Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 15/04/2021 18:25
Xin chờ trong giây lát...

Xây dựng thị trường lao động, việc làm trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế - Phần 1: Mở cửa thị trường và cơ hội việc làm

23/11/2020 11:52
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, tiến trình này đang mở ra các cơ hội việc làm, lao động từ việc gia tăng thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế và tiến trình của CMCN 4.0, thách thức lớn nhất đối với lĩnh vực lao động việc làm là nhân lực có nghề chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao chiếm số lượng ít, chưa đáp ứng kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ hiện đại.

Video cũ hơn