Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 10:27

03 luật mới liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư sẽ có hiệu lực năm 2021

15:56 | 10/07/2020
Sáng nay (10/7), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công bố 10 bộ luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua. Trong đó, có 03 luật quan trọng liên quan đến đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp… được ban hành mới, hoặc sửa đổi, bổ sung, sẽ có hiệu lực đầu năm 2021, gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp (DN); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).   

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Vũ Đại Thắng, cơ quan soạn thảo 3 bộ luật quan trọng nêu trên, cho biết: Việc ban hành Luật DN lần này nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký DN; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc theo bảng đánh giá xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB). Đồng thời, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của DN; thúc đẩy quản trị DN đạt chuẩn mực theo thông lệ quốc tế tốt và phổ biến; nâng mức xếp hạng chỉ số bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất 20 bậc; nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với DN mà nhà nước có cổ phần góp vốn chi phối…

Luật DN ban hành năm 2020 có 05 nhóm nội dung cải cách quan trọng, tập trung vào việc cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường; nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư… theo thông lệ quốc tế; nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của các DN có sở hữu nhà nước; thúc đẩy phát triển và đa dạng hóa thị trường vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; tạo thuận lợi hơn cho hoạt động tổ chức lại và mua bán DN…

4958 hop bao 2 copy
Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước

Luật Đầu tư ban hành năm 2020 nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung tập trung vào 5 nhóm vấn đề nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các luật liên quan khác; sửa đổi, bổ sung 10 nhóm nội dung theo hướng đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan đến các lĩnh vực đất đai, thuế, môi trường, nhà ở, bất động sản, qui hoạch đô thị…; tăng cường chính sách ưu đãi đầu tư theo hướng có chọn lọc, đầu tư chất lượng cao; phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện dự án đầu tư; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm an ninh, quốc phòng… có liên quan đến các hoạt động đầu tư..

Đối với Luật PPP, ông Vũ Đại Thắng cho biết: Đây là bộ luật mới được ban hành nhằm tạo dựng khung pháp lý đặc thù để thúc đẩy tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng mà trước đây vốn chỉ có nhà nước thực hiện; tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho nhà đầu tư, tránh tình trạng “vay mượn” các qui định pháp luật có liên quan khác; tránh rủi ro cho các nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách; hoàn thiện các cơ chế tổng thể bao gồm các hình thức hỗ trợ, ưu đãi và bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước cho nhà đầu tư để tăng tính hấp dẫn của dự án PPP, thu hút đầu tư mạnh mẽ cũng như bảo đảm việc thực hiện các dự án PPP thành công…

Ngoài 03 bộ luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, còn có các bộ luật khác cũng đã được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Thanh niên; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ngọc Quỳnh