo cáo về kinh tế, công nghiệp, thương mại, Thông tin tổng hợp theo ngành.

Về đối tượng khai thác, sử dụng CSDL gồm: Lãnh đạo Bộ được quyền khai thác, sử dụng tất cả các dữ liệu điện tử có trong CSDL; các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được khai thác, sử dụng các dữ liệu trong phạm vi được phân quyền; Những dữ liệu điện tử đã được tổng hợp theo yêu cầu riêng của Lãnh đạo Bộ, yêu cầu riêng của đơn vị thuộc Bộ Công Thương chỉ được chia sẻ tới tài khoản của đơn vị khác khi được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ và các tổ chức ngoài Bộ Công Thương được khai thác thông tin tổng hợp theo ngành (mục 8, điều 4) khi được cấp quyền truy cập theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương.

Trong quyết định nêu rõ, có thể khai thác dữ liệu trực tiếp thông qua tài khoản truy cập đã được cấp để truy nhập vào CSDL.

Bên cạnh đó, các đơn vị có thể khai thác thông qua công văn yêu cầu của đơn vị (trong trường hợp có nhu cầu về các báo cáo đặc thù hoặc không thể tự tra cứu số liệu, dữ liệu, chiết xuất báo cáo trực tiếp trên phần mềm CSDL).

Riêng với thông tin, dữ liệu khai thác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ: Đơn vị vận hành CSDL trực tiếp thực hiện việc chiết xuất dữ liệu, xây dựng báo cáo và gửi theo hình thức được yêu cầu.

Đồng thời, các đơn vị cần tuân thủ các nguyên tắc về khai thác, sử dụng dữ liệu CSDL được quy định tại Quy chế này. Chịu trách nhiệm sử dụng dữ liệu đúng mục đích, bảo quản dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo quản tài khoản được cấp để khai thác CSDL, không được cho bên thứ ba sử dụng tài khoản đã được cấp của đơn vị hoặc cá nhân để khai thác, sử dụng dữ liệu. Nếu xảy ra phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng CSDL, cần thông báo kịp thời cho đơn vị vận hành, quản lý CSDL.

Đặc biệt, với các đơn vị thuộc quản lý của Bộ Công Thương và tổ chức khác có liên quan cần đăng ký công chức/viên chức đầu mối trực tiếp làm việc với đơn vị quản lý CSDL trong quá trình cấp, điều chỉnh tài khoản, khai thác, sử dụng CSDL.

Ngoài ra, quản lý công chức/viên chức trực tiếp khai thác, sử dụng dữ liệu do đơn vị đã đăng ký. Khi công chức/viên chức chuyển công tác, đơn vị sử dụng CSDL cần thông báo cho đơn vị quản lý CSDL để khóa tài khoản đã được cấp cho công chức/viên chức đó. Ngoài ra, quản lý nội dung dữ liệu đã khai thác từ CSDL để phục vụ công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với cá nhân thuộc quản lý của Bộ Công Thương, cá nhân thuộc tổ chức khác có liên quan sẽ truy cập vào CSDL đúng địa chỉ, quyền hạn, mã khoá để bảo vệ an toàn hệ thống và chỉ được sử dụng dữ liệu từ CSDL trong phạm vi quyền hạn được.

Quyết định cũng chỉ rõ việc vận hành CSDL, theo đó, tổ chức vận hành đảm bảo an toàn, thông suốt, liên tục CSDL kinh tế công nghiệp và thương mại.

Thêm vào đó, tổ chức thực hiện thu thập, tổng hợp, xử lý và cập nhật các dữ liệu được quy định tại Điều 4 của Quy chế này theo đúng các biểu mẫu, định dạng thông tin.

Trong đó, quy trình cập nhật được thực hiện như sau: Thu thập từ các nguồn dữ liệu chính thống, đáng tin cậy; tổng hợp, xử lý dữ liệu vào biểu mẫu, kiểm tra và cập nhật lên CSDL.

Về thời gian xử lý, cập nhật dữ liệu lên CSDL: Đối với các chỉ tiêu dữ liệu được cập nhật định kỳ trong CSDL, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày dữ liệu được công bố. Đối với các dữ liệu khác, thời gian cập nhật và xử lý số liệu theo yêu cầu và điều kiện thực tiễn của công việc.

Ngoài ra sẽ tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nhập, khai thác, sử dụng dữ liệu trên CSDL. Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL hiện có và khi có sự nâng cấp về nội dung và kỹ thuật.

Bên cạnh đó, định kỳ lưu giữ dữ liệu điện tử trong CSDL vào ổ đĩa cứng, đĩa DVD. Đồng thời, quản trị, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị phần cứng, phần mềm, đường truyền, bảo mật, an toàn dữ liệu điện tử.

Chi tiết danh sách dữ liệu trong cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại xem tại đây!

Thanh Thúy
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch đơn giản hoá quy định kinh doanh

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch đơn giản hoá quy định kinh doanh

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2025.
Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch ngành trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.
Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương vừa ra Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024.
Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 3262/KH-BCT về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ năm 2024-2025.
Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên cả nước, có nhiều lĩnh vực không thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5/2024

Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5/2024

Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương mới ban hành Kế hoạch 3163/KH-BCT ngày 13/5/2024 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc xử lý các tồn tại và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.
Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật điện lực sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5/2024

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật điện lực sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5/2024

Nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến rộng rãi vào ngày 3-4/5/2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quy hoạch năng lượng, khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quy hoạch năng lượng, khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước

Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả đất nước, từng bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.
Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện các dự án điện khí

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện các dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương báo cáo về tiến độ tổng thể các dự án điện khí đang triển khai và phải có cam kết tiến độ thực hiện.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Để giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để giải quyết.
Bến Tre cần tập trung khai thác thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới

Bến Tre cần tập trung khai thác thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bến Tre tập trung khai thác tối đa thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, quan tâm bố trí nguồn lực cho đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Liên quan đến tiến độ đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nêu 3 nguyên nhân ảnh hưởng dự án và đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giao ban định kỳ về đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối.
Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2024

Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2024

Bộ Công Thương đang tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quý I năm 2024.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á.
Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-BCT ngày 3/1/2023 về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá sấy khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá sấy khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư quy định việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023, 2024.
Năm 2023, nhập khẩu 119.000 tấn đường theo phương thức đấu giá

Năm 2023, nhập khẩu 119.000 tấn đường theo phương thức đấu giá

Năm 2023, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.
Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 09 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động