Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và những kẻ xuyên tạc mới chính là nhân tố cản trở, ném đá vào bánh xe phát triển.

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt từ năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam vẫn vượt khó cùng cả cộng đồng đi lên. Tháng 10/2021, Chính phủ đã đánh giá: “Quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã chứng minh ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, với sức sáng tạo và nỗ lực, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vẫn bền bỉ hoạt động, sản xuất kinh doanh, vượt khó vươn lên, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Vừa qua, chúng ta kiên quyết xử lý bằng pháp luật với một số doanh nghiệp, doanh nhân có hành vi vi phạm pháp luật, như ở Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, các doanh nhân như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Phương Hằng…

Không phải là cản trở mà là tạo công bằng, thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển
Ảnh minh họa

Dư luận chung đồng tình ủng hộ, hoan nghênh sự nghiêm minh của luật pháp và cho rằng đây là những việc làm cần thiết, đúng luật để giữ gìn kỷ cương phép nước, tạo sự công bằng để phát triển nền kinh tế đất nước.

Trong khi đó các thế lực xấu thì lợi dụng vào việc trên để xuyên tạc, chống phá. Chúng cho rằng Đảng, Nhà nước, các cơ quan pháp luật chèn ép, đàn áp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Chúng trắng trợn vu cáo: Đảng, Nhà nước đang có chủ trương đánh vào doanh nhân, doanh nghiệp, tập đoàn, công ty tư nhân để “răn đe” và “cướp vốn” để trả nợ và cứu vãn nền kinh tế đang “khánh kiệt”. Chúng còn xuyên tạc rằng việc bắt bớ này là do “đấu đá nội bộ” và kết luận: “Sống dưới chế độ độc tài cộng sản hiện nay, những đại gia, tài phiệt hoặc người giàu có tài sản đều là những người nằm trong tầm ngắm của các lãnh đạo Đảng Cộng sản, cho dù họ có làm ăn chân chính cũng không thoát”.

Trên thực tế, sự thật đã bác bỏ sự tuyên truyền xuyên tạc với mục đích chống phá nêu trên. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chủ tịch đã chủ động gặp gỡ giới doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Người đánh giá: “Được tin giới công thương đã đoàn kết lại thành Công thương cứu quốc đoàn và gia nhập mặt trận Việt Minh, tôi rất mừng. Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đang hoạt động để làm nhiều việc ích nước, lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt”. Đồng thời Hồ Chủ tịch cũng khẳng định rõ: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết”.

Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Năm 2000, Luật Doanh nghiệp ra đời với những quy định chặt chẽ, phù hợp để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phát triển thuận lợi. Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 hằng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam. Năm 2011, Bộ Chính trị có Nghị quyết 09-NQ/TW, Khóa XI, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó nêu rõ: “Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế… Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhấn mạnh tinh thần “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh” và xác định: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động”.

Những tháng cuối năm 2021, Chính phủ có Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã từng phát biểu: “Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và sẽ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân vượt qua khó khăn, vươn xa hơn nữa và đang xây dựng Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, triển khai các biện pháp y tế một cách khoa học, an toàn, phù hợp, hiệu quả, nhất là Chiến lược vắc xin, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.… Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền sẽ đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính… tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế”.

Bộ Công Thương có đóng góp rất tích cực với việc tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện vấn đề quan trọng này trên thực tế. Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 - 20/4/2022), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó tin tưởng, kỳ vọng: “Các doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo và không ngừng đổi mới, đạt thành công và phát triển bền vững trên con đường hội nhập, chung tay đưa con tàu kinh tế Việt Nam vươn ra thế giới”; đồng thời cam kết rõ: “Bộ Công Thương với vai trò được Chính phủ giao là cơ quan quản lý Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam “Nâng tầm vị thế - Chắp cánh bay xa”.

Nhưng Việt Nam cũng rất rõ ràng, sòng phẳng, công khai: vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp. Việc xử lý là rất cần thiết để giữ gìn sự nghiêm minh của luật pháp, sự công bằng, bình đẳng trong sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội để doanh nghiệp ổn định và phát triển, chứ không phải là cản trở, gây khó cho doanh nghiệp.

Tháng 4/2022 vừa qua, phát biểu kết luận Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết: Đảng, Nhà nước nhất quán chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế” và luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp làm giàu chính đáng.

Vì vậy, chúng ta cần phòng, chống có hiệu quả các âm mưu thủ đoạn xấu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc xử lý các doanh nghiệp, doanh nhân vi phạm pháp luật để chống phá Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tổng hợp để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh một cách tích cực, tự giác, phù hợp quy định của pháp luật, phấn đấu trở thành doanh nghiệp tốt, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực tiễn cho thấy, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và những kẻ xuyên tạc mới chính là nhân tố cản trở, ném đá vào bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Công Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, ngành Công Thương đã luôn quan tâm, tổ chức chặt chẽ công tác thi đua, thường xuyên thu được nhiều kết quả.
Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà sự khởi đầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất trùng với sự khởi đầu của ngành công nghiệp hóa chất vào nửa cuối thế kỷ 18.
Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin đề ra cách đây hơn 100 năm có nhiều bí quyết và bài học quý về phát triển công nghiệp đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn đề ra (trong năm 2021).

Tin cùng chuyên mục

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”. Có phải Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bảo thủ, che giấu khuyết điểm?
Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa là hệ thống quan điểm mục tiêu, tính tất yếu khách quan, nội dung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong ngành Công Thương để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại.
Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ rích về bộ máy hành chính đã có từ gần 10 năm trước rồi phán xét một cách thiếu hiểu biết theo kiểu thầy bói xem voi.
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng đều khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.
Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng.
Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư đã ban hành thông báo Kết luận số 77-TB/TW quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân.
Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Thông tin được tổng hợp từ cuốn sách 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam, NXB Thông Tin, xuất bản năm 1991 của nhà sử học kinh tế Đặng Phong đã làm rõ về vai trò của nguồn viện trợ Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 21 năm (từ năm 1954 - 1975). Đó cũng là những tư liệu quý góp phần phản bác quan điểm sai trái về nền kinh tế miền Nam trước và sau 1975.
Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, cả đương chức, nghỉ hưu liên quan đến nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong ngành, lĩnh vực được cho là “nhạy cảm” đã được Đảng ta tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Với mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Niềm tin vững chắc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Niềm tin vững chắc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Mấy năm qua, đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến kinh tế thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2020 đầu tư nước ngoài toàn cầu giảm hơn 40%.
Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Ngày 18/4/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34 về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
Tư tưởng của V.I.Lênin về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới

Tư tưởng của V.I.Lênin về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới

V.I. Lênin - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân tiến bộ và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. Từ thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc những tư tưởng cách mạng và khoa học của V.I. Lênin, trong đó có tư tưởng về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga.
“Đánh chuột không để vỡ bình”: Nhìn từ một số vụ khởi tố doanh nhân sai phạm

“Đánh chuột không để vỡ bình”: Nhìn từ một số vụ khởi tố doanh nhân sai phạm

Thời gian qua, một loạt các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản bị khởi tố. Tuy nhiên, lợi dụng vụ việc, một số luồng dư luận đang có dấu hiệu “đánh bùn sang ao”, đưa thông tin “thổi phồng” gây nhiễu loạn thị trường.
Sức khỏe nhân dân luôn được chăm sóc chu đáo

Sức khỏe nhân dân luôn được chăm sóc chu đáo

Phủ nhận những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có việc chăm sóc chu đáo sức khỏe nhân dân, các thế lực xấu đã và đang ra sức xuyên tạc, vu cáo chúng ta trong lĩnh vực này.
Từ chuyện “chặt cành sâu” ở Tổng cục Quản lý thị trường

Từ chuyện “chặt cành sâu” ở Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh vừa ký quyết kỷ luật đối với 8 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vì có những sai phạm trong hoạt động công vụ; với nhiều hình thức xử lý như cảnh cáo, giáng chức, cách chức, hạ bậc lương, khiển trách…
Những lời khuyên hồ đồ về Công nghiệp Việt Nam!

Những lời khuyên hồ đồ về Công nghiệp Việt Nam!

Xuất phát từ việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo đúng, hiệu quả đường lối cách mạng nói chung, đường lối kinh tế nói riêng, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh.
Tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ

"Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình; giúp tăng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Từ đó, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp EDI và chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia" (Nghị quyết 115/NQ-CP).
Cảnh giác với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, vấn đề dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm phá hoại, trước hết là phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhận diện và chủ động đấu tranh với âm mưu này là hết sức cần thiết.
Không thể phủ nhận được thành công của nền kinh tế Việt Nam

Không thể phủ nhận được thành công của nền kinh tế Việt Nam

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó chúng tìm mọi cách xuyên tạc tình hình kinh tế của đất nước ta.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động