Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 05:58

Bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

21:34 | 09/04/2021
Sáng ngày 9/4/2021, lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) giữa ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã diễn ra tại trụ sở UBDT.

Nhìn lại 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, bản thân đã rất nỗ lực, cố gắng thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Với sự phối hợp tích cực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT nhiệm kỳ vừa qua, UBDT đã thực hiện được nhiều công việc quan trọng. Tiêu biểu như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; xây dựng, trình Quốc hội thông qua Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030…

Bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ký kết, bàn giao nhiệm vụ công tác giữa ông Đỗ Văn Chiến và ông Hầu A Lềnh

“Sau những kết quả đạt được, niềm vui lớn hơn cả đó là lãnh đạo cấp trên, chính quyền các địa phương, nhân dân và đồng bào các dân tộc đã hiểu hơn, đánh giá đúng ý nghĩa, vai trò của UBDT, công tác dân tộc cũng như những vấn đề liên quan tới đồng bào DTTS. Với cá nhân tôi, thời gian gắn bó với công tác dân tộc, tôi nhận thấy đây không chỉ là công việc ý nghĩa mà còn rất thú vị; là vùng đất chứa đựng rất nhiều điều hấp dẫn để những người tham gia công việc này khám phá và cống hiến” - Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Chúc mừng ông Hầu A Lềnh đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT - Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng thời nhấn mạnh: Công việc trong năm 2021 của UBDT là vô cùng nặng nề, đòi hỏi tân Bộ trưởng Hầu A Lềnh và các vụ, đơn vị của UBDT phải thực hiện quyết liệt, bởi nếu không hoàn thành trong năm nay, thì sẽ khó có cơ hội để thực hiện trong 5 năm tới.

Bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng ông Hầu A Lềnh nhận nhiệm vụ mới

Bày tỏ niềm vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tin tưởng giao trọng trách Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Hầu A Lềnh nhìn nhận: “Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm to lớn đối với tôi. Tuy nhiên, đáng mừng vì sau những cố gắng của các Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và những cán bộ làm công tác dân tộc… giờ đây lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã được đặt vào vị trí quan trọng; được quan tâm xây dựng từ chủ trương đến chính sách và nguồn lực đầu tư”.

Cũng theo ông Hầu A Lềnh, sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước dành cho công tác dân tộc cùng cơ sở vật chất được đầu tư; tổ chức bộ máy của UBDT được kiện toàn… chính là cơ hội, là nền tảng cơ bản để UBDT tạo dựng những bước phát triển mới, hiệu quả và chất lượng hơn. Trên cơ sở này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Sẽ có những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2021 ngay khi nhận nhiệm vụ mới.

“Để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ; đồng thời triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ UBDT được giao, tôi mong sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị của UBDT. Đặc biệt, trên cương vị mới ở MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo hành lang pháp lý nhằm phát huy cao nhất vai trò phản biện, tư vấn, giám sát để việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đạt hiệu quả cao nhất” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Sáng 8/4/2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, quê quán ở xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Hầu A Lềnh từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Bí thư huyện ủy Sa Pa, Phó Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hầu A Lềnh được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hoàng Mai