Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 29/05/2020 21:02

12 vấn đề trọng tâm được thảo luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

09:34 | 21/09/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra từ ngày 24-26/9/2018, tại Hà Nội với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ), mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn.
12 van de trong tam duoc thao luan tai dai hoi xii cong doan viet nam

12 vấn đề trọng tâm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ), trong 5 năm qua (2013-2018), đội ngũ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) tại nước ta đã tiếp tục phát triển về số lượng, hiện số lượng lao động làm công hưởng lương có khoảng 23,9 triệu người. Cùng với đó là sự chuyển dịch về cơ cấu, chất lượng cơ bản được nâng lên; tính đến cuối năm 2017, tổng số CNVCLĐ trong các loại hình doanh nghiệp (DN) là 14,88 triệu người, tăng 3,42 triệu người (tương đương 29,8%) so với năm 2013. CNVCLĐ trong DN tăng mạnh, chủ yếu là DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và DN ngoài khu vực nhà nước, trong đó các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, trình độ chuyên môn nghề nghiệp được nâng lên. Số lượng công chức giảm, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp ý thức công vụ được tăng cao.

Việc làm, điều kiện làm việc, thu nhập, nhà ở, đời sống vật chất tinh thần của CNVCLĐ cũng được cải thiện. Ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin đối với Đảng, Nhà nước được củng cố. Bên cạnh đó, kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân chưa có nhiều chuyển biến lớn, như: lao động nữ trên 35 tuổi tại các khu công nghiệp, khu chế xuất việc làm chưa bền vững; khoảng cách thu nhập của NLĐ ngày càng lớn; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra…

Tại Đại hội lần này, 950 đại biểu sẽ tham gia tập trung thảo luận 12 vấn đề chính: xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực hiệu quả; phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc phản biện chính sách pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH -HĐH); giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát; giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; công đoàn Việt Nam và việc làm của NLĐ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

Để thực hiện thành công Đại hội, TLĐLĐ đã tổ chức 12 sự kiện hoạt động chào mừng đại hội; đồng thời các văn kiện Đại hội lần này được xây dựng theo bố cục mới, nêu lên 12 vấn đề, trong đó có đánh giá và giải pháp cho từng vấn đề và sẽ tổ chức 12 trung tâm thảo luận về 12 vấn đề theo nội dung văn kiện. Công tác bầu cử cũng sẽ được chuẩn bị dân chủ, tập trung đổi mới tại 83 đoàn đại biểu, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

TLĐLĐ xác định 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2018-2023 sẽ là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể CNVCLĐ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ CNH - HĐH, hội nhập quốc tế, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi NLĐ, xây dựng quan hệ lao động bền vững; phát huy vai trò CNVCLĐ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong khuôn khổ Đại hội, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu sẽ tham gia diễn đàn “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Thông qua đó, các đại biểu sẽ đề xuất, hiến kế và Thủ tướng nêu thông điệp gửi tới CNVCLĐ cả nước.

Thu Hà