Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 26/07/2021 19:21

WTO ban hành danh mục chỉ định chung về các nguyên liệu đầu vào quan trọng cho vắc xin Covid-19

14:17 | 14/07/2021
Ngày 13/7, Ban Thư ký WTO đã công bố một danh sách chỉ dẫn tổng hợp thông tin về các yếu tố đầu vào quan trọng để sản xuất, phân phối và quản lý vắc xin Covid-19. Danh sách này do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ABD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), một số nhà sản xuất vắc-xin Covid-19, các nhà nghiên cứu của Liên minh ứng phó với dịch bệnh.

Đây là tài liệu lần đầu tiên được Ban Thư ký WTO biên soạn như một tài liệu làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận tại Hội nghị minh bạch về chuỗi cung ứng vắc xin và quy định của WTO đã diễn ra vào ngày 29/6 và có thể là điểm khởi đầu hữu ích cho các mục đích khác.

WTO ban hành danh mục chỉ định chung về các nguyên liệu đầu vào quan trọng cho vắc xin Covid-19

Tại sự kiện đó, đại diện của ngành y dược, các tổ chức quốc tế và Ban Thư ký WTO đã tìm hiểu những cách thức mới để hợp tác hướng tới tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm mở rộng quy mô ứng phó Covid-19 trên toàn cầu và giải quyết những lỗ hổng trong sản xuất và phân phối vắc xin trên toàn cầu, bảo vệ cá nhân. thiết bị và công nghệ y tế khác. Là một phần của hoạt động này, một số tổ chức đã đóng góp với các yếu tố đầu vào để cải thiện danh sách chỉ định các đầu vào quan trọng cho vắc xin Covid-19. Danh mục này hoàn toàn mang tính chỉ dẫn và cần được làm rõ, sửa đổi và cải tiến dựa trên đầu vào của các chuyên gia dược phẩm và hải quan. Nó dựa trên Hệ thống hài hòa (HS) phiên bản 2017 và không ảnh hưởng đến phân loại thuế quan thực tế do cơ quan hải quan của các thành viên WTO ấn định tại thời điểm nhập khẩu.

Danh sách này không có tư cách pháp lý và không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên WTO. Thông tin liên quan đến việc phân loại Hệ thống Hài hòa (HS) có thể có của các sản phẩm trong danh sách dựa trên đánh giá của Ban thư ký WCO về phân loại có thể xảy ra. Tuy nhiên, nó chưa được Ủy ban Hệ thống Hài hòa WCO xác nhận ở giai đoạn này và do đó không phải là tư vấn chính thức. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là sự chứng thực phân loại HS hợp pháp của các sản phẩm này bởi bất kỳ bên đóng góp nào. Nhằm giảm thiểu rủi ro về quy định và tài chính, các nhà khai thác được khuyến khích liên hệ với Cơ quan Hải quan của nước nhập khẩu để xác định phân loại cụ thể của các sản phẩm được đề cập trong danh mục, nhưng không giới hạn, việc sử dụng các quy định trước.

Việt Dũng