Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/10/2021 03:51
Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng:

An toàn phòng dịch không quên an toàn phòng chống cháy nổ

17:16 | 01/09/2021
Với nhận thức, “Ưu tiên phòng, chống dịch nhưng tuyệt đối không được lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ (PCCN), đặc biệt trong thời tiết nắng nóng”, Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập phương án PCCC kho xăng dầu với tình huống giả định.
Với nhận thức, “Ưu tiên phòng, chống dịch nhưng tuyệt đối không được lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ (PCCN), đặc biệt trong thời tiết nắng nóng”, đồng thời nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng ứng phó kịp thời của lực lượng PCCC và phương tiện chữa cháy tại chỗ, mới đây, Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng đã tổ chức thực tập phương án PCCC kho xăng dầu với tình huống giả định do sơ xuất đã xảy ra cháy tại cum van chân bể B7 đang chứa xăng, để kiểm tra , đánh giá khả năng ứng phó kịp thời của lực lượng PCCC và phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Với nhận thức, “Ưu tiên phòng, chống dịch nhưng tuyệt đối không được lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ (PCCN), đặc biệt trong thời tiết nắng nóng”, đồng thời nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng ứng phó kịp thời của lực lượng PCCC và phương tiện chữa cháy tại chỗ, mới đây, Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng đã tổ chức thực tập phương án PCCC kho xăng dầu với tình huống giả định do sơ xuất đã xảy ra cháy tại cum van chân bể B7 đang chứa xăng, để kiểm tra , đánh giá khả năng ứng phó kịp thời của lực lượng PCCC và phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và việc sử dụng hiệu quả trang thiết bị, dụng cụ PCCC, lực lượng phòng cháy và chữa cháy Tổng kho đã triển khai thực tập tình huống cháy giả định diễn ra đúng theo phương án chữa cháy đã được phê duyệt.
Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và việc sử dụng hiệu quả trang thiết bị, dụng cụ PCCC, lực lượng phòng cháy và chữa cháy Tổng kho đã triển khai thực tập tình huống cháy giả định diễn ra đúng theo phương án chữa cháy đã được phê duyệt.
An toàn phòng dịch không quên an toàn phòng chống cháy nổ
Qua buổi thực tập đã đánh giá được khả năng đáp ứng của lực lượng PCCC tại chổ, việc vận hành các trang thiết bị PCCC, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và các nội dung còn tồn tại cần chấn chỉnh để nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn PCCC kho xăng dầu trong thời điểm "vừa sản xuất, vừa thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19".
Hiện nay Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng đang tổ chức sản xuất theo ca, kíp phương thức 3 tại chỗ với 50% quân số cán bộ công nhân viên trên mỗi ca, nhằm tuân thủ chặt chẽ chủ trương của thành phố Đà nẵng về phòng chống dịch Covid-19, đang có diễn biến phức tạp trên toàn địa bàn. Tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn PCCN vẫn luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các phương án phù hợp với tình hình thực tế.
Hiện nay Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng đang tổ chức sản xuất theo ca, kíp phương thức 3 tại chỗ với 50% quân số cán bộ công nhân viên trên mỗi ca, nhằm tuân thủ chặt chẽ chủ trương của thành phố Đà nẵng về phòng chống dịch Covid-19, đang có diễn biến phức tạp trên toàn địa bàn. Tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn PCCN vẫn luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các phương án phù hợp với tình hình thực tế.

PV