Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 13/06/2021 16:21

Xây dựng đô thị thông minh cần đảm bảo an toàn kết nối thông tin

10:48 | 01/07/2017
Tại hội thảo về An ninh mạng, Internet vạn vật và các dịch vụ kết nối hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh ngày 30/6 tại TP. Chí Minh, các diễn giả, chuyên gia đã giới thiệu nhiều giải pháp triển khai thành công ở một số đô thị châu Âu, đồng thời đề xuất những sáng kiến cần thiết nhằm hỗ trợ TP. Hô Chí Minh xây dựng thành phố thông minh. 
Xây dựng đô thị thông minh cần đảm bảo an toàn kết nối thông tin

TP. Hồ Chí Minh hướng đến thực hiện xây dựng thành phố thông minh

Hội thảo do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) và tiểu ban Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc EuroCham) tổ chức

Thực tế cho thấy, một đô thị thông minh sẽ cần đến các yếu tố quan trọng như năng lượng, giao thông, quản trị, y tế thông minh… Kể cả ngành công nghiệp trong các thành phố này cũng phải chuyển đổi cách thức sản xuất để trở nên thông minh hơn. Vì thế, việc xây dựng thành phố thông minh sẽ tập trung vào 4 mảng chính gồm: Con người là nguồn nhân lực có khả năng làm việc, có sự hòa hợp giữa người lao động và công việc; Công nghệ giúp tăng cường và thu hút các hoạt động R&D, khuyến khích đổi mới, hợp tác và chuyển giao tri thức; Doanh nghiệp: tăng cường phát triển các doanh nghiệp hiện có và hình thành thêm doanh nghiệp khởi nghiệp, start- up trong chuỗi cung ứng và cuối cùng là các yếu tố nền tảng như cơ sở hạ tầng, điều kiện và môi trường sống.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho biết, sẽ có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật đối với thành phố thông minh khi xuất hiện ngày càng nhiều các kết nối thông qua Internet ở các ngành khác nhau. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý đô thị cần tổ chức mạng lưới ứng cứu, ngăn chặn thích hợp, xây dựng chiến lược an toàn mạng cho thành phố thông minh.

Vì thế đảm bảo an toàn mạng cho thành phố thông minh, cơ quản quản lý Nhà nước cần xây dựng cơ chế tiếp cận an toàn dữ liệu, định nghĩa tiêu chuẩn an toàn công nghệ thông tin tối thiểu, xây dựng khả năng ứng phó sự cố, tăng cường khả năng nhận thức cho lực lượng lao động. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần tăng cường thêm sự hợp tác với các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, cho phép các sản phẩm và dịch vụ phát triển mạnh và thúc đẩy quá trình chuyển giao tri thức...

Theo ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh trong kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án đô thị thông minh, TP. Hồ Chí Minh đã vạch ra phương án tổ chức Trung tâm an ninh mạng, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin trên nền tảng mở, thành phố sẽ phải đưa ra các tiêu chuẩn, quy định… nhằm đảm bảo an toàn cho việc thu thập và chia sẻ dữ liệu.

Các bộ phận quản lý đô thị sẽ kết nối dữ liệu với nhau thông suốt nhưng phải đảm bảo phân cấp quyền truy cập dữ liệu, tăng cường bảo mật thông tin trên hệ thống, phòng ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài. TP đã nỗ lực thực hiện một loạt hành động và sáng kiến phát triển thành phố thông minh như ứng dụng Internet vạn vật (IoT), chính phủ điện tử, dịch vụ kết nối...

Thanh Thanh