Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/07/2020 18:50

Bắc Giang: Tập trung hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

15:49 | 31/03/2020
Xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kết thúc nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bắc Giang đã đề ra 17 chỉ tiêu về phát triển KT-XH.

17 chỉ tiêu chủ yếu

17 chỉ tiêu phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang đặt ra cho năm 2020, bao gồm: 1- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) khoảng 17,1%. Trong đó: Nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%; Công nghiệp - xây dựng tăng 23,9% (công nghiệp tăng 26,5%, xây dựng tăng 9,0%); Dịch vụ tăng 7,5%; 2- GRDP bình quân đầu người đạt 3.025 USD/người/năm; 3- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.195 tỷ đồng; 4- Huy động khoảng 64,8 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; 5- Giá trị xuất khẩu 9,5 tỷ USD; nhập khẩu trên 9,2 tỷ USD; 6- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng; 7- Tỷ lệ dân số đô thị 22,22%; 8- Khách du lịch đạt khoảng 2,5 triệu lượt người; 9- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 67,2% (có thêm 23 xã về đích); 10- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 93,2% (đạt mức độ 2 là 10,7%); 11- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) 27 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 99% dân số; 12- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 87%. Tỷ lệ làng, bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa 72%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 51,1%; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 72%; 13- Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 17,6%; 14- Số lao động có việc làm mới khoảng 31.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; 15- Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt trên 90,2%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 98%; 16- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 76,4%, tỷ lệ thu gom được xử lý đạt 93,3%; 17- Tỷ lệ độ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 38%.

bac giang tap trung hoan thanh muc tieu phat trien kinh te xa hoi
Bắc Giang tập trung hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Quyết liệt các giải pháp

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Bắc Giang đề ra 4 giải pháp cụ thể, bao gồm: Tập trung cao cho công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch; triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch vùng huyện làm cơ sở để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án.

Đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ: Đẩy mạnh thực hiện Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế đến năm 2030 và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Tiếp tục rà soát quỹ đất để quy hoạch mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Tập trung hoàn thiện hạ tầng các KCN đang hoạt động, đặc biệt là các KCN: Quang Châu, Vân Trung, Hòa Phú...

Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư hình thành khu dịch vụ du lịch phức hợp, quy mô lớn.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Triển khai các chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo quy trình sản xuất tiên tiến, sản xuất theo chuỗi giá trị và các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 - 2025; tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2020 có thêm 23 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế: Thực hiện hiệu quả các giải pháp tại Kế hoạch hành động Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và các năm tiếp theo. Khắc phục những tồn tại, hạn chế về chính sách thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong thu hút đầu tư. Phấn đấu và duy trì kết quả thu hút đầu tư nước ngoài hằng năm của tỉnh nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về vốn nước ngoài thu hút.

Tạo điều kiện tối đa để các dự án được chấp thuận đầu tư sớm đi vào hoạt động và các dự án mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất tăng đóng góp cho nền kinh tế.

Đẩy mạnh thu ngân sách; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, tập trung thu hồi nợ đọng. Triệt để tiết kiệm chi nhất là chi thường xuyên.

Tập trung cao cho công tác bồi thường, GPMB; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA. Huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH. Triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông quan trọng. Phát triển đô thị đảm bảo đúng quy hoạch theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân.