Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/10/2021 03:29

Bãi bỏ các văn bản gây khó cho vận tải, lưu thông hàng hoá

09:10 | 27/08/2021
Ngày 26/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã gửi Công điện số 12/CĐ- BGTVT tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Trước hiện trạng hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hoá gặp khó khăn do một số tỉnh, thành phố vẫn thực hiện không thống nhất các quy định phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương làm việc với các địa phương để thống nhất trong triển khai thực hiện bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bãi bỏ các văn bản gây khó cho vận tải, lưu thông hàng hoá
Bộ Giao thông vận tải ra công điện đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, bãi bỏ các văn bản gây khó cho vận tải, lưu thông hàng hoá

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong công điện số 12, Bộ GTVT đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT về “Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19”; chỉ đạo rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19, Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp; báo cáo kết quả rà soát về Bộ Giao thông vận tải trước 15h00 ngày 28/8/2021để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công điện nêu rõ, do đây là vấn đề cấp bách và tác động trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hoá trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

Việt Nga