Bắc Ninh: Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô kêu cứu

UBND tỉnh Bắc Ninh cần làm rõ một số vấn đề, để giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp tránh phát sinh những hậu quả pháp lý phức tạp.
Bắc Ninh: Xử phạt 60 triệu đồng, buộc tiêu hủy hơn 400 kg khí cười Bắc Ninh sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm đạo đức công vụ và văn hóa công sở Bắc Ninh: Phòng khám Nhân Đức lập hồ sơ thanh toán bảo hiểm sai hàng trăm triệu đồng

Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô (Công ty Đông Đô) đang kêu cứu về việc hơn 6ha đất hiện nay đang sử dụng làm dịch vụ trung tâm dạy nghề lái xe ô tô hàng chục năm nay đã được UBND tỉnh cho phép. Nhưng hiện nay, Quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã chồng lên phần diện tích mà Công ty Đông Đô đang sử dụng. Điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động của công ty và phát sinh nhiều hậu quả pháp lý phức tạp.

Qua nghiên cứu các hồ sơ mà công ty cung cấp, chúng tôi thấy UBND tỉnh Bắc Ninh cần làm rõ một số vấn đề, để giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp tránh phát sinh những hậu quả pháp lý phức tạp.

Bắc Ninh: Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô kêu cứu
Trường đào tạo lái xe do Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô đầu tư đã hoạt động từ nhiều năm nay có nguy cơ bị xóa sổ trước những ý tưởng quy hoạch mới ở Bắc Ninh

Ngày 14/10/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc “thu hồi và bàn giao diện tích 91.827,9m2 tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài cho Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hóa”. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định, công ty đã tiến hành thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích nêu trên và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 66.457m2.

Khi triển khai để xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho sản xuất kinh doanh, do hạ tầng của khu công nghiệp không đảm bảo như: Hệ thống điện nước, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống giao thông nội bộ chưa được đầu tư xây dựng không đáp ứng được cho việc sản xuất đá khô và làm sạch công nghiệp. Do vậy, công ty đã có văn bản xin phép UBND tỉnh Bắc Ninh cho bổ sung mục đích sử dụng đất để xây dựng trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe Đông Đô.

Ngày 3/5/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc: Cho phép Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô bổ sung mục đích sửa dụng đất trên diện tích 66.457,0m2 để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghệ cao, dịch vụ kho vận hàng hóa và trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe Đông Đô.

Do nhu cầu của xã hội, cũng như tại tỉnh Bắc Ninh chưa có sân sát hạch loại 1, cần diện tích lớn hơn phục vụ các hoạt động tập huấn an toàn giao thông (ATGT) của Bộ Giao thông vận tải tổ chức. Do đó, công ty đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép sử dụng toàn bộ quỹ đất 6,67ha để xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1.

Sau khi các ban ngành của UBND tỉnh thống nhất, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 601/SXD-QH ngày 17/7/2015 gửi UBND tỉnh với nội dung cho rằng việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô với diện tích 6,67ha để xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1 là phù hợp và đề nghị UBND tỉnh chấp thuận.

Ngày 22/7/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 1910/UBND-XDCB với nội dung: “Đồng ý cho Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô chuyển đổi mục đích sử dụng đất phần diện tích xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hóa, trên diện tích đất 66.457,0m2 tại Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 để mở rộng trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe ô tô.

Diện tích còn lại khoảng 25.370m2 nằm sát bờ kênh, công ty đã tiến hành xây dựng các hạng mục tạo ra cảnh quan và môi trường sinh thái như cây xanh, hồ nước đường giao thông nội bộ và nhà chờ cho học viên của trung tâm sát hạch lái xe.

Trong gần chục năm qua, công ty đã bỏ vốn hàng trăm tỷ đồng để tiến hành xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1, các công trình vui chơi giải trí phục vụ công cộng, đã tạo việc làm cho hàng trăm người dân sống tại chỗ và đây là một điểm có tính chất đô thị tạo ra bộ mặt mang tính đô thị phát triển, thúc đẩy đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân khu vực.

Tuy nhiên, ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài có diện tích 55,4ha; trong đó có 21,15ha đất đã có doanh nghiệp thuê và đang sản xuất kinh doanh. Từ quyết định này, UBND huyện Lương Tài đã tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Lâm Bình. Quy hoạch này đã chồng lên phần diện tích mà UBND tỉnh đã đồng ý cho phép Công ty Đông Đô đầu tư xây dựng trung tậm dạy nghề, sát hạch lái xe ô tô loại 1 và các công trình vui chơi giải trí cây xanh như đã nêu.

Sau khi được biết vấn đề này, Công ty Đông Đô đã có Văn bản số 11/CV-ĐĐ ngày 14/4/2022 gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng cho phép công ty thực hiện dự án trên đất đang sử dụng, làm đầy đủ các thủ tục về quyền sử dụng đất, thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điều 153, Luật Đất đai 2013.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; UBND xã Lâm Thao; UBND huyện Lương Tài; Công ty CP đầu tư khai thác cảng, Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô. Ngày 25/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến của các ngành trong cuộc họp và có văn bản số 896/STNMT-QLĐĐ,ĐĐ &BĐ.

Nội dung văn bản: Đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện Lương Tài hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở điều chỉnh diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty Đông Đô thuê theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 ra ngoài ranh giới Cụm công nghiệp Lâm Bình. Điều chỉnh toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty Đông Đô sử dụng là 66.457,0m2 vào mục đích xây dựng trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe.

Trước đó, ngày 21/12/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2559/SXD-QH gửi UBND huyện Lương Tài có yêu cầu: Đề nghị đưa đất xây dựng trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe của Công ty Đông Đô với diện tích khoảng 66.457m2 sang đất dịch vụ.

Mặc dù các Sở ngành tham mưu đã có văn bản nhưng ngày 12/4/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài. Trong Quyết định này không có sự điều chỉnh đối với diện tích 91.827m2 mà Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp.

Trên cơ sở quyết định này, UBND huyện Lâm Bình đã tiến hành tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh KCN Lâm Bình với diện tích phủ lên toàn bộ 6,6ha, mà Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh cho phép xây dựng thành trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe. Và diện tích khoảng 2,5ha mà công ty đã đầu tư xây dựng khu cây xanh, vui chơi giải trí, ao hồ và một số công trình khác phục vụ vui chơi giải trí.

Qua nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế chúng tôi thấy rằng:

Mặc dù KCN Lâm Bình đã được UBND tỉnh thành lập hàng chục năm nay, nhưng trên thực tế chưa có quy hoạch hạ tầng ngoài một phần mảnh đất đối diện với trung tâm sát hạch lái xe hiện nay thì đã có một nhà máy công nghiệp hình thành, nhưng hiện nay có thể nói KCN này đang ở trạng thái ngừng hoạt động; khu bên cạnh trung tâm sát hạch lái xe còn một cánh đồng trống nhân dân vẫn đang trồng trọt. Vì vậy, không rõ tại sao mà quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh vẫn giữ việc đưa toàn bộ diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty Đông Đô và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ?

Nếu coi trung tâm sát hạch lái xe là một công ty nằm trong cụm công nghiệp thì việc làm trên là trái với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định về các ngành nghề được xây dựng tại cụm công nghiệp.

Trong quy hoạch 1/500 điều chỉnh cụm công nghiệp lại quy hoạch một dải đất trước mặt đường chính, theo màu sắc được xác định là khu nhà ở, như vậy là trái với quy chuẩn quy hoạch về quy hoạch các KCN, cụm công nghiệp.

Trong trường hợp khác phải bắt buộc trung tâm sát hạch lái xe phải di chuyển để đưa đúng ngành nghề vào Cụm công nghiệp Lâm Bình theo Nghị Định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì sẽ tạo ra những hậu quả pháp lý khó giải quyết như:

Trung tâm này đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng phục vụ phát triển ngành nghề, đã bỏ nhiều tỷ đồng để xây dựng khu vui chơi giải trí. Theo quy hoạch 1/500 điều chỉnh thì khu vui chơi giải trí có thể tận dụng giữ lại nhưng khu đào tạo nghề lái xe thì không tận dụng được. Điều này gây tốn kém hàng trăm tỷ của doanh nghiệp đã đầu tư, đó cũng là tiền của của Nhà nước, trong lúc đất nước đang khó khăn, trong khi cụm công nghiệp còn đang bỏ trống hàng chục năm nay đồng thời sẽ làm mất việc làm của hàng trăm lao động.

Cách làm này có thể sẽ tạo ra một tiền lệ khiến dư luận băn khoăn có hay không cách làm “bất nhất” của UBND tỉnh Bắc Ninh giữa các nhiệm kỳ trước - sau gây mất lòng tin cho nhân dân và cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên toàn tỉnh.

Điều chỉnh quy hoạch dù đó là quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết là điều cần thiết và được pháp luật cho phép. Nhưng việc điều chỉnh đó phải có điều kiện được pháp luật quy định đồng thời phải căn cứ vào thực tiễn để điều chỉnh. Trong trường hợp này, Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh, các ngành của tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích từ việc xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao, kho vận hàng hóa và trung tâm sát hạch lái xe để chuyển thành trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và các hoạt động tập huấn ATGT do Bộ Giao thông vận tải tổ chức.

Hiện công ty đang hoạt động tốt và có hiệu quả cho xã hội. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lương Tài xem xét lại quy hoạch chi tiết 1/500 để phù hợp với tình hình thực tế và việc chỉ đạo của các Sở ban ngành của UBND tỉnh thông qua các văn bản như đã nêu trên, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và những hậu quả pháp lý phức tạp.

Duy Nguyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Long An: Khu sinh thái Không Thời Gian xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Long An: Khu sinh thái Không Thời Gian xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

UBND TP. Tân An cho biết, khu du lịch sinh thái Không Thời Gian (ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An, tỉnh Long An) đã xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp kêu cứu vì bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp kêu cứu vì bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Một doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua liên tục bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm kính mắt nhãn hiệu Phoenix.
Vĩnh Phúc: Tượng đài gần 30 tỷ đồng “lộ” dấu hiệu xuống cấp sau 1 năm khánh thành

Vĩnh Phúc: Tượng đài gần 30 tỷ đồng “lộ” dấu hiệu xuống cấp sau 1 năm khánh thành

Chỉ sau một năm khánh thành, công trình tượng đài Trần Nguyên Hãn với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã có biểu hiện xuống cấp.
TP. Hồ Chí Minh: Tiểu thương chợ An Đông nơm nớp nỗi lo hỏa hoạn

TP. Hồ Chí Minh: Tiểu thương chợ An Đông nơm nớp nỗi lo hỏa hoạn

Thời điểm hiện tại đang là mùa khô, nắng nóng gay gắt nên các tiểu thương chợ An Đông (quận 5, TP. Hồ Chí Minh) nơm nớp lo sợ cháy nổ xảy ra.
Xây dựng Đồng Tiến: Nhà thầu

Xây dựng Đồng Tiến: Nhà thầu 'bách chiến bách thắng' và bí quyết thành công của ông Nguyễn Mạnh Hải

Phía sau thành tựu của Công ty Xây dựng Đồng Tiến là quá trình trải qua biết bao thử thách với sự gan dạ và nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Nguyễn Mạnh Hải.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Những bất thường tại hai gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị ở quận 6

TP. Hồ Chí Minh: Những bất thường tại hai gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị ở quận 6

Hai gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị thuộc dự án Đầu tư công tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình (quận 6, TP. Hồ Chí Minh) bị phản ánh có dấu hiệu "đội giá".
Hộp thư ngày 16/4: OVISURE GOLD bị xâm phạm nhãn hiệu; cạnh tranh không lành mạnh trong đấu thầu tại Bình Dương

Hộp thư ngày 16/4: OVISURE GOLD bị xâm phạm nhãn hiệu; cạnh tranh không lành mạnh trong đấu thầu tại Bình Dương

Hộp thư bạn đọc nhận được phản ánh về việc nhãn hiệu sữa OVISURE GOLD bị xâm phạm nhãn hiệu; cạnh tranh không lành mạnh trong đấu thầu tại Bình Dương…
Vĩnh Phúc: Đường tỉnh 304 thi công dang dở, gây mất an toàn giao thông

Vĩnh Phúc: Đường tỉnh 304 thi công dang dở, gây mất an toàn giao thông

Dự án Đường tỉnh 304 qua thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Phúc) thi công dang dở, không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hòa Bình: Sau phản ánh của báo chí, các bãi tập kết cát trái phép đã dừng hoạt động

Hòa Bình: Sau phản ánh của báo chí, các bãi tập kết cát trái phép đã dừng hoạt động

Bốn bãi tập kết cát trái phép tại xóm Tôm, xã Thịnh Minh (TP. Hòa Bình) hiện đã tạm dừng hoạt động, không còn các xe tải vận chuyển cát ra vào.
Vụ phàn nàn về dịch vụ bảo hành tại siêu thị MediaMart: Khách hàng đã được hỗ trợ xử lý

Vụ phàn nàn về dịch vụ bảo hành tại siêu thị MediaMart: Khách hàng đã được hỗ trợ xử lý

Khách hàng phàn nàn về chất lượng bảo hành khi mua tủ lạnh tại siêu thị điện máy MediaMart đã được hỗ trợ xử lý.
Hòa Bình: Lộ diện các bãi tập kết cát trái phép tại xã Thịnh Minh

Hòa Bình: Lộ diện các bãi tập kết cát trái phép tại xã Thịnh Minh

Các bãi tập kết cát tại xóm Tôm, xã Thịnh Minh (TP. Hòa Bình) có xe tải “cày” nát đường dân sinh khiến người dân bức xúc đều đang hoạt động trái phép.
Hòa Bình: Dân bức xúc vì xe chở cát “cày” nát đường, hoạt động suốt ngày đêm

Hòa Bình: Dân bức xúc vì xe chở cát “cày” nát đường, hoạt động suốt ngày đêm

Người dân xóm Tôm, xã Thịnh Minh (TP. Hòa Bình) hàng ngày phải gánh chịu tiếng ồn, khói bụi do các xe vận chuyển cát hoạt động cả ngày lẫn đêm trên địa bàn.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ thanh tra Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ thanh tra Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, sẽ thanh tra toàn diện Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện nhóm người thi công hàng rào trên hành lang ống dẫn khí

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện nhóm người thi công hàng rào trên hành lang ống dẫn khí

Từ ngày 5/3 đến 12/3, một nhóm người nghi của Công ty Formosa đã tự ý thi công hàng rào trên hành lang tuyến ống dẫn khí của Xí nghiệp Phân phối khí Vũng Tàu.
Công an Hòa Bình cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng "thẻ cào trúng thưởng"

Công an Hòa Bình cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng "thẻ cào trúng thưởng"

Công an tỉnh Hòa Bình vừa phát đi thông báo, cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo mới bằng hình thức "thẻ cào trúng thưởng” trên địa bàn.
Hiểu đúng về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Hiểu đúng về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.
Du Thiên bức xúc vì bị giữ lại tiền tip, liền bóc "luật ngầm" showbiz

Du Thiên bức xúc vì bị giữ lại tiền tip, liền bóc "luật ngầm" showbiz

Ca sĩ Du Thiên bức xúc vì được nhiều khán giả tặng tiền (tip) khi đi diễn, nhưng số tiền sau đó bị MC của chương trình giữ lại.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Khôi phục việc cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khôi phục việc cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ đã phục hồi cấp nước cho KCN Mỹ Xuân A2 để bảo đảm hoạt động sản xuất, dù doanh nghiệp vẫn nợ hàng chục tỷ đồng tiền nước.
Lùm xùm A Páo bị tố đạo nhái: Tác giả bài thơ lên tiếng

Lùm xùm A Páo bị tố đạo nhái: Tác giả bài thơ lên tiếng

Ca khúc "Em mần du xứ Nghệ" của A Páo mới đây được đem ra so sánh với bài thơ "Về mần du xứ Nghệ" bởi có sự giống nhau ở nhiều câu.
UBND tỉnh Lạng Sơn gửi thư cảm ơn Báo Công Thương

UBND tỉnh Lạng Sơn gửi thư cảm ơn Báo Công Thương

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã gửi thư cảm ơn tới Báo Công Thương vì đã góp phần tích cực trong quảng bá về Lễ hội hoa Đào xứ Lạng.
Thót tim cảnh ô tô lấn làn, vượt bất chấp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thót tim cảnh ô tô lấn làn, vượt bất chấp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đoạn camera hành trình ghi lại cảnh hàng loạt ô tô lao vun vút, lấn làn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến nhiều người thót tim.
Ca khúc về xứ Nghệ của "hiện tượng mạng" A Páo bị tố đạo nhái, lời lẽ dung tục

Ca khúc về xứ Nghệ của "hiện tượng mạng" A Páo bị tố đạo nhái, lời lẽ dung tục

"Khu mấn quê tôi" - bài hát về xứ Nghệ của A Páo có ca từ dung tục, mang nghĩa phản cảm khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Bamboo Airways bị ca sĩ nổi tiếng than phiền về chất lượng dịch vụ

Bamboo Airways bị ca sĩ nổi tiếng than phiền về chất lượng dịch vụ

Ngày 17/2, một nam ca sĩ nổi tiếng đã chia sẻ trên Facebook về trải nghiệm không tốt khi sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Bamboo Airways.
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 bị cắt giảm nước do chủ đầu tư nợ tiền

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 bị cắt giảm nước do chủ đầu tư nợ tiền

Đơn vị cấp nước buộc phải giảm 50% lưu lượng nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư còn nợ hơn 17 tỷ đồng tiền nước chưa thanh toán.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ đầu tư Khu công nghiệp nợ tiền nước, doanh nghiệp đồng loạt kêu cứu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ đầu tư Khu công nghiệp nợ tiền nước, doanh nghiệp đồng loạt kêu cứu

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (Bà Rịa - Vũng Tàu) nợ đơn vị cấp nước gần 19 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thứ cấp kêu cứu trước nguy cơ bị cắt nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động