Khởi động Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu

12:53 | 21/08/2021
Được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Việt Nam và 150 điểm cầu tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Lễ khởi động Chương trình sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu – InnoCity 2021 được đánh giá là nơi người Việt năm châu thể hiện trách nhiệm và tình yêu với quê hương, đất nước.

InnoCity là một Chương trình quy tụ sáng kiến của người Việt trẻ trên phạm vi toàn cầu nhằm giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng về Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đất nước. Chương trình do Liên hiệp Hội sinh viên Việt Nam khu vực châu Âu đề xuất tổ chức và được sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Khởi động Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu
Các bạn trẻ tham dự Lễ khởi động

Trong năm 2021, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, Chương trình tập trung thu hút các giải pháp về y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới một nền y tế được quản trị thông minh, có khả năng tiếp cận đến mọi đối tượng xã hội. Bên cạnh đó, Chương trình cũng mở rộng tới các giải pháp về năng lượng - môi trường; đô thị thông minh; giáo dục thông minh và giao thông vận tải... nhằm đề xuất các giải pháp phục hồi kinh tế và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chương trình được bảo trợ chuyên môn bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA); Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại Đức, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chương trình cũng nhận được sự quan tâm, tham gia của đại diện các cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, cộng đồng chuyên gia, tri thức người Việt tại nước ngoài.

Nguyễn Hòa

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.