Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/04/2021 00:16

Bắc Giang: Hoàn thiện tiêu chí về điện

10:00 | 15/05/2019
Thực hiện hoàn thiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, ngành Công Thương Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sở Công Thương Bắc Giang cho hay, đối với tiêu chí số 4, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã xây dựng, lập quy hoạch hệ thống điện nông thôn và lập kế hoạch sử dụng đất cho các công trình lưới điện nông thôn. Văn phòng điều phối các cấp đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, khởi công hạng mục công trình nên đã hoàn thành phân bổ nguồn vốn năm 2018 cho các huyện, thành phố theo quy định.

bac giang hoan thien tieu chi ve dien
Hoàn thiện tiêu chí về điện góp phần phát triển kinh tế nông thôn

Các xã trên địa bàn cơ bản đã được ngành điện tiếp nhận quản lý kinh doanh. Theo Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) và REII mở rộng, có tổng số 62 hợp tác xã (HTX) đăng ký kinh doanh quản lý, song đến nay đã có 45 HTX bàn giao do gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không hiệu quả, không thể tiếp tục được.

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, trước khi Hội đồng tổ chức thẩm định. Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, điện lực các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể từng nội dung theo văn bản hướng dẫn, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục nên cơ bản đến khi Đoàn thẩm định thì tiêu chí đã được khắc phục và đạt yêu cầu.

Các nội dung hướng dẫn thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 4 theo Công văn số 391/SCT-KHTC ngày 5/5/2017 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn các xã xây dựng NTM thực hiện tiêu chí số 4 của ngành Công Thương giai đoạn 2017 - 2020 cơ bản phù hợp, thuận lợi cho công tác đánh giá, thẩm định.

Kết quả, giai đoạn 2016 - 2018, đã có 89/203 xã (đạt tỷ lệ 43,8%) hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn. Tuy nhiên, tiêu chí số 4 về điện nông thôn vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: Một số địa bàn do dân cư dàn trải nên bán kính cấp điện còn vượt so với quy định, chất lượng điện áp chưa được đảm bảo. Một số trạm biến áp bị quá tải, điện áp chưa ổn định; nhiều khu vực hệ thống dây trần chưa được thay thế; hệ thống dây dẫn sau công tơ của một số hộ dân chưa đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định; hành lang an toàn lưới điện nhiều khu vực còn bị vi phạm. Một số cột điện đưa ra các trang trại xa khu dân cư chưa được đảm bảo về chiều cao cũng như độ an toàn. Một vài tuyến đường do nhân dân hiến đất mở đường song không có kinh phí để chuyển cột điện nên nhiều nơi cột điện ra gần giữa đường.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường chỉ đạo, rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí số 4 theo Công văn số 391 của Sở Công Thương. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và có giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện xây dựng NTM.

Nguyễn Hạnh