Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc những dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 25/8/2023, tại Bắc Giang, đã diễn ra buổi làm việc ề tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Hiện thực hoá mục tiêu Quy hoạch điện VIII: Cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương Bộ Công Thương đã và đang tích cực hỗ trợ cho Thanh Hoá thực hiện dự án điện khí LNG

Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Lê Ánh Dương và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Đặng Hoàng An đã chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và lãnh đạo các đơn vị thuộc EVN.

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc những dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Đặng Hoàng An phát biểu

Tốc độ tăng trưởng điện lớn nhất miền Bắc

Theo báo cáo của EVN, hiện tại, tỉnh Bắc Giang được cấp điện từ 4 TBA 220kV Bắc Giang (2x250MVA), Quang Châu (2x250MVA), Sơn Động (250MVA), TBA 220kV nối cấp tại TBA 500kV Hiệp Hòa (2x250MVA) và các đường dây 110kV liên kết với lưới điện các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương. Lưới điện 110kV có 19 TBA với tổng dung lượng là 1.769MVA, mức mang tải của các đường dây và TBA đều trong giới hạn cho phép (dưới 90%).

Bắc Giang là tỉnh có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất của miền Bắc trong thời gian qua. Trong 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm đạt 3,2 tỷ kWh, tăng 12,17% so với cùng kỳ năm 2022. Trong các năm vừa qua, EVN đã đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển phụ tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hiện tại EVN giao EVNNPT đang triển khai công tác đầu tư xây dựng một loạt các dự án dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2023 và các năm tiếp theo như: Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Thái Nguyên (2x28,4km); TBA 220kV Lạng Giang và đường dây 220kV đấu nối; TBA 220kV Yên Dũng và ĐD 220kV đấu nối; ĐD 220kV đấu nối NMNĐ An Khánh - Bắc Giang (4x14km); Treo dây mạch 2 Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn (1x101km); Cải tạo đường dây 220kV Phả Lại – Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch (2x27km); TBA 220kV Phú Bình 2 và ĐD 220kV đấu nối vào ĐD 220kV Thái Nguyên – Bắc Giang (2x250MVA, 2x10km); ĐD 220kV Phú Bình 2 – TBA 220kV Hiệp Hòa (2x14,5km).

Lưới điện phân phối 110kV, giai đoạn 2023-2025, ngành Điện cũng có kế hoạch triển khai đầu tư 12 dự án lưới điện.

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc những dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu

Nhiều thách thức khi triển khai

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, EVN và các đơn vị thành viên đã nhận được sự hỗ trợ từ phía tỉnh Bắc Giang để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện nay đang gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, về chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án, theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Ngoài ra một số vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư như: Chưa thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa thỏa thuận tuyến đường dây, vị trí TBA; vướng mắc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đặc biệt chủ trương đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án.

Để thực hiện được chương trình đầu tư các dự án điện theo quy hoạch được duyệt, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang, EVN đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ EVN và các đơn vị thành viên trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch.

Nêu các kiến nghị cụ thể tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các đơn vị của ngành Điện nhưTổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), công ty điện lực (PC) Bắc Giang trong công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang (trong đó có danh mục các dự án điện, kế hoạch sử dụng đất,...) trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có căn cứ thực hiện, trong đó đề xuất các có cơ chế để thuận tiện trong quá trình triển khai, hạn chế phải điều chỉnh quy hoạch.

Hỗ trợ EVNNPT, EVNNPC trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với các dự án lưới điện theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện tạo điều kiện và hỗ trợ EVNNPT/EVNNPC trong công tác thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí TBA, bồi thường GPMB theo mục tiêu tiến độ yêu cầu, đảm bảo đủ quỹ đất cho các công trình điện để thực hiện đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc những dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nêu kiến nghị

Những dự án điện đều đưa vào danh mục dự án trọng điểm cấp bách

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN – Đặng Hoàng An cho biết, tỉnh Bắc Giang là tỉnh có tốc độ sử dụng điện thương phẩm cao. Trong thời gian qua các đơn vị trong EVN đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập đoàn sẽ chỉ đạo EVNNPT/EVNNPC phấn đấu đảm bảo cung cấp điện.

Để đảm bảo tiến độ dự án trong thời gian tới, lãnh đạo EVN đề nghị tỉnh Bắc Giang thông tin sớm về việc nhu cầu sử dụng điện, việc thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để EVN có kế hoạch phát triển lưới điện kịp thời.

Lãnh đạo EVN cũng giao các đơn vị cần chuẩn bị công tác đầu tư từ sớm để triển khai kịp thời. Trong đó đẩy nhanh tiến độ TBA 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối, Trạm biến áp 220kV Lạng Giang, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang giữ nguyên hướng tuyến đường dây và trạm biến áp khi đã được phê duyệt chủ trương đầu tư để ngành Điện đảm bảo tiến độ kịp thời, tránh phải điều chỉnh nhiều lần.

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc những dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Lê Ánh Dương phát biểu

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Lê Ánh Dương cảm ơn EVN và các đơn vị trong thời gian qua đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tỉnh Bắc Giang có được sự phát triển như thời gian qua là có sự đóng góp to lớn của EVN và các đơn vị trực thuộc.

Theo dự báo đến năm 2025, điện thương phẩm toàn tỉnh gần 9 tỷ kWh điện, đến năm 2030, điện thương phẩm toàn tỉnh là 16,7 tỷ kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 là 17% và giai đoạn 2026-2030 là 13,3%.

Chính vì vậy, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tham mưu cơ chế phối hợp với các đơn vị thành viên của EVN, cung cấp thông tin thường xuyên để phối hợp nhịp nhàng, đồng thời bổ sung lãnh đạo các đơn vị thuộc EVN tham gia Ban chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh. Đồng thời yêu cầu đưa danh mục các dự án điện, đặc biệt là các công trình truyền tải điện vào danh mục các dự án trọng điểm cấp bách để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các địa phương quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho ngành Điện trong công tác phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi đất lúa, đất rừng, để triển khai đồng bộ để tránh cả công trình lớn nhưng chỉ vì vướng mắc một vài hộ dân mà kéo dài công trình.

“Tỉnh Bắc Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lới nhất và bất cứ khó khăn vướng mắc gì đối từ ngành Điện sẽ được tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ các dự án nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chấp thuận đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

Chấp thuận đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

UBND Thanh Hoá vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 30/11/2023: Thủy điện Tây Nguyên phát điện theo quy trình của cơ quan điều hành

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 30/11/2023: Thủy điện Tây Nguyên phát điện theo quy trình của cơ quan điều hành

Hồ thủy điện ngày 30/11/2023: Các hồ thủy điện lớn khu vực Tây Nguyên, mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
EVN cảnh báo trang web giả mạo thương hiệu

EVN cảnh báo trang web giả mạo thương hiệu

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra cảnh báo về trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN trên mạng internet.
EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

EVNHANOI đã đảm bảo điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 29/11/2023: Các hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ Bắc Trung Bộ mực nước cao

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 29/11/2023: Các hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ Bắc Trung Bộ mực nước cao

Hồ thủy điện ngày 29/11/2023: Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hồ, chủ động vận hành phát điện.

Tin cùng chuyên mục

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng của EVN năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 28/11/2023: Khu vực Bắc Bộ vận hành phát điện sử dụng hiệu quả nguồn nước

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 28/11/2023: Khu vực Bắc Bộ vận hành phát điện sử dụng hiệu quả nguồn nước

Hồ thủy điện ngày 28/11/2023: Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.
Sóc Trăng: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cấp điện cho Côn Đảo

Sóc Trăng: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cấp điện cho Côn Đảo

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đồng ý với chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Hồ thủy điện 26/11/2023: Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết nguyên đán 2024

Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết nguyên đán 2024

Đến thời điểm này, Truyền tải điện Hòa Bình đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp tết Nguyên đán 2024.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 25/11/2023: Nước về hồ Buôn Kuốp cao, tiếp tục xả tràn 38 m3/s

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 25/11/2023: Nước về hồ Buôn Kuốp cao, tiếp tục xả tràn 38 m3/s

Hồ thủy điện 25/11/2023: Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về dao động nhẹ so với ngày hôm qua, hồ Buôn Kuốp cao 359 m3/s; xả tràn 38 m3/s.
Phó Chủ tịch Hải Dương trực tiếp chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng Đường dây 500kV mạch 3

Phó Chủ tịch Hải Dương trực tiếp chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng Đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hải Dương sẽ trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3.
Công ty Điện lực Bắc Giang: Đẩy nhanh số hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh điện năng

Công ty Điện lực Bắc Giang: Đẩy nhanh số hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh điện năng

Đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đã và đang được Công ty Điện lực Bắc Giang quan tâm thực hiện.
Thái Bình phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Thái Bình phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

EVNNPT vừa được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đấu nối. Tổng giá trị dự án lên tới 1.500 tỷ đồng.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Nam Trung Bộ mực nước cao, hồ A Vương điều tiết xả tràn

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Nam Trung Bộ mực nước cao, hồ A Vương điều tiết xả tràn

Hồ thủy điện ngày 23/11/2023: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm chậm so với ngày hôm qua, nước về hồ A Vương cao 88 m3/s, xả tràn 69 m3/s.
Đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Ngày 22/11/2023, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối.
Bộ Công Thương bổ sung giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương bổ sung giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trong đó có nhóm khách hàng là trạm, trụ sạc xe điện.
Đề xuất rút biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 xuống 5 bậc

Đề xuất rút biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 xuống 5 bậc

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 22/11/2023: Lưu lượng nước về hồ thủy điện miền Bắc giảm nhẹ

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 22/11/2023: Lưu lượng nước về hồ thủy điện miền Bắc giảm nhẹ

Ngày 22/11/2023 lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ thấp, giảm nhẹ.
Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Văn Điển

Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Văn Điển

Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5926/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Văn Điển và đấu nối
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí

"Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội
Ngành điện miền Nam: Đảm bảo an toàn điện mùa nước nổi

Ngành điện miền Nam: Đảm bảo an toàn điện mùa nước nổi

Để đảm bảo an toàn điện trong mùa nước nổi, ngành điện các địa phương ở khu vực phía Nam đã bố trí lực lượng, tổ chức ứng trực 24/24 giờ đảm bảo an toàn điện.
Bộ Công Thương: Điện lưới quốc gia đã vươn tới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái

Bộ Công Thương: Điện lưới quốc gia đã vươn tới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái

Đó là một phần ghi nhận từ Đoàn công tác của Bộ Công Thương trong quá trình kiểm tra, đánh giá thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái, ngày 20/11.
Gia Lai: Mang đông ấm về với buôn làng

Gia Lai: Mang đông ấm về với buôn làng

“Thắp sáng đường quê” là một trong những mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là với bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Gia Lai.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 20/11/2023: Bắc Trung Bộ tăng phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 20/11/2023: Bắc Trung Bộ tăng phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa

Các hồ thuỷ điện ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động