Xin chờ trong giây lát...

Video phóng sự tài liệu về Báo Công Thương

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thành lập Bộ Quốc dân Kinh tế phụ trách các Sở Kinh tế, các Nha chuyên môn, sau đổi thành Bộ Kinh tế. Ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Giữa những ngày tháng khó khăn gian khổ của công cuộc kháng chiến kiến quốc, vào cuối năm 1948 đã ra đời cơ quan tiền thân đầu tiên của Báo Công Thương với cái tên đầy ý nghĩa: Tờ tin "Mặt trận Kinh tế". Giai đoạn đầu tờ tin xuất bản khoảng 2-5 tháng một số, từ tháng 1/1950 tờ tin Mặt trận Kinh tế xuất bản đều đặn tháng một số.

Mobile VerionPhiên bản di động