Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/09/2021 18:32

36 cơ quan trung ương chưa gửi báo cáo đầu tư công trung hạn

09:46 | 11/05/2021
Đã qua ngày gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTC của 16/52 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương.

Trước tình hình trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 2609/KHĐT-TH gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương về việc gửi báo cáo kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025, để báo cáo Thủ tướng Chính trước ngày 20/5 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 419/TTg ngày 2/4/2021.

36 cơ quan trung ương chưa gửi báo cáo đầu tư công trung hạn

Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ đóng quyền truy cập nhập và gửi báo cáo kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin quốc gia về ĐTC vào lúc 8h sáng ngày 13/5/2021 để triển khai tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 36 bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi báo cáo khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 419/TTg-KTTH, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Nguyễn Hòa