Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 08:28

2020 Ngân hàng VIB tăng trưởng mạnh lợi nhuận trước thuế

13:17 | 19/01/2021
Ngân hàng quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020, với kết quả tăng trưởng cao ở nhiều lĩnh vực, tiên phong về ngân hàng số, đặc biệt lợi nhuận trước thuế tăng tới 42% so với 2019 đạt 5.800 tỷ đồng.
2020 Ngân hàng VIB tăng trưởng mạnh lợi nhuận trước thuế
2020 VIB tăng trưởng mạnh nhờ đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số

Báo cáo tài chính chỉ rõ trong 2020, VIB là ngân hàng tiên phong đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, xử lý dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây (Cloud) để thúc đẩy kinh doanh. Kết quả số lượng khách hàng đăng ký ngân hàng số qua ứng dụng MyVIB tăng trưởng đột phá gần 300% trong năm 2020, góp phần đưa tổng số lượng khách hàng của VIB vượt trên 3 triệu khách hàng, là ngân hàng có tỷ trọng số lượng giao dịch trực tuyến cao nhất chiếm 91% so với tổng số lượng giao dịch.

Đáng chú ý trong năm 2020, doanh thu phi tín dụng của VIB tăng khá mạnh đạt trên 2.700 tỷ đồng, chiếm 24% tổng doanh thu và tăng 41% so với năm 2019. Về số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng 30%, riêng khối ngân hàng bán lẻ có số dư CASA tăng ấn tượng 72% trong năm 2020…

Tính đến 31.12.2020, tổng tài sản của VIB đạt 245 nghìn tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 33% và 42% so với năm 2019. Dư nợ tăng trưởng tốt, với quy mô tổng dư nợ đạt 171 nghìn tỷ. VIB là ngân hàng có tỷ lệ dư nợ bán lẻ cao nhất, chiếm 84% tổng dư nợ, với rủi ro tập trung thấp và trên 95% dư nợ bán lẻ đều có tài sản đảm bảo. Nợ xấu giảm mạnh xuống dưới 1,5% trong bối cảnh không còn dư nợ tại VAMC từ năm 2018.

VIB tiếp tục đi tiên phong trong việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, trong đó có Basel II và thử nghiệm Basel III, song song với việc tuân thủ các chỉ số an toàn của NHNN như chỉ số cho vay/ huy động (LDR) chỉ ở mức 76,6% so với quy định 85%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34% và hệ số CAR Basel II đạt trên 10% so với quy định là trên 8%.

Minh Long