Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 13:27

38 chợ tại Thanh Hóa sẽ chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh

08:28 | 11/04/2019
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục các dự án chợ thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và chợ nằm ở vị trí có giá trị thương mại cao thuộc địa bàn xã của các huyện thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  
38 cho tai thanh hoa se chuyen doi mo hinh quan ly kinh doanh
Nhiều chợ tại Thanh Hóa sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh (Ảnh minh họa)

Theo đó, có 38 chợ trên địa bàn nằm trong danh mục của quyết định này. Trong đó có 6 chợ được di dời đến vị trí mới; 6 chợ được xây dựng tại vị trí cũ và mở rộng; còn lại đều xây trên vị trí hiện tại.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện các bước để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh này và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển chợ và chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo các dự án chợ được đầu tư theo đúng phương án và tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xuân Mai