19 tập đoàn, tổng công ty giữ vai trò nòng cốt, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tạo môi trường để các 19 tập đoàn, tổng công ty tạo ra những tập thể mạnh mẽ.
19 tập đoàn, tổng công ty sẽ thích ứng linh hoạt, phát huy “điểm sáng” để bứt phá trong năm 2022 19 tập đoàn, tổng công ty đạt doanh thu gần 900 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng Đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chiều 29/9/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 5 năm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự, phát biểu chỉ đạo cho phương hướng hoạt động thời gian tới.

19 tập đoàn, tổng công ty giữ vai trò nòng cốt, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Dấu ấn “siêu ủy ban”

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cho biết, Ủy ban được giao làm đại diện chủ sở hữu đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 16 ngành kinh tế - kỹ thuật. Đến năm 2022, so với thời điểm bắt đầu chuyển về Ủy ban năm 2018, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty tăng 9% và chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước; tổng tài sản hợp nhất tăng 6% và chiếm tỷ lệ khoảng 65% tổng tài sản của oanh nghiệp Nhà nước trong cả nước; doanh thu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty tăng từ 19,4% lên 20% so với GDP của cả nước.

Theo đó, sau 05 năm thành lập, Ủy ban đã thực hiện cơ bản đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty; tổ chức xây dựng bộ máy hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, Bộ Chính trị và quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ.

Đáng chu ý, đến năm 2023, ước tính về thị phần, các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu chiếm khoảng 49% vận tải hành khách hàng không nội địa, quản lý 21/22 cảng hàng không dân dụng trên cả nước, 16% hàng hóa vận tải biển, 100% điều hành và vận tải giao thông đường sắt, 45% thuê bao di động, 41% băng rộng cố định mặt đất; về khối vận chuyển đạt 126 triệu lượt hành khách, 114,5 triệu tấn hàng hóa.

Trong giai đoạn 2018-2023, Ủy ban đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển với tổng giá trị đầu tư ước đạt 769 nghìn 969 tỷ đồng.

Sau 5 năm, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 1 triệu 55 nghìn tỷ đồng lên 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tăng từ 2 triệu 360 nghìn tỷ đồng lên 2 triệu 491 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước).

Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được hàng năm có sự tăng trưởng. Năm 2022, tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 227 nghìn 990 tỷ đồng (năm 2021 đạt 217 nghìn 781 tỷ đồng).

Nói về nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Ủy ban đã đề ra loạt nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhân 5 năm thành lập
Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhân 5 năm thành lập

Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; các tập đoàn, tổng công ty có thế mạnh, điều kiện thuận lợi phải phấn đấu vượt kế hoạch được giao để góp phần đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, bám sát ba đột phá chiến lược, ba động lực tăng trưởng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Chủ động đầu tư theo chiến lược, kế hoạch và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Đẩy mạnh tiết kiệm trong các khâu sản xuất; nghiên cứu phương án kỹ thuật, công tác cải tiến sử dụng nguyên phụ liệu thay thế phù hợp vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo hạ giá thành.

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - nhìn lại và hướng tới

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhạnh mạnh, giải pháp ưu tiên trong những năm tiếp theo của Ủy ban để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đó là cần tiếp tục hoàn thiện mô hình; giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cho phù hợp hơn.

Đồng thời, phát huy vai trò của Ủy ban trong các ngành quan trọng của nền kinh tế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý vốn Nhà nước

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, mô hình đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp, thông qua Ủy ban Quản lý vốn, là một cách làm mới, nhưng đã từng bước chứng tỏ tính đúng đắn trong thực tế. “Sự thành lập của Ủy ban đã nêu bật vai trò chủ đạo, dẫn dắt của Nhà nước tại 19 tập đoàn và 16 ngành kinh tế quan trọng"- Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Trong cơ chế thị trường hiện tại, doanh nghiệp rất cần sự điều chỉnh chính sách nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể, theo Phó Thủ tướng.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tạo môi trường để các 19 tập đoàn, tổng công ty tạo ra những tập thể mạnh mẽ, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ chế vận hành của doanh nghiệp vốn nhà nước trong cơ chế thị trường.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhân 5 năm thành lập
Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhân 5 năm thành lập

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cam kết tạo mọi điều kiện để 19 tập đoàn, tổng công ty tiếp tục kiện toàn, củng cố để chuyển mạnh sang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban. Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: doanh nghiệp nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hành trình đặc biệt của Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2

Hành trình đặc biệt của Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2

Về thăm nhà Quang Bình ngay sau khi anh trở thành Quán quân của Nhà Nông Tự Tình mùa 2, chúng tôi mới có dịp trò chuyện nhiều hơn với nhà nông “ít nói” này.
Doanh nghiệp tài chính chung tay bảo vệ người tiêu dùng

Doanh nghiệp tài chính chung tay bảo vệ người tiêu dùng

Người tiêu dùng tài chính luôn là đối tượng yếu thế, do đó, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng được các doanh nghiệp tài chính chú trọng.
Ngành điện miền Nam tri ân khách hàng hiệu quả, thiết thực

Ngành điện miền Nam tri ân khách hàng hiệu quả, thiết thực

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai Tháng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gắn liền với đời sống khách hàng, nhu cầu của xã hội.
PVOIL lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo

PVOIL lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các fanpage giả danh PVOIL và các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí để đăng thông tin tuyển dụng và lừa đảo.
Công ty TNTech nhận giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp

Công ty TNTech nhận giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp

Công ty Cổ phần TNTech được vinh danh tại giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam 2023", đây là năm thứ ba liên tiếp TNTech nhận được giải thưởng danh giá.

Tin cùng chuyên mục

Điện lực miền Trung ứng dụng hệ thống giám sát định tuyến

Điện lực miền Trung ứng dụng hệ thống giám sát định tuyến

Hệ thống giám sát định tuyến mạng Tổng công ty Điện lực miền Trung được xây dựng trên nền tảng BGPAlerter, tích hợp với BIRD Routing Deamon và các công cụ khác.
Xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện

Xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại TP. Đà Nẵng, các đối tượng thực hiện 19 vụ trộm cắp gần 2.146m dây cáp với nhiều chủng loại, ước tính thiệt hại 1,84 tỷ đồng.
Acecook Việt Nam đi đầu trong ngành hàng về cải tiến sản phẩm giảm nhựa

Acecook Việt Nam đi đầu trong ngành hàng về cải tiến sản phẩm giảm nhựa

Acecook Việt Nam không chỉ đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam mà còn luôn đề cao các hoạt động bảo vệ môi trường sống cho người Việt.
Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội?

Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội?

Bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam là tổng hoà của làm giàu và phụng sự xã hội.
Tập đoàn tài chính nào dự kiến tài trợ 500 triệu USD cho VinFast?

Tập đoàn tài chính nào dự kiến tài trợ 500 triệu USD cho VinFast?

Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) ký ý định thư muốn tài trợ 500 triệu USD cho VinFast nhằm thúc đẩy phát triển phương tiện giao thông điện.
Sunlight Electrial Việt Nam tiên phong về chất lượng tủ điện trong ngành công nghiệp sản xuất tủ bảng điện

Sunlight Electrial Việt Nam tiên phong về chất lượng tủ điện trong ngành công nghiệp sản xuất tủ bảng điện

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và hầu như tất cả mọi hoạt động trong đời sống, sản xuất của con người đều bị chi phối bởi điện năng.
PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Theo kế hoạch, ngày 7/12, Tuần lễ hồng EVN được tổ chức tại trụ sở Công ty Điện lực Quảng Trị, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
Job3s giành giải thưởng công nghệ AI - Châu Á

Job3s giành giải thưởng công nghệ AI - Châu Á

Đội ngũ Job3s đã cho ra đời nền tảng hỗ trợ tìm việc làm thông minh. Đây là sản phẩm đưa Job3s giành giải thưởng công nghệ AI - Châu Á.
DAP – Vinachem hết lòng chăm lo cho người lao động

DAP – Vinachem hết lòng chăm lo cho người lao động

Dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, song Công ty CP DAP – Vinachem luôn dành hết khả năng để chăm lo cho người lao động.
Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay tại Cảng hàng không Điện Biên khi Cảng hoạt động trở lại

Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay tại Cảng hàng không Điện Biên khi Cảng hoạt động trở lại

Tại Cảng hàng không Điện Biên, Petrolimex Aviation đã thực hiện thành công tra nạp nhiên liệu bay Jet A-1 cho các tàu bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air.
Trả cổ tức tuần từ 4-8/12: Doanh nghiệp cao nhất 4.600 đồng/CP

Trả cổ tức tuần từ 4-8/12: Doanh nghiệp cao nhất 4.600 đồng/CP

Trong tuần ngày 4-8/12, thị trường có 16 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất 4.600 đồng.
Ngành điện tỉnh Quảng Bình: Hơn 200 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Ngành điện tỉnh Quảng Bình: Hơn 200 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX năm 2023.
Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Nhận bằng khen của Bộ Công Thương là thành tích cao quý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.
PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả mô hình kinh doanh.
Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí Kíp Vàng là chiến dịch cung cấp đa dạng kiến thức canh tác cây trồng trên nền tảng số do Phân Bón Cà Mau triển khai từ năm 2019.
T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập

T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023)
PV Power tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

PV Power tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) ngày 30/11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023.
Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Chuyển đổi số đã thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số để tạo ra luồng trải nghiệm độc đáo.
Đảm bảo cấp điện kịp thời cho Nhà máy SGI VINA tại Quảng Nam

Đảm bảo cấp điện kịp thời cho Nhà máy SGI VINA tại Quảng Nam

Ngành điện đã nhanh chóng triển khai làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ tốt trong công tác tổ chức xây dựng công trình cấp điện.
Đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của EVNGENCO2

Đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của EVNGENCO2

Với định hướng “doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, sản xuất an toàn và xanh, sạch” nên công tác an toàn và môi trường được EVNGENCO2 đặc biệt quan tâm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động