PC Quảng Ninh: Chủ động các phương thức vận hành hợp lý, đảm bảo cấp điện giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lưới điện Công ty Điện lực (PC) Quảng Ninh được đầu tư, cải tạo đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục. Trên địa bàn Công ty không xảy ra hiện tượng quá tải kéo dài, đối với các trường hợp quá tải cục bộ trong các đợt nắng nóng cao điểm, Công ty đã chủ động trong việc sử dụng các phương thức vận hành hợp lý đảm bảo cấp điện.

Cấp điện liên tục, ổn định

Thực hiện Công văn số 5760/EVNNPC-KH ngày 02/11/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) – đầu tư phát triển (ĐTPT) 5 năm 2016 – 2020, PC Quảng Ninh thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong 5 năm qua.

Đánh giá kết quả cung cấp điện, được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong giai đoạn 2016-2020, ông Nguyễn Sông Thao - Phó giám đốc PC Quảng Ninh cho biết - lưới điện Công ty được đầu tư, cải tạo đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục.

Về quy mô quản lý vận hành, tính đến tháng 10/2020, khối lượng quản lý vận hành của Công ty đạt 47 đường dây 110 kV, tổng chiều dài 821,06km. TBA 110 kV đạt 26/44 (TBA/MBA) 110kV có tổng công suất đặt là 1882MVA. Về tình trạng vận hành lưới điện, các đường dây 110kV vận hành bình thường, trong thời điểm nắng nóng. Công ty đã thường xuyên theo dõi vận hành và có các giải pháp vận hành hợp lý đảm bảo cấp điện liên tục ổn định cho khu vực.

PC Quảng Ninh: Chủ động các phương thức vận hành hợp lý, đảm bảo cấp điện giai đoạn 2016-2020
Nhiều hoạt động tri ân khách hàng của PC Quảng Ninh

Về tình trạng vận hành các đường dây trung thế, tổng số đường dây trung thế Công ty quản lý là 120 đường dây (113 đường dây sau TBA 110kV và 07 đường dây sau TBA trung gian). Hiện tại chỉ có đường dây 674 E5.1 thường xuyên vận hành đầy tải trong đợt nắng nóng, Công ty đang triển khai thực hiện dự án nâng cấp lên 22kV đảm bảo vận hành ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Công ty chỉ còn 01 đường dây trung thế có tổn thất cao >4% (Đường dây 475 E5.27). Tổn thất đường dây theo tính toán chủ yếu là tổn thất kỹ thuật do bán kính cấp điện dài, phụ tải khu vực sử dụng theo mùa vụ.

Cũng theo ông Nguyễn Sông Thao - Mặc dù năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Quảng Ninh chỉ đạt 93% so với kế hoạch và tăng trưởng 1,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, nhìn tổng thể trong giai đoạn 2016-2020, công tác kinh doanh, điện thương phẩm của PC Quảng Ninh đều tăng trưởng theo các năm, đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao hàng năm, cụ thể tổng điện thương phẩm thực hiện trong giai đoạn vừa qua đạt 21.403,77 tr.kWh/21.176,15 tr.kWh, đạt 101,07% so với kế hoạch giao 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, về công tác thu nộp tiền điện, trong thời gian 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, PC Quảng Ninh luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch EVNNPC giao hàng năm về thu nộp tiền điện. Tỷ lệ thu tiền điện năm 2016 (99,99%); năm 2017 (99,81%); năm 2018 (99,73); năm 2019 (99,71%); ước năm 2020 (99,99%).

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian Công ty thực hiện hàng năm thấp hơn theo quy định của Tổng công ty giao. Năm 2016, thực hiện 6,45 ngày làm việc giảm so với quy định 3,55 ngày (quy định là 10 ngày làm việc). Năm 2017, thực hiện 5,33 ngày làm việc giảm 1,12 ngày so với với năm 2016 và giảm 1,67 ngày so với quy định (quy định 7 ngày làm việc). Năm 2018, thực hiện 4,22 ngày làm việc giảm 1,11 ngày so với với năm 2017 và giảm 1,78 ngày so với quy định (quy định 7 ngày làm việc). Năm 2019, thực hiện 4,07 ngày làm việc giảm 0,15 ngày so với năm 2018 và giảm 2,93 ngày so với quy định (quy định 7 ngày làm việc). Đến 9 tháng 2020 thực hiện 3,15 ngày làm việc giảm 1,85 ngày so với khách hàng giao 2020, ước thực hiện năm 2020 là 3,73 giảm 0.34 ngày so với năm 2019.

PC Quảng Ninh: Chủ động các phương thức vận hành hợp lý, đảm bảo cấp điện giai đoạn 2016-2020

Bên cạnh đó, trong những năm qua, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng của công ty cũng đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện kịp thời, đúng đắn biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với khách hàng, để giảm thiểu mọi nguy cơ lây lan dịch Covid- 19, PC Quảng Ninh đã đưa ra các biện pháp tiếp nhận các yêu cầu về điện do trung tâm hành chính công các cấp đóng cửa trong thời gian thực hiện biện pháp giãn cách xã hội. Thực hiện dừng việc tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện trên địa bàn tỉnh; Niêm yết công khai tại trung tâm hành chính công các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn khách hàng có yêu cầu về điện đăng ký dịch vụ.

Nhờ sự nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định trên địa bàn toàn tỉnh, nhờ đó, công ty cũng đã mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Cụ thể, điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng do tổ chức đánh giá độc lập OCD đánh giá như sau: Năm 2016, điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng 7,98 điểm và tăng hàng năm, đến năm 2019 điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng 8,37 điểm cao hơn so với năm 2015 là 1,41 điểm.

Cho những dòng điện được nối dài

Nối tiếp từ thành công dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô và dự án đưa điện lưới quốc gia ra 5 xã đảo huyện Vân Đồn. Giai đoạn 2016-2020, PC Quảng Ninh tiếp tục hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, đưa tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu 100% số hộ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của tỉnh có điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc, đồng thời phát triển kinh tế du lịch trong tương lai.

PC Quảng Ninh: Chủ động các phương thức vận hành hợp lý, đảm bảo cấp điện giai đoạn 2016-2020

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Trong những năm qua, PC Quảng Ninh không ngừng tuyên truyền và triển khai các chương trình tiết kiệm điện cụ thể: Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất”; Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”; chương trình “Trường học chung tay tiết kiệm điện” và các chương trình An sinh xã hội như thay miễn phí bóng đèn compact, đèn Led cho các điểm trường, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Ngoài ra, công ty cũng tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Hàng tháng kiểm tra, rà soát, cập nhập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Theo dõi thống kê tình hình sử dụng điện của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra xử lý các vi phạm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Hường - Chi

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.