Bộ Công Thương yêu cầu nộp hồ sơ liên quan đến áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu

14:18 | 16/09/2019
Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với tôn màu phải nộp hồ gửi Cơ quan điều tra ngày 15/10/2019.

Ngày 31/5/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (SG05). Thời hạn áp dụng biện pháp là 3 năm kể từ ngày 15/6/2017 – 14/6/2020 (nếu không gia hạn).

bo cong thuong yeu cau nop ho so lien quan den ap dung bien phap tu ve doi voi ton mau
Tôn mạ màu

Điều 96 (2) (a) Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: “Trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ, tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ. Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm bằng chứng cho thấy ngành sản xuất trong nước đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh và việc chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước;”

Căn cứ khoản 1 Điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ: “Chậm nhất 09 tháng trước ngày quyết định áp dụng biện pháp tự vệ hết hiệu lực, Cơ quan điều tra thông báo về việc nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Cơ quan điều tra, tổ chức, cá nhân có quyền nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ.”

Theo đó, phạm vi đề nghị rà soát bao gồm các nội dung: Xác định mức độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng; Đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng; Những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng; Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp nộp hồ gửi Cơ quan điều tra, trước 17h00 ngày 15/10/2019, theo địa chỉ: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ; Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương; Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 73037898 – Máy lẻ: (128); Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Trọng) hoặc email: giangphg@moit.gov.vn

Thu Hà

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/