Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 10/08/2020 18:17

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một chặng đường lịch sử quan trọng

14:50 | 30/08/2019
Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, diễn ra ngày 30/8/2019, tại Hà Nội.    

Văn kiện lịch sử kết tinh tư tưởng văn hóa, trí tuệ, đạo đức

Lễ quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019) là sự kiện nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, là dịp để củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

50 nam thu c hie n di chu c cu a chu ti ch ho chi minh mo t cha ng duo ng li ch su quan tro ng
Đây là sự kiện nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Người

Tham dự Lễ kỷ niệm có hơn 3.500 đại biểu, trong đó có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc; các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương; cùng đồng đảo các đại biểu của Trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu đi vào cõi vĩnh hằng, và 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, với tất cả lòng thành kính và siết bao yêu thương Bác, trong thời khắc thiêng liêng, ý nghĩa này chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng; kết tinh tư tưởng văn hóa, trí tuệ, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân; Người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước.

50 nam thu c hie n di chu c cu a chu ti ch ho chi minh mo t cha ng duo ng li ch su quan tro ng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đề cập đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian tâm huyết, tự mình lặng lẽ chuẩn bị công phu và chu đáo để hoàn thành bản Di chúc trong vòng bốn năm, từ năm 1965-1969, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra hết sức ác liệt; đầy gian khổ hy sinh của dân và quân ta. “Với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, Di chúc của người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ý chí quyết tâm sắt đá; thể hiện niềm tin mạnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc, sức mạnh của chính nghĩa, chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do; sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong Di chúc, Người đã khẳng định, dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự báo thiên tài đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm trở thành hiện thực, thể hiện tầm cao trí tuệ, uyên bác, trí thức, thực tiễn hết sức phong phú, sâu sắc, nắm vững quy luật vận động khách quan của Người.

Khẳng định thêm về các giá trị, ý nghĩa lịch sử của Di chúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn và đoàn kết trong Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc. Theo Tổng Bí thư, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng, của nhân dân ta, đoàn kết làm nên sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công. Nhờ đó, từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy thoái của Đảng cầm quyền.

Do đó, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương, mỗi cán bộ đảng viên phải ra sức giữ gìn đoàn kết nhất trí của Đảng, như giữ gìn con ngươi con mắt mình; thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, có lý, có tình; phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau; đồng thời đề cao thực hiện dân chủ rộng rãi trong hoạt động lãnh đạo cầm quyền của Đảng để tập hợp lực lượng cách mạng; phát huy trí tuệ, tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

50 nam thu c hie n di chu c cu a chu ti ch ho chi minh mo t cha ng duo ng li ch su quan tro ng
Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc...

Ngoài ra, ngày từ khi thành lập Đảng, đến khi đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng về đạo đức. Trong di chúc, Người đã căn dặn, Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, là cán bộ phải thấm nhuần tinh thần đạo đức của Đảng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. “Những chỉ dạy của người vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc, thời sự để giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của đội ngũ đảng viên, tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với cách mạng”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định.

Tư tưởng cao quý của Hồ Chí Minh, nổi bật và xuyên suốt còn là tư tưởng giải phóng dân tộc, đồng thời với giải phóng xã hội, giải phóng con người. Theo Tổng Bí thư, ngay sau khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, chăm lo giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, kiến thiết xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Người cho rằng, đó là một chiến đấu khổng lồ, là công việc cực kỳ to lớn, phức tạp, khó khăn, nhưng cũng rất vẻ vảng. Vì vậy Đảng phải huy động được trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc; phải có kế hoạch tốt phát triển kinh tế, văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; có kế hoạch rõ ràng, chu đáo, tránh khỏi bị động, thiếu xót, sai lầm.

Trong Di chúc bàn về vấn đề quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện một tầm nhìn lớn lao, nhãn quan văn hóa rất mực nhân văn, sâu sắc, tinh tế. Người quan tâm đến sự đoàn kết trong phong trào công nhân quốc tế, ra sức thúc đẩy sự hiểu biết, thúc đẩy lẫn nhau, hữu nghị giữa các dân tộc. Đó là nhãn quan, đức độ của một danh nhân văn hóa thế giới; tư tưởng, đạo đức phong cách của người là hiện thân của khát vọng lớn lao của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc của dân tộc mình, và tiêu biểu cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt và đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, trong sáng và đẹp đẽ, trọn đời vì nước vì dân, hết lòng, hết sức phục vụ đất nước, nhân dân. Người là biểu tượng, tấm gương đạo đức sáng ngời cần kiệm liêm chính, chí công, vô tư. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử của dân tộc ta.

Vĩnh biệt chúng ta, Bác không có gì cho riêng mình, ngoài những điều sâu sắc nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất dành cho nhân dân, cho đất nước. Và Người chỉ tiếc là tiếc rằng, không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, đó là lý tưởng chính trị, văn hóa đạo đức, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh”- Tổng Bí thư xúc động cho hay.

50 nam thu c hie n di chu c cu a chu ti ch ho chi minh mo t cha ng duo ng li ch su quan tro ng
Đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô tham dự buổi lễ

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi

50 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc; soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của người; kế tục suất sắc lý tưởng cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến, hy sinh; mang tinh thần bách chiến, bách thắng tới đích cuối cùng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mang sức mạnh đoàn kết, nghị lực, ý chí của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, thỏa lòng mong ước của người. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong 30 năm xây dựng đổi mới đất nước, nhờ đổi mới, phát huy được đức mạnh toàn dân tộc, với sự chung sức phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo ra điều kiện, tiền đề thuận lợi để đất nước vững bước đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đã minh chứng cho năng lực lãnh đạo cần kiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta, sức mạnh vĩ đại và khả năng sáng tạo của nhân dân. "Chúng ta có thể tự hào, tin tưởng và báo cáo với bác rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước 10 lần to đẹp hơn, và ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn như mong muốn của Người"- Tổng Bí thư nói.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực, thể hiện sức chiến đấu, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 50 năm qua, Đảng đã ra sức giữ gìn, củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng, tăng cường đoàn kết trong Đảng, làm hạt nhân cho đoàn kết toàn dân. Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với dân, ra sức củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên; đề cao kỷ luật nghiêm minh, tự giác.

50 nam thu c hie n di chu c cu a chu ti ch ho chi minh mo t cha ng duo ng li ch su quan tro ng
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Theo Tổng Bí thư, những năm gần đây, bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, chúng ta đã tạo ra chuyển biến tích cực, kết quả rõ rệt trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, qua đó đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tiên của nhân dân đối với Đảng. “Từ quá trình thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, Đảng ta có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín khả năng lãnh đạo, luôn ý thức được trọng trách của mình với dân dân, trước vận mệnh của dân tộc”- Tổng Bí thư đánh giá.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, thực hiện Di chúc của Người, 50 năm qua toàn Đảng, toàn quân đã thấm nhuần sâu sắc và phát huy tinh cảm quốc tế trong sáng, thủy chung của Người, trên cơ sở lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập tự chủ, hữu nghị, hợp tác, phát triển, trước sau như một; ủng hộ các phong trào công nhân trong công cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung của thời đại, tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước thế giới. Với đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đồng thời, 50 năm thực hiện Di chúc đã để lại những bài học lịch sự quý báu, đó là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân vì nhân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, dân tộc, đoàn kết quốc tế; đó là kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

50 nam thu c hie n di chu c cu a chu ti ch ho chi minh mo t cha ng duo ng li ch su quan tro ng
Bà Hoàng Thị Nữ - nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, đại diện cho gương tiêu biểu học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo cáo tại lễ kỷ niệm

Hiện, toàn Đảng, dân, đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chúng ta tự hào những gì đã làm được, song không khỏi trăn trở, day dứt trước việc chưa làm được hoặc chưa trọn vẹn; không ít những khuyết điểm, yếu kém đang cản trợ quá trình đổi mới, kiến thiết đất nước; nếu không kiên quyết, kiên trì, ngăn chặn đẩy lùi sẽ đe dọa đến vận mệnh của tổ quốc; sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi nỗ lực, phấn đấu, ra sức sửa chữa, khắc phục yếu kém, tuyệt đối không tự cao, tự mãn, không say sưa với thắng lợi, bi quan, dao động trước khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, do Đảng lãnh đạo; khẳng định cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Hoa Quỳnh - Cấn Dũng