Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 07/08/2020 22:30

Bắc Ninh: Đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm

17:29 | 16/09/2019
Nhận định công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm trong “cuộc chiến” ngăn chặn “thực phẩm bẩn”, tỉnh Bắc Ninh luôn chủ động trong công tác tuyên truyền pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) một cách đồng bộ đến từng người dân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh.

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp tập trung, 29 cụm công nghiệp; 6.556 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, cung cấp khoảng 250.000 suất ăn/ngày. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn trên địa bàn tỉnh đều đạt được những chứng chỉ về kiểm soát chất lượng ATTP. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều DN hoạt động ở quy mô nhỏ, lẻ, ít tập trung dẫn đến công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm tập trung các nguồn lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vấn đề ATTP, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Quản lý ATTP trực thuộc UBND tỉnh, phân công, phân cấp quản lý cho các Sở, ngành liên quan. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định về bảo đảm ATTP phải được triển khai đồng bộ, bài bản, rộng khắp đến từng người dân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”. Tổ chức các chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh “Vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2018-2020”.

bac ninh day manh truyen thong ve an toan thuc pham
Công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm trong “cuộc chiến” ngăn chặn “thực phẩm bẩn”

Thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe người dân, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quản lý về ATTP, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP và tập huấn cho các cán bộ làm công tác ATTP từ tuyến tỉnh, huyện, xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP. Cụ thể, Sở Thông tin - Truyền thông lập trang thông tin của Ban Quản lý ATTPtỉnh,... Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức về ATTP cho hiệu trưởng, người quản lý và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các trường học có tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi “Thanh niên Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” và phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi... Thông qua những hoạt động cụ thể, các ban, ngành, đoàn thể thể hiện vai trò, trách nhiệm chung tay góp sức cùng cả nước đẩy mạnh thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, việc bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực về ATTP luôn được quan tâm. Tỉnh Bắc Ninh thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm... Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP cũng được triển khai thường xuyên, kịp thời nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã thanh tra, kiểm tra tổng số 1.441 cơ sở (bao gồm cả thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và đột xuất); ban hành 84 Quyết định xử lý, xử phạt với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Việc đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, người sản xuất, tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra những thay đổi tích cực trên địa bàn tỉnh, góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về ATTP.

Thu Trang