Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

09:00 | 14/02/2020
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam quyết định chọn chủ đề hoạt động năm 2020 là năm "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS)". 
Theo đó, hoạt động công đoàn (CĐ) sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), phấn đấu tỷ lệ CĐCS doanh nghiệp có TƯLĐTT đạt 70% trở lên; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật CĐ.
nang cao chat luong hoat dong cong doan co so
Công đoàn sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS; đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động NLĐ gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức CĐ. Phát huy vai trò của CĐ cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ thành lập CĐCS; nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

Năm 2020, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động CĐCS trong các lĩnh vực chủ yếu: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, NLĐ quan tâm; tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức các hoạt động ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, phát huy vai trò của đoàn viên CĐ trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát hoạt động CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS; đổi mới công tác cán bộ CĐCS, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch CĐCS và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ CĐ; chú trọng kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác tài chính.

Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020 Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu, kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức CĐ.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, CĐ cần chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức CĐ. Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với NLĐ; tập trung giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho NLĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang kêu gọi mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn cần phát động phong trào thi đua thiết thực hướng về chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS - tự hào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước".

Hoàng Lan

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.