Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Bình

Ngày 16/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Đoàn kiểm tra số 5 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn.

Đoàn thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (nguồn tin về tội phạm) tại tỉnh Quảng Bình.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Bình

Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục quan tâm ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác này.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; qua đó, vừa nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng, vừa khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác này…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc khắc phục những hạn chế, vướng mắc được Đoàn kiểm tra chỉ ra; cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các kiến nghị của Đoàn, định kỳ 6 tháng báo cáo việc thực hiện với Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo…

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa công tác này, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Theo báo cáo, Đoàn kiểm tra số 5 tiến hành kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình từ ngày 16-21/5 với tinh thần khẩn trương, khách quan, công tâm, trách nhiệm. Qua đó cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ quan được kiểm tra đã nghiêm túc thực hiện, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn kiểm tra. Một số cơ quan đã chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ, nghiêm túc và có báo cáo, giải trình làm rõ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Trong kỳ kiểm tra (từ năm 2011-2021), Cơ quan điều tra hai cấp trong tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết 160/160 nguồn tin; Viện Kiểm sát nhân dân đã thụ lý kiểm sát việc giải quyết 161 nguồn tin (160 nguồn tin do Cơ quan điều tra giải quyết và 1 nguồn tin do Cục Hải quan tỉnh giải quyết); trong đó, 31 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, chức vụ, 130 nguồn tin tội phạm về kinh tế... Nhìn chung, các nguồn tin được các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định, qua đó nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó có nội dung về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có khó khăn hoặc kéo dài quá thời hạn luật định, chưa giải quyết dứt điểm xảy ra trên địa bàn đều được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo xử lý, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực này chưa thường xuyên; việc phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng còn có hạn chế. Một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm giải quyết còn chậm. Công tác phối hợp giữa các cơ chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh Quảng Bình cơ bản thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời đã trao đổi, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Thành Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhận được sự quan tâm sâu sắc không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri và nhân dân cả nước.
Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAR Index

Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAR Index

Tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính thời gian tới
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore

Ngày 12/8, tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lao động kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.
Ngân sách Nhà nước cấp bù phần học phí THCS được miễn, giảm hoặc tăng thêm

Ngân sách Nhà nước cấp bù phần học phí THCS được miễn, giảm hoặc tăng thêm

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ngân sách Nhà nước cấp bù phần học phí THCS được miễn, giảm hoặc phải tăng thêm.
Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tình hình tại eo biển Đài Loan

Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tình hình tại eo biển Đài Loan

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh trên cơ sở kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, Việt Nam mong các bên không căng thẳng tình hình tại eo biển Đài Loan.

Tin cùng chuyên mục

Thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đạt được sự đồng thuận từ Hội đồng Lý luận Trung Ương.
Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng nào?

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng nào?

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan các Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Doanh nhân, doanh nghiệp hãy là chiến sĩ bản lĩnh cùng Chính phủ sớm giành chiến thắng

Thủ tướng Chính phủ: Doanh nhân, doanh nghiệp hãy là chiến sĩ bản lĩnh cùng Chính phủ sớm giành chiến thắng

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi giới doanh nghiệp cả nước cùng Chính phủ sớm giành được chiến thắng với đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển bền vững.
Hoàn thiện Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Hoàn thiện Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Trên cơ sở Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến kiến nhằm hoàn thiện dự thảo lần 3 Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.
TỔNG THUẬT: Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

TỔNG THUẬT: Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Sáng 11/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng với doanh nghiệp có chủ đề Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Ngày 10/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Ngày 11/8, sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”.
Bộ Công Thương họp bổ sung Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ Công Thương họp bổ sung Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Bộ nhằm quán triệt kết luận của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương.
Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, xử lý triệt để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án có sự "tiếp tay" của cán bộ, doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, không trông chờ, ỷ lại để 734 nghìn tỷ đồng được sử dụng hiệu quả.
Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Đại biểu Quốc hội chất vấn, là người đứng đầu cơ quan nhà nước về văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thấy trách nhiệm của mình đến đâu khi văn hoá xuống cấp?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, khách quốc tế năm nay đã đạt gần 1 triệu lượt, tăng 10 lần so với năm 2021, cho thấy thị trường du lịch đã ấm lên.
Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc xử lý tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" gặp khó khăn do số đối tượng dùng các thủ đoạn "lách luật".
Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hộ chiếu mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu này, và đều không có “nơi sinh”.
Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở Việt Nam và thế giới rất đáng báo động trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm quốc gia

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Hội nghị.
Thường trực Chính phủ kết luận về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật

Thường trực Chính phủ kết luận về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 9/8/2022 kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động