18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Quảng Ngãi: Không thể đi một mình nếu muốn phát triển nhanh, bền vững

18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quảng Ngãi cần phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng trong liên kết vùng.
Liên kết vùng trong bối cảnh mới đứng trước những thuận lợi, khó khăn nào?

Sáng 27/6, tại tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết tham dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát triển kinh tế địa phương tích cực nhưng tính liên kết trong tổng thể vùng còn hạn chế

Thông tin tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, qua 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

GRDP năm 2021 đạt 52.925 tỷ đồng, chiếm 7,79% vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (xếp thứ 5) và 21,24% vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (xếp thứ 3 sau Đà Nẵng và Quảng Nam). Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2021 là 10,92%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 3.360 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; thu ngân sách nhà nước tăng dần qua các thời kỳ (năm 2021 đạt 31.616 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2005 - 2021 tăng 20,1%/năm); tỷ lệ trợ cấp cân đối từ ngân sách Trung ương cho tỉnh giảm dần qua các năm; từ năm 2011 đến nay, ngân sách tỉnh đã tự cân đối 100%. Khu kinh tế Dung Quất trở thành một trong những khu kinh tế, khu công nghiệp thành công trong cả nước, giữ vai trò là hạt nhân tăng trưởng và động lực phát triển của tỉnh.

Công nghiệp giữ vai trò là ngành kinh tế chính chiếm tỷ trọng 36,1% trong GRDP năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 đạt 52.256 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân giai đoạn giai đoạn 2005 - 2021 đạt 16,1%/năm. Kim ngạch nhập khẩu năm năm 2021 đạt 2.656 triệu USD, tăng gấp 504 lần so với năm 2004; bình quân giai đoạn 2005-2021 đạt 44%/năm; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 1.800 triệu USD, tăng gấp 64,8 lần so với năm 2004; bình quân giai đoạn 2005 - 2021 tăng 27,8%/năm.

Đến hết năm 2021, có 7.344 doanh nghiệp đang hoạt động. Thu hút được 54 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,766 tỷ USD.

Hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp, văn hóa – xã hội được đầu tư đồng bộ.

Dù vậy, kinh tế Quảng Ngãi phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; tăng trưởng và thu ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất; nông nghiệp chưa phát triển bền vững; một số chỉ tiêu dịch vụ chưa đạt; hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạ chế; quản lý, sử dụng đất đai và khai thác khoáng sản còn nhiều thiếu sót….

Tỉnh Quảng Ngãi tổng kết 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39 NQ/TW
Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi qua 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW có nhiều kết quả tích cực, nhưng chưa thể hiện được vai trò của mình trong liên kết vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

Tỉnh Quảng Ngãi đã có những liên kết bước đầu về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển hạ tầng giao thông… với các địa phương trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tuy nhiên, theo đại diện tỉnh Quảng Ngãi, cơ chế điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung còn tồn tại nhiều hạn chế; chưa có tính liên kết trong các dự án mang tính liên vùng.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng và quy hoạch ngành theo vùng chưa thực sự là công cụ hữu hiệu trong định hướng, điều phối và phân bổ ngân sách, quản trị không gian kinh tế và thiếu sự liên kết giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp của các địa phương.

Cơ chế, chính sách phát triển vùng chưa được quan tâm, chưa phát huy thế mạnh của vùng; các địa phương phát triển khá độc lập, các hoạt động vùng mang tính hình thức mà không đem lại hiệu quả thực chất tạo thành những kết quả đặc sắc riêng của vùng cả về kinh tế và văn hóa.

Tỉnh Quảng Ngãi qua 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39 NQ/TW: Không thể đi một mình nếu muốn phát triển nhanh, bền vững
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phát biểu tại Hội nghị

Liên kết là một trong những động lực phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Bộ ngành đã đưa ra nhiều đề xuất, ý kiến để Quảng Ngãi phát triển trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội đối với các huyện miền núi, chú trọng đời sống cho bà con dân tộc thiểu số; tăng cường kết nối du lịch với các tỉnh thành trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và rộng hơn là với các tỉnh thành trong cả nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Quảng Ngãi, nghiên cứu, đánh giá công tác thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 39-NQ/TW. Phân tích kỹ hơn về thực hiện kết quả từ liên kết phát triển trong thời gian qua, làm rõ điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế để trên cơ sở đó mới có thể đề xuất được những chủ. Bên cạnh đó, làm rõ những thách thức, cơ hội và yêu cầu trong bối cảnh mới. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về nguồn lực, cơ chế tài chính… để địa phương thuận lợi hơn quá trình điều hành, thực hiện; gắn với công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, là công cụ quản lý và cơ sở cho việc thu hút đầu tư và quản lý phát triển tỉnh. Đổi mới mô hình tăng trường và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng lấy kinh tế biển làm trọng tâm. Đầu tư, phát triển Khu Kinh tế Dung Quất trở thành một trong những trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ; mở rộng, đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu Công nghiệp, Đô thị.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Tỉnh Quảng Ngãi tổng kết 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39 NQ/TW
Tỉnh Quảng Ngãi cần sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là liên kết khu vực Nam Quảng Ngãi - Bắc Bình Định và Quảng Ngãi - Tây Nguyên

Đặc biệt, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Quảng Ngãi cần phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của mình trong liên kết vùng. Phải xác định liên kết là một trong những động lực để phát triển. Muốn phát triển nhanh, bền vững phải liên kết vùng. Quảng Ngãi phải phát huy là một trong các cửa ngõ giao thương quốc tế, nhất là liên kết khu vực Nam Quảng Ngãi - Bắc Bình Định và Quảng Ngãi - Tây Nguyên. Tiếp tục huy động nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng biển và ven biển, hạ tầng tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng dùng chung mang tính kết nối vùng và liên vùng.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi nói riêng các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung phát triển, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Vũ Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sau vụ

Sau vụ 'tiệc chia tay', Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị xem xét xử lý kỷ luật

Ngày 15/8/2022, tại Kỳ họp 40, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận về vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.
TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

Mặt tiền “đất vàng” ở trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang được hoàn trả khiến nhiều người rất vui mừng bởi sắp được kinh doanh trở lại.
Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã lựa chọn 11 sản phẩm nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Chiều ngày 15/8, tại TP. Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Chiều 15/8, diễn ra Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Mới đây, Nghệ An là địa phương bị Bộ LĐ-TB&XH "điểm tên" về chậm tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo quyết định 08.
Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế sẽ thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe.
TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

Nhận tin báo cháy tại căn 5 tầng ở quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng nhánh chóng đến hiện trường dập lửa, giải cứu 10 người thoát ra ngoài.
Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển các cụm công nghiệp được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Thuyền viên Nguyễn Văn Sinh nghi bị viêm ruột thừa cấp đã được cấp cứu kịp thời, qua nguy hiểm và đưa về thành phố Đà Nẵng an toàn để tiếp tục điều trị.
Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Một chiếc xuồng nhỏ chở khoảng 1.000 lít dầu đã bốc cháy dữ dội trên vùng biển TP Móng Cái (Quảng Ninh)
Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Trong tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến sẽ khởi công Dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan trong quý I/2023.
Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Sau cơn bão số 2, theo thống kê sơ bộ, tỉnh Hòa Bình đã có những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu cũng như cơ sở hạ tầng giao thông.
Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Đà Nẵng - Hà Nội

Xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Đà Nẵng - Hà Nội

Chiều 12/8 tại thành phố Đà Nẵng, 250 doanh nghiệp đến từ thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có cơ hội xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, hợp tác sâu rộng.
Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Những năm qua, đầu tư của kiều bào vào TP. Đà Nẵng có xu hướng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi 240ha đất dự án đã giao cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn.
Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đạt 28,72 triệu USD. Hợp tác Kinh tế đã nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Thừa Thiên Huế khánh thành phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thừa Thiên Huế khánh thành phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sáng ngày 12/8, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.
TP. Hải Phòng: Sập nhà cao tầng thuộc khách sạn Hải Yến

TP. Hải Phòng: Sập nhà cao tầng thuộc khách sạn Hải Yến

Khối nhà cao tầng liền sau khách sạn Hải Yến (đại lộ Tôn Đức Thắng, địa phận xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bị đổ sập vào khoảng 23h ngày 11/8.
Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới

Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới

Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo tổng Nghị quyết 39-NQ/TW cùng Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới".
Đà Nẵng: Camera "bắt thóp" kẻ phóng hỏa lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Camera "bắt thóp" kẻ phóng hỏa lúc rạng sáng

Ngày 11/8, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ kẻ phóng hỏa đốt nhà trên địa bàn quận do camera ghi lại được.
Nghệ An: Cơ hội từ làn sóng FDI chất lượng cao

Nghệ An: Cơ hội từ làn sóng FDI chất lượng cao

Nghệ An đang là điểm đến của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện môi trường có quy mô hàng trăm triệu USD.
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đã làm việc với tập đoàn KRRI về nghiên cứu tiền khả thi dự án giao thông xanh bằng tàu điện, mô hình giao thông hiện đại, tiên tiến.
Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh bị tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh bị tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Lý do tạm dừng là để chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh xác minh, làm rõ việc có hay không vi phạm liên quan những hoạt động "chia tay" của ông
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động