76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ: Chính sách chăm sóc người có công với cách mạng được thực hiện toàn diện

Chính sách chăm sóc người có công với cách mạng được thực hiện toàn diện và luôn là chính sách được triển khai tốt nhất trong các chính sách xã hội.
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Nâng mức trợ cấp phù hợp Đà Nẵng: Làm tốt công tác tri ân người có công với cách mạng Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc 2023

Thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khẳng định, các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tham gia thường xuyên từ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hàng năm, trong đó cao điểm là các hoạt động vào dịp tháng 7 - tháng "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước, nhớ nguồn" của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 75 đại biểu người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 75 đại biểu người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Này 29/8/1994, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá IX đã thông qua Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (nay gọi là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng).

Từ đó đến nay, Pháp lệnh đã trải qua 7 lần sửa đổi vào các năm 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012 và 2020, cùng với đó là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ ngành liên quan ban hành một cách đồng bộ để triển khai thực hiện Pháp lệnh nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác người có công với cách mạng, là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức triển khai chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Gần đây nhất, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) năm 2020 được thông qua ngày 9/12/2020, gồm 7 chương và 58 điều, trong đó bổ sung 2 chương mới: "Công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sỹ" và "Nguồn lực thực hiện"; bổ sung 10 điều mới và sửa đổi nội dung 41 điều trên cơ sở kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định trong thực tiễn thời gian qua.

Pháp lệnh mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và bổ sung đối tượng người có công và thân nhân như người bị địch bắt tù đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975; mở rộng đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh cũng chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Các điều kiện, tiêu chuẩn đối với 12 diện đối tượng người có công với cách mạng đã được rà soát kỹ từ thực tiễn.

Chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân được tập hợp để quy định một cách thống nhất, rõ ràng, cụ thể hơn. Quy định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; quy định chế độ trợ cấp mai táng; bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá; quy định mức trợ cấp hàng tháng với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, không phụ thuộc vào số con liệt sỹ.

Từ năm 2012 đến nay, đã có 69 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 3 pháp lệnh của Quốc hội, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, 1 chỉ thị của Ban Bí thư, 2 nghị quyết của Chính phủ, 11 nghị định của Chính phủ, 10 quyết định của Chủ tịch nước, 2 chỉ thị và 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 29 thông tư và thông tư liên tịch của các bộ, ngành về công tác chăm sóc, nâng cao đời sống người có công, thân nhân người có công với cách mạng đã được ban hành và tổ chức thực hiện.

Các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã thể chế hóa tương đối đầy đủ các chủ trương của Đảng đối với người có công với cách mạng và thân nhân; các chế độ ưu đãi được tập hợp quy định thống nhất, rõ ràng, cụ thể theo từng đối tượng; tạo khung khổ pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để người có công xây dựng cuộc sống, tiếp tục khẳng định vai trò trong cộng đồng và xã hội”- Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.

Cùng với các chính sách, chế độ ưu đãi nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch này hướng đến việc hình thành một hệ thống cơ sở có đủ quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đảm bảo người có công được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho hay, ngành lao động, thương binh và xã hội đã tập trung xác nhận, giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư khóa XII, đến năm 2020 toàn quốc đã giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, bảo đảm công khai minh bạch.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt là ý kiến của các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, cả nước đã xem xét giải quyết trên gần 7.000 hồ sơ tồn đọng và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 2.400 liệt sỹ, hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Những hồ sơ không đủ điều kiện trả về địa phương cũng được trả lời thấu tình, đạt lý.

Có thể nói, chính sách chăm sóc người có công được thực hiện toàn diện và luôn là chính sách được triển khai tốt nhất trong các chính sách xã hội. Đặc biệt là việc quyết liệt giải quyết hồ sơ tồn đọng, công tác xác nhận người có công được tổ chức thực hiện đảm bảo không bỏ sót những người có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”- Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đánh giá.

Hiện nay, cả nước có trên 1,2 triệu người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp và hơn 280 nghìn thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Từ năm 2020 đến nay, do tác động của đại dịch Covid-19 đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác chăm sóc người có công với cách mạng vẫn được Đảng và Nhà nước ưu tiên quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, do đó đời sống của người có công và thân nhân của họ vẫn được bảo đảm ổn định. Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công luôn được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở.

Đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Với Nghị định 55/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Chỉ tính trong giai đoạn 2012-2022, ngân sách nhà nước đã dành hơn 357 nghìn tỷ đồng để thực hiện chế độ đối với người có công và thân nhân, gia đình người có công; cả nước đã vận động được trên 13.000 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công xây dựng mới trên 84.000 căn nhà và sửa chữa trên 69.000 căn nhà tình nghĩa; tặng gần 126.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn; 2.998 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, đoàn thể nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dự án Cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh: Nguy cơ chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

Dự án Cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh: Nguy cơ chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

Tình trạng chậm giải phóng mặt bằng một số đoạn tuyến và khu tái định cư Dự án Cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh đang có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Cần có “sân chơi” riêng để thu hút sinh viên giỏi ngành công nghiệp bán dẫn

Cần có “sân chơi” riêng để thu hút sinh viên giỏi ngành công nghiệp bán dẫn

Để thu hút nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, nhiều trường đại học đã có cơ chế, thậm chí mở “sân chơi” riêng cho các sinh viên để tạo ra sản phẩm...
Thị trường xe điện Việt Nam và xu hướng chuyển đổi xanh

Thị trường xe điện Việt Nam và xu hướng chuyển đổi xanh

Thị trường xe điện Việt Nam đã và đang nhận được những tín hiệu “bùng nổ” mạnh mẽ khi Chính phủ ra chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh.
Bộ Y tế ra văn bản yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh

Bộ Y tế ra văn bản yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh

Ngày 24/4, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa.
Lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5

Lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, dự kiến lương hưu, trợ cấp háng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5 và có thể sẽ không có gì thay đổi.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Những trăn trở ở khu tái định cư làng chài Hà Phong

Quảng Ninh: Những trăn trở ở khu tái định cư làng chài Hà Phong

Cuộc sống của các hộ dân khu tái định cư làng chài Hà Phong (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều chuyển biến, song vẫn tồn tại nhiều khó khăn.
Thêm 6 ngành đào tạo của EPU được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Thêm 6 ngành đào tạo của EPU được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Sáng 24/4, EPU đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên đại học chính quy khóa D14 và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân 2024

Sáng 24/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên trong Ngày hội việc làm EPU năm 2024

Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên trong Ngày hội việc làm EPU năm 2024

Với chủ đề "Ngày hội việc làm-Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024" của Trường Đại học Điện lực đã mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho các em sinh viên.
Hà Nội: Thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn xác thực định danh số nhà, dữ liệu dân cư

Hà Nội: Thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn xác thực định danh số nhà, dữ liệu dân cư

UBND TP. Hà Nội vừa triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà, dữ liệu dân cư trên địa bàn.
Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ

Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ

Đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ.
Học sinh lớp 12 có 5 ngày thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Học sinh lớp 12 có 5 ngày thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Từ 24/4 đến hết 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống quản lý thi để học sinh trên cả nước thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.
Thời tiết hôm nay ngày 24/4/2024: Miền Bắc mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay ngày 24/4/2024: Miền Bắc mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/4/2024: Miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 24/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, đêm gió mạnh dần lên cấp 4-5.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/4/2024: Hà Nội có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/4/2024: Hà Nội có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét.
Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Đó là khẳng định của Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với đội ngũ trí thức, nhà khoa học vào chiều ngày 23/4 tại Hà Nội.
Hà Nội: Cận cảnh cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt 22 năm tại nhà dân

Hà Nội: Cận cảnh cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt 22 năm tại nhà dân

Ngày 23/4, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một hộ gia đình ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.
Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 2 tỉnh trong dịp giáp hạt

Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 2 tỉnh trong dịp giáp hạt

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có các quyết định xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân ở Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024
Tuyên truyền tham gia cuộc thi video clip ‘Người lính tôi yêu’ và viết ‘Chuyện kể ở đại đội’

Tuyên truyền tham gia cuộc thi video clip ‘Người lính tôi yêu’ và viết ‘Chuyện kể ở đại đội’

Hội Nhà báo VN vừa có công văn về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi video clip “Người lính tôi yêu” và cuộc thi viết “Chuyện kể ở đại đội".
Phát triển nghề cá bền vững là căn cốt để giải quyết vấn đề khai thác IUU

Phát triển nghề cá bền vững là căn cốt để giải quyết vấn đề khai thác IUU

Việt Nam đã xây dựng và đang triển khai thực hiện đồng bộ chiến lược, các đề án theo hướng xây dựng và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nâng chất lượng phong trào thi đua

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nâng chất lượng phong trào thi đua

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua đồng nghĩa với việc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên môn, kỹ năng tay nghề, ý thức kỷ luật lao động...
Học sinh Hà Nội khát “vé” vào lớp 10 công lập: Trận chiến chưa có hồi kết?

Học sinh Hà Nội khát “vé” vào lớp 10 công lập: Trận chiến chưa có hồi kết?

Trận đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội ngày càng căng thẳng khi mới đây địa phương công bố gần 52.000 học sinh sẽ phải học các trường ngoài công lập.
Lai Châu: Bóc gỡ đường dây buôn bán vàng giả có cán bộ xã tham gia

Lai Châu: Bóc gỡ đường dây buôn bán vàng giả có cán bộ xã tham gia

UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bóc gỡ chuyên án bán vàng giả.
Fami tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long.
Tài xế lo sợ khi bụi bay mù mịt trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Tài xế lo sợ khi bụi bay mù mịt trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Khoảng 3 tuần qua, các mỏ đá cạnh bên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm nổ mìn khiến bụi bay mịt mù, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho tài xế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động