Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/10/2019 18:26

Bạc Liêu: Chú trọng xây dựng đề án quy mô lớn

08:00 | 16/03/2019
Tiếp tục coi công tác khuyến công là động lực chính thúc đẩy ngành công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, Sở Công Thương Bạc Liêu đã đặt ra những mục tiêu và giải pháp thiết thực cho công tác này trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2014-2018, công tác khuyến công Bạc Liêu đã phát huy tốt hiệu quả, giúp thay đổi đáng kể diện mạo ngành CNNT của tỉnh. Thông qua các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, các cơ sở CNNT dần hiện đại hóa sản xuất, năng suất cũng như chất lượng sản phẩm cải thiện rõ rệt. Các đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cũng đã giúp chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất biết và tiếp cận với những phương thức quản lý tiên tiến, hiệu quả, từ đó quản trị tốt hơn và định hình phát triển theo hướng bền vững. Chất lượng nguồn lao động cũng được khuyến công tỉnh đầu tư cải thiện, nhất là với nhóm nghề thủ công mỹ nghệ…

bac lieu chu trong xay dung de an quy mo lon
Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất

Với những tác động tích cực trên, Sở Công Thương Bạc Liêu tiếp tục xây dựng những mục tiêu cụ thể cho công tác khuyến công giai đoạn tới. Cụ thể, đến năm 2020, Bạc Liêu dự kiến thực hiện 10 chương trình, đề án khuyến công. Trong đó, đào tạo nghề cho 480 lao động; xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ thuật; đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 14 cơ sở; hỗ trợ 14 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất; tổ chức 6 lớp tập huấn về khởi sự, quản trị doanh nghiệp; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu …

Trong giai đoạn 2021-2030, Sở Công Thương Bạc Liêu kỳ vọng thông qua các chương trình, đề án khuyến công sẽ góp phần phát huy tốt nhất lợi thế và khai thác tiềm năng, các nguồn lực sẵn có về tài nguyên, nguyên liệu, thị trường và lao động để thúc đẩy phát triển ngành CNNT. Theo đó, Bạc Liêu sẽ chú trọng xây dựng các đề án với quy mô lớn; đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý cho 1.200 người; xây dựng 10 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mới; hỗ trợ 100 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng 3 cụm công nghiệp, 5 hệ thống xử lý môi trường tại các cơ sở CNNT… Để thực hiện những mục tiêu trên, Sở Công Thương Bạc Liêu sẽ thường xuyên rà soát cơ chế, chính sách đã ban hành trong lĩnh vực khuyến công để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Bố trí kinh phí hàng năm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động khuyến công để triển khai chương trình hiệu quả nhất; lồng ghép chương trình khuyến công với các chương trình mục tiêu quốc gia khác nhằm huy động thêm nguồn vốn cho thực hiện các chương trình, đề án.

Khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải tiến đổi mới công nghệ thông qua các hoạt động hỗ trợ; tăng cường công tác khảo sát nhu cầu và xây dựng cơ sở dữ liệu về CNNT làm cơ sở lựa chọn xây dựng các đề án phù hợp và hiệu quả.

Để khuyến công Bạc Liêu thuận lợi trong triển khai các giải pháp trên, Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho hoạt động khuyến công địa phương theo chương trình đã được duyệt. Cục Công Thương địa phương giới thiệu rộng rãi các mô hình khuyến công quốc gia điểm đã được thực hiện, đạt hiệu quả tốt để các địa phương học tập kinh nghiệm.

Giai đoạn 2014-2018, Bạc Liêu được phê duyệt 6,979 tỷ đồng triển khai chương trình khuyến công, trong đó kinh phí khuyến công địa phương là 2,959 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là 4,020 tỷ đồng.

Hải Linh