Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 12:31

ASEAN lần đầu tiên ra mắt chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng

14:07 | 13/01/2021
Ngày 11/01, Ủy ban ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) đã công bố Báo cáo Dự án thí điểm chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng ASEAN 2020 (ACEI 2020), như được hình dung trong Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2016-2025.

ACEI là một chỉ số tổng hợp được tính toán ở cấp độ quốc gia dựa trên các cuộc khảo sát theo kiểu bảng câu hỏi, nhằm đánh giá mức độ quốc gia về trao quyền cho người tiêu dùng ở mỗi quốc gia thành viên ASEAN (AMS) so với toàn bộ khu vực.

ASEAN lần đầu tiên ra mắt chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng

Chỉ số này dựa trên một tập hợp các chỉ số chính có trọng số như nhau và được nhóm thành ba thành phần chính: Nhận thức của người tiêu dùng; Kỹ năng tiêu dùng; và Hành vi của người tiêu dùng. Chỉ số khu vực được tính bằng giá trị trung bình có trọng số của 10 điểm quốc gia, phù hợp với tỷ lệ phần trăm của cỡ mẫu quốc gia trên tổng số mẫu khu vực. Tổng số 7.185 người được hỏi trên tất cả các quốc gia thành viên đã tham gia cuộc khảo sát, được phân loại theo 4 tiêu chí cụ thể là; giới tính, vị trí, tuổi và học vấn. Nghiên cứu thừa nhận rằng do nguồn lực hạn chế, dự án thí điểm không thể lấy mẫu đại diện đầy đủ. Ở hạng mục nhận thức của người tiêu dùng, người tiêu dùng ASEAN đạt điểm cao nhất về quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, cần phải nâng cao mức độ nhận thức của người tiêu dùng về các cơ chế giải quyết vấn đề và để các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tăng cường các chương trình giáo dục và tuyên truyền cộng đồng. Trong khi đó, ở hạng mục kỹ năng tiêu dùng, người tiêu dùng ASEAN đạt điểm cao nhất về kỹ năng số và kỹ năng tài chính, cũng như khả năng phát hiện lừa đảo và quảng cáo gây hiểu lầm. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ cần tham gia hơn nữa vào việc thực hành tiêu dùng bền vững. Cuối cùng, trong hạng mục hành vi tiêu dùng, người tiêu dùng ASEAN có xu hướng so sánh các sản phẩm và đọc các điều khoản và điều kiện trước khi mua hàng cao nhất. Mặt khác, họ ít có khả năng tham gia vào các nhóm hoặc hiệp hội người tiêu dùng và đóng góp vào việc hoạch định chính sách hoặc đóng vai trò là tác nhân thay đổi.

Cuộc khảo sát cho thấy có mối tương quan thuận giữa mức độ trao quyền của cá nhân và trình độ học vấn. ACEI ở mức 63,7%, có nghĩa là trung bình trong khu vực, người tiêu dùng được trao quyền vừa phải. Kết quả của dự án thí điểm này sẽ giúp tạo điều kiện hiểu rõ hơn về trao quyền cho người tiêu dùng trong ASEAN và hỗ trợ ACCP trong việc hoàn thiện thêm phương pháp luận của ACEI cho các cuộc khảo sát trong tương lai. ACEI tiếp theo dự kiến ​​ra mắt vào năm 2024.

Việt Dũng