Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/06/2019 11:41

854 tiêu chuẩn Việt Nam được công bố trong năm 2018

17:49 | 12/01/2019
Đây là con số được công bố tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra chiều ngày 11/1/2019 tại Hà Nội.

Theo đó, tính đến tháng 12 năm 2018, Hệ thống TCVN có khoảng 11.500 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt trên 54%, hệ thống QCVN hiện có khoảng 780 QCVN được 14 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực ban hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng TCĐLCL cho biết: “Năm 2018, Tổng cục đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 06 QCĐP của địa phương, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế. Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế- xã hội đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu , quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA…)”.

Bên cạnh đó năm 2018, Tổng Cục cũng đã thực hiện cấp mới 5.158 mã doanh nghiệp, cấp đổi 398 hồ sơ, thu hồi 845 mã doanh nghiệp, xác nhận mã nước ngoài và ủy quyền sử dụng MSMV là 39 hồ sơ; Xây dựng 8 Tiêu chuẩn quốc gia về MSMV. Đặc biệt, Tổng cục cũng đã triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế…

854 tieu chuan viet nam duoc cong bo trong nam 2018

Với sự nỗ lực của Tổng cục, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ KH&CN, sự hỗ trợ và hợp tác tích cực từ các đơn vị trong Bộ và các đơn vị bạn, Tổng cục đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về xây dựng VBQPPL.Cụ thể: Năm 2018, Tổng cục đã chủ trì soạn thảo 04 Nghị định; 03 Quyết định của Thủ tướng; 07 Thông tư; 04 văn bản quản lý của Bộ trưởng Bộ KHCN. Ngoài việc chủ trì xây dựng VBQPPL theo kế hoạch đã được Bộ KHCN phê duyệt, Tổng cục còn phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Bộ KHCN góp ý, xây dựng nhiều VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL.

Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ để trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa , bãi bỏ 63/121 điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó riêng lĩnh vực TCĐLCL đã cắt giảm đươc 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN. Như vậy, Tổng Cục đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra trong Nghị Quyết là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh…

Năm 2018 Tổng cục cũng đã tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm , hàng hóa lưu thông, nhập khẩu trên thị thị trường. Đặc biệt Tổng cục đã chủ trì, phối hợp Chi cục TCĐLCL, Quản lý thị trường tại các địa phương tổ chức các cuộc kiểm tra, khảo sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như: Xăng dầu, Điện- điện tử, Thực phẩm đóng gói sẵn… qua kiểm tra khảo sát tại 644 cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu đã phát hiện nhiều sai phạm và xử lý vi phạm như: Tạm dừng lưu thông 41 cơ sở, 204 mẫu hàng hóa, tiêu hủy 03 lô cầu gai tại 03 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 14 cơ sở, xử phạt 9 cơ sở với tổng số tiền gần 200 triệu đồng…

854 tieu chuan viet nam duoc cong bo trong nam 2018
Ông Trần Văn Vinh – Tổng Cục trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Tổng cục cũng tích cực triển khai quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước tập trung vào các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp …Cũng theo PhóTổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị đã được Tổng cục khẩn trương triển khai và cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể để giao nhiệm vụ đến từng đơn vị thông qua các Quyết định, đồng thời tăng cường việc giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ hàng tuần, tháng và báo cáo Bộ KH&CN định kỳ theo đúng yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL; Tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ KHCN; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng TCVN; Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm àng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 ; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế theo cheieu sâu ở các cấp đơn vị chuyên môn, kỹ thuật cũng như triển khai nội dung liên quan đến Hàng rào kỹ thuật TCĐLCL trong Hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết…

Thu Hường