Đề án 844: Tạo lập môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

19:04 | 04/09/2019
Chiều ngày 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề Định hướng triển khai nhiệm vụ Đề án 844.

Chương trình có sự tham gia của gần 50 đơn vị đã, đang và sẽ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 các năm, với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Đề án 844; đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các đơn vị triển khai nhiệm vụ Đề án 844 và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Mục tiêu hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp

Tại hội thảo, ông Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844 đã giới thiệu tổng quan và định hướng triển khai Đề án 844 giai đoạn 2019 - 2025. Theo đó, mục tiêu của Đề án 844 nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại địa chỉ startup.gov.vn.

“Đến năm 2025, mục tiêu của Đề án là hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó 600 dự án phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng” - ông Phạm Dũng Nam cho biết.

de an 844 tao lap moi truong thuan loi ho tro khoi nghiep sang tao
Ông Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844 phát biểu

Trong giai đoạn tới, Đề án 844 sẽ tập trung đào tạo, nâng cao số lượng và chất lượng huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; gia tăng về số lượng các chương trình thúc đẩy kinh doanh chất lượng, từ đó nâng cao khả năng gọi vốn của startup; hỗ trợ startup phát triển thị trường, liên kết với các trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp lớn; đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho startup thông qua mạng lưới chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế.

Cũng tại hội thảo, ông Lê Văn Nam, Cán bộ Văn phòng Đề án 844 đã giới thiệu Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844. Theo đó, Thông tư quy định về nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đơn vị phải lập và quản lý dự án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong đó, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật không vượt quá 30% tổng mức kinh phí thực hiện của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tối đa không quá 80 triệu đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp. Nội dung các hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thông tư quy định hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc

Đáng chú ý, Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ và tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở nước ngoài. Trong đó ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế.

de an 844 tao lap moi truong thuan loi ho tro khoi nghiep sang tao
Chương trình có sự tham gia của gần 50 đơn vị đã, đang và sẽ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 844

Chẳng hạn, hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ… Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm; hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài (tối đa không quá 2 người/doanh nghiệp được cử đi tham gia các khóa huấn luyện).

Đề án 844 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016. Có thể nói, việc triển khai Đề án đã đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, đem lại những tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Điều đó đã được minh chứng bằng số lượng, chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang có sự cải thiện rõ rệt. Theo thống kê, Việt Nam hiện có trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động, trong khi ước tính cuối năm 2015 mới chỉ khoảng 1.800 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năm 2018, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã thu hút tới 890 triệu USD vốn đầu tư, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2017.

Quỳnh Nga

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/