Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/07/2020 00:45
Hương Khê - Hà Tĩnh:

5 sản phẩm tham gia OCOP năm 2019

06:00 | 05/07/2019
Gắn với điều kiện phát triển của địa phương, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, năm 2019, huyện Hương Khê phấn đấu có 5 sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm: Bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, mật ong Hương Bưởi, hương trầm và chè Tân Hương.

5 san pham tham gia ocop nam 2019
Xây dựng thí điểm cam Khe Mây đạt chuẩn OCOP trong năm 2019

Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn HTX Long Nhâm hoàn thành xây dựng thí điểm cam Khe Mây đạt chuẩn OCOP trong năm 2019 và 4 sản phẩm còn lại đạt chuẩn trong năm 2020; đồng thời phát triển thêm một số sản phẩm mới như: Bánh đa Gia Phố, các tua tuyến du lịch...

Từ nay đến 2030, huyện Hương Khê phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo chu trình OCOP của tỉnh đã ban hành và có ít nhất 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao gồm: Bưởi Phúc Trạch, cam và chè Tân Hương.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Hương Khê đã triển khai đề án, kế hoạch cho 360 đại biểu trên địa bàn huyện về chương trình OCOP. Trên quan điểm lấy người dân làm chủ thể của quá trình thông qua HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy tính chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển tuân thủ cơ chế thị trường, có định hướng, quản lý của Nhà nước và được hỗ trợ khi các tổ chức phát triển theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Hoàng Trinh