Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 14/04/2021 14:42

Amway Việt Nam luôn chú trọng công tác bảo vệ người tiêu dùng

08:00 | 15/03/2021
Theo thống kê của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CTBVNTD), Bộ Công Thương, trong thời gian qua, nhu cầu tư vấn, hỗ trợ và phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng ngày càng tăng.

Số lượng cuộc gọi đến Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (Tổng đài 1800.6838) của Bộ Công Thương tăng bình quân 10% mỗi năm trong giai đoạn 2017-2019; đạt 9.295 cuộc gọi năm 2019. Tương ứng, số lượng đơn yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng gửi tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong năm 2019 là 568 đơn, tăng 28,2% so với năm 2018.

Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2020, Tổng đài 1800.6838 đã tiếp nhận gần 7.112 cuộc gọi đến, trong đó, sau khi được tư vấn qua Tổng đài, đã có hơn 1.000 đơn yêu cầu, phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng được gửi tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ giải quyết.

Mặc dù vậy, do số lượng đầu mối tiếp nhận tư vấn và hỗ trợ giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng hiện nay còn tương đối hạn chế, do đó, tỷ lệ cuộc gọi được tổng đài viên tư vấn, hỗ trợ chỉ chiếm trung bình dưới 60% tổng số cuộc gọi đến. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng chưa được đồng bộ, thống nhất theo một quy trình chuẩn trên phạm vi cả nước.

Trước những thách thức đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn, hỗ trợ ngày càng cao của người tiêu dùng, Cục CTBVNTD đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó gồm xây dựng và vận hành Hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương với khả năng mở rộng, kết nối tới các địa phương trên toàn quốc; xây dựng và vận hành Hệ thống tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng; xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử, các ứng dụng di động nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Amway Việt Nam luôn chú trọng công tác bảo vệ người tiêu dùng

Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Amway Việt Nam hợp tác với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục CTBVNTD, Bộ Công Thương để thực hiện một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2020 - 2021. Nội dung tuyên truyền, phổ biến được hai bên tập trung hướng đến trong giai đoạn này gồm:

Thứ nhất, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về quyền của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…;

Thứ hai, phổ biến về chức năng, phạm vi tư vấn, hỗ trợ; các tính năng mới được nâng cấp của Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (Tổng đài) đặt tại Cục CTBVNTD; kết quả tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ thông qua Tổng đài;

Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kết nối, tương tác và thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm Hệ thống tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng do Cục CTBVNTD quản lý và vận hành;

Thứ tư, tuyên truyền về các công cụ, phương tiện điện tử do Cục CTBVNTD quản lý và vận hành (Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng) nhằm tra cứu cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về khiếu nại của người tiêu dùng; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật tại Việt Nam; thông tin về các chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật tại các quốc gia trong khu vực ASEAN trên cơ sở sử dụng công nghệ API tự động tích hợp các thông tin được hiển thị trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (The ASEAN Committee on Consumer Protection- ACCP) tại địa chỉ: https://aseanconsumer.org/product-alert.

Theo ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng giám đốc Amway Việt Nam: “Chuỗi những hoạt động này sẽ là giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, thực thi văn bản pháp luật về quyền của người tiêu dùng để tạo cho người tiêu dùng chủ động và ý thức tự bảo vệ bản thân khi tiêu dùng. Đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh, từ đó góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững hơn. Từ góc độ doanh nghiệp, Amway Việt Nam rất vinh dự khi trở thành một phần của chương trình ngay giai đoạn đầu, mang tính định hình và phát triển của toàn bộ chương trình ở thời điểm đầu kỷ nguyên số”.

Hoạt động hợp tác tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nêu trên nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và cộng đồng xã hội về các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận Tổng đài 1800.6838 để được tư vấn, hỗ trợ; tìm hiểu, cập nhật thông tin về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung, các chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật nói riêng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng trên cơ sở tăng cường tương tác với Hệ thống tiếp nhận, tư vấn, giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng đặt tại Cục CTBVNTD, Bộ Công Thương. Đồng thời, tăng cường sự tương tác, chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại Trung ương và địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên cơ sở kết nối và tương tác trên Hệ thống tiếp nhận, tư vấn, giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng đặt tại Cục CTBVNTD, Bộ Công Thương.

Trong các năm vừa qua, Amway cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động hướng tới công tác bảo vệ người tiêu dùng như Phối hợp với Bộ Công Thương tham gia Lễ phát động “Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam” diễn ra hàng năm vào ngày 15/3. Ngoài ra, Amway cũng phối hợp với một số cơ quan báo chí như Cổng thông tin điện tử Chính phủ hay tại website của Bộ Công Thương…mở các chuyên mục tư vấn, giải đáp về quyền người tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực Bán hàng đa cấp.

Về phía công ty, Amway cũng có những chính sách, chế độ nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của công ty; điển hình như Amway tạo một quy trình riêng trong nguyên tắc đổi, mua lại và chính sách bảo hành hàng hóa đã được đăng ký và phê duyệt bởi Cục CTBVNTD – Bộ Công Thương. Trong đó, có những điểm rất đặc biệt dành cho khách hàng của Amway như:

Khách hàng được phép đổi lại hàng hóa đã mua trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng nếu hàng hóa bị lỗi do sản xuất kèm theo hóa đơn mua hàng tương ứng. Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sang loại hàng hóa khác thì Amway sẽ mua lại theo Nguyên tắc Mua lại hàng hóa.

Đối với sản phẩm có Phiếu bảo hành khi mua hàng và các thiết bị điện tử do Amway Việt Nam cung cấp, Amway Việt Nam áp dụng chế độ Bảo hành đối với các sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, còn đầy đủ phụ kiện, còn trong thời hạn bảo hành. Tất cả các chính sách đổi hàng hóa, mua lại hàng hóa và chính sách bảo hành đều được công bố công khai tại các cơ sở của Amway và trên Trang thông tin điện tử chính thức của Amway Việt Nam.

Amway hi vọng rằng với những nỗ lực trong việc hợp tác cùng các cơ quan chức năng cũng như việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền người tiêu dùng sẽ góp phần tăng cường nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó, giúp tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Bùi Huyền