Bắc Ninh: Không để thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường

Trong thời gian qua, công tác giám sát, phát hiện mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, không để thực phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn lưu thông trên thị trường.

Kiểm tra, giám sát 1.217 cơ sở

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 10.317 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tính đến thời điểm hiện nay có 9.920/10.317 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và ký cam kết (chiếm 96,15%).

Riêng trong năm 2021 đã cấp được 527 giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện, 631 cơ sở được ký cam kết đảm bảo ATTP, tiếp nhận 132 hồ sơ công bố và 590 hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Bắc Ninh: Ngăn chặn kịp thời thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường
Kiểm tra hàng hóa tại chợ Cầu Kim, thành phố Bắc Ninh

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm và triển khai mạnh mẽ.

Cụ thể, trong năm 2021, toàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát 1.217 cơ sở với tổng số tiền xử phạt hơn 917 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý ATTP tỉnh thanh tra, kiểm tra 1.028 cơ sở, số cơ sở đạt chiếm 69,36%; số cơ sở không đạt chiếm 30,64%; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra 66 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng; 67 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, thuốc thú y.

Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý 19 vụ và xử phạt hành chính với số tiền xử phạt 236,25 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu ước tính hơn 221 triệu đồng; công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý 37 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, khởi tố 02 vụ, 02 bị can về tội buôn bán, sản xuất hàng giả phụ gia thực phẩm.

Ngoài ra, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã tiến hành lấy 3.669 mẫu thực phẩm thông qua các đợt kiểm tra, giám sát và kế hoạch mua mẫu thực phẩm giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2021. Trong đó có 2.695 mẫu đã có kết quả (số mẫu đạt 1.957, số mẫu không đạt 738) và 974 mẫu đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo ATTP góp phần thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính về ATTP. Đáng chú ý, từ tháng 7/2021, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP đã triển khai quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được công khai, niêm yết tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh và trung tâm hành chính công cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các thủ tục hành chính ngay sau khi công bố được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng Thông tin dịch vụ công của tỉnh. Cụ thể, trong năm 2021 đã tiếp nhận, giải quyết 715 hồ sơ thuộc lĩnh vực ATTP và 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn. Tỉnh cũng triển khai ứng dụng phần mềm “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh”, từng bước thực hiện số hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã tổ chức 174 lớp hội nghị, tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP cho 31.325 người tham gia; tổ chức xác nhận kiến thức cho 109 cơ sở với 734 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; cấp phát và treo 1.020 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo ATTP trong các dịp cao điểm và ở trung tâm các xã, phường, thị trấn, các thôn, khu phố…

Đặc biệt, xây dựng và triển khai được 6 mô hình đảm bảo ATTP; triển khai 24 vùng sản xuất rau, quả an toàn, 01 cơ sở sản xuất lúa an toàn với tổng diện tích 20 ha và 173 cơ sở nuôi trồng thủy sản được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap.

Kiên quyết xử lý vi phạm về ATTP

Năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu, 95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người quản lý, 85% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và ký cam kết đảm bảo ATTP thuộc tuyến tỉnh quản lý đạt 100%, tuyến huyện quản lý đạt 95%. Tỷ lệ sản phẩm bao gói sản xuất tại địa bàn tỉnh được công bố hoặc tự công bố sản phẩm đạt 100%; tiến hành đánh giá, phân hạng từ 20-30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm về ATTP trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối hợp về thông tin, truyền thông, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý ATTP tỉnh rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai phần mềm quản lý dữ liệu về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh việc kiểm soát nguồn nguyên liệu sản xuất ban đầu, đặc biệt là nguồn thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và nguồn thực phẩm cung cấp tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh... để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cung ứng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt các quy định về điều kiện ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật về ATTP... Kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện ATTP theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát hậu kiểm các sản phẩm thực phẩm đã công bố hoặc tự công bố theo định kỳ hàng quý. Thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả xử lý.

Mặt khác, triển khai quy hoạch các mô hình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản theo chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn toàn tỉnh (chuỗi thịt, trứng, rau, củ, quả an toàn...). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 để thúc đẩy quản lý theo chuỗi, thiết lập hệ thống kiểm soát ngẫu nhiên đối với các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, xác định mức độ an toàn của thực phẩm.

Ngoài ra, đảm bảo ATTP tại các chợ, siêu thị, địa điểm kinh doanh thực phẩm an toàn; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; các làng nghề thực phẩm an toàn, thúc đẩy áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến tại các địa phương nhằm kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông, lâm sản, thủy sản an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: An toàn thực phẩm

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hải Phòng: Xử lý các vấn đề phát sinh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Hải Phòng: Xử lý các vấn đề phát sinh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Thời gian qua, TP. Hải Phòng đã tăng cường xử lý và triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Thiếu hụt đường bay nội địa, Đà Nẵng kỳ vọng vào khách quốc tế dịp Lễ 30/4 và 1/5

Thiếu hụt đường bay nội địa, Đà Nẵng kỳ vọng vào khách quốc tế dịp Lễ 30/4 và 1/5

Với việc thiếu hụt đường bay nội địa, thành phố Đà Nẵng đã tích cực làm việc với các hãng hàng không để tăng cường chuyến bay quốc tế đến với Đà Nẵng.
Thanh Hóa: Đảm bảo cung ứng hàng hóa, xăng dầu trong dịp Lễ 30/4 và 1/5

Thanh Hóa: Đảm bảo cung ứng hàng hóa, xăng dầu trong dịp Lễ 30/4 và 1/5

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa; sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân.
Lâm Đồng đôn đốc rà soát, xử lý dứt điểm dự án sân Golf Đồi Cù Đà Lạt

Lâm Đồng đôn đốc rà soát, xử lý dứt điểm dự án sân Golf Đồi Cù Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng đôn đốc chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan khẩn trương rà soát xác định rõ tính pháp lý tại dự án sân Golf Đồi Cù Đà Lạt.
Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2024 - "Từ trải nghiệm tới trái tim"

Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2024 - "Từ trải nghiệm tới trái tim"

Ngày 25/4, tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

PC Trà Vinh: Tiết kiệm hơn 7 triệu kWh điện trong quý I/2024

PC Trà Vinh: Tiết kiệm hơn 7 triệu kWh điện trong quý I/2024

Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết, trong quý I/2024 đã tiết kiệm được 7,05 triệu kWh, đạt tỉ lệ 2,21% sản lượng điện thương phẩm.
Thanh Hóa: Xác minh tình trạng khai thác tận diệt thủy sản theo phản ánh của Báo Công Thương

Thanh Hóa: Xác minh tình trạng khai thác tận diệt thủy sản theo phản ánh của Báo Công Thương

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, có 6 tàu khai thác thủy sản bằng hình thức giã cào, sản lượng trung bình khoảng 3-4 tấn/tàu/ngày.
Hòa Bình: Mưa đá khiến gần 30 ngôi nhà, hơn 200 ha cây ăn quả hư hại

Hòa Bình: Mưa đá khiến gần 30 ngôi nhà, hơn 200 ha cây ăn quả hư hại

Cơn mưa đá xảy ra ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) khiến gần 30 ngôi nhà, hơn 200 ha cây ăn quả, hoa màu của người dân bị hư hại.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lào Cai: Ra quân đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm dịp lễ 30/4-1/5

Lào Cai: Ra quân đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm dịp lễ 30/4-1/5

Tối ngày 24/4, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5.
Địa phương chủ động đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn

Địa phương chủ động đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn

Để đón làn sóng đầu tư mới trong ngành công nghiệp bán dẫn, nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực.
Sơn La: Mưa đá kinh hoàng tại Vân Hồ, hoa màu thiệt hại nặng nề

Sơn La: Mưa đá kinh hoàng tại Vân Hồ, hoa màu thiệt hại nặng nề

Một trận mưa đá lớn vừa xảy ra tại huyện Vân Hồ (Sơn La) khiến nhiều cây trồng, hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề.
Thanh Hóa: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, người lao động

Thanh Hóa: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, người lao động

Các tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy sản xuất.
Lâm Đồng: Cấm xe tải trọng trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc theo khung giờ dịp lễ 30/4 – 1/5/2024

Lâm Đồng: Cấm xe tải trọng trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc theo khung giờ dịp lễ 30/4 – 1/5/2024

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5. Tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án tổ chức giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.
Gia Lai: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng 2024

Gia Lai: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng 2024

Công ty Điện lực Gia Lai cho biết, dự kiến phụ tải trong năm 2024 có thể đạt 320 MW, tăng khoảng 10,3% so với năm 2023.
Đoàn cơ sở PC Gia Lai chung tay thắp sáng đường quê

Đoàn cơ sở PC Gia Lai chung tay thắp sáng đường quê

Thắp sáng đường quê bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời góp phần giúp người dân thôn Somalơng B (Gia Lai) lưu thông thuận lợi, an toàn hơn vào ban đêm.
Cần Thơ: Sôi động các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Lễ 30/4 và 1/5

Cần Thơ: Sôi động các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Lễ 30/4 và 1/5

Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, Cần Thơ hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chống IUU và hành động của Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận

Chống IUU và hành động của Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận

Để chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận đang nỗ lực từng ngày để cải thiện tối đa những khuyến nghị của EC.
Bình Dương tiết kiệm điện lên gần 93 triệu kWh

Bình Dương tiết kiệm điện lên gần 93 triệu kWh

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Dương tiết kiệm được 92,6 triệu kWh điện, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023 và chiếm 2,39% điện thương phẩm.
Bình Dương: Đầu tư phát triển 4 cụm công nghiệp hỗ trợ

Bình Dương: Đầu tư phát triển 4 cụm công nghiệp hỗ trợ

Thời gian tới, Bình Dương đầu tư phát triển 4 cụm công nghiệp hỗ trợ, diện tích mỗi cụm 75 ha, trong đó xây dựng 1 cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành cơ khí.
Thái Bình: Tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp Hungary quan tâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư

Thái Bình: Tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp Hungary quan tâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư

Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đang có chuyến thăm, tổ chức xúc tiến đầu tư tại một số nước châu Âu, trong đó có Hungary.
Bình Dương xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD trong 4 tháng năm 2024

Bình Dương xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD trong 4 tháng năm 2024

Lũy kế xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024 của Bình Dương đạt 11 tỷ USD, tăng 15,6% so với với cùng kỳ năm 2023, thặng dư thương mại đạt 3,4 tỷ USD.
Hải Dương phấn đấu có trên 85.000 người có trình độ đại học trở lên vào năm 2030

Hải Dương phấn đấu có trên 85.000 người có trình độ đại học trở lên vào năm 2030

Hải Dương phấn đấu nâng số người có trình độ từ đại học trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh lên trên 85.000 người.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ khó cho chợ truyền thống

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ khó cho chợ truyền thống

Ngày 23/4/2024, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đối thoại với tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Thanh Hóa: Triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thanh Hóa: Triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và du lịch hè 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động