Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/10/2021 23:31

VEAM- Đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong mùa dịch Covid-19

09:23 | 08/08/2021
Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư có hiệu quả, cải thiện các chỉ tiêu tồn kho, từng bước hoàn thiện các mặt quản trị doanh nghiệp là những mục tiêu lớn của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trong 6 tháng cuối năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát và có những tác động xấu đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Từ đầu năm đến nay, trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong quý 2/2021 với đợt bùng phát dịch lần thứ 4, nhiều công ty thành viên của VEAM cả ở miền Nam và Bắc đã bị đình trệ sản xuất kinh doanh, có doanh nghiệp phải thực hiện “3 tại chỗ”: ăn, ở, làm việc cho người lao động ngay tại công ty. Cùng với đó là hầu hết giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào đều tăng trong khi tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của VEAM cũng như của các công ty con.

VEAM- Đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong mùa dịch Covid-19
Phòng trưng bày sản phẩm của VEAM

Theo ông Phan Phạm Hà - Tổng giám đốc VEAM - cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ VEAM trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt được nhiều tích cực. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 56% so với kế hoạch năm và tăng 97% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu tài chính và lợi nhuận sau thuế cũng đã đạt 83% và 86% so với kế hoạch. Nhìn chung cả 3 mảng sản phẩm trụ cột của VEAM (máy nông nghiệp và sản phẩm khác, công nghiệp hỗ trợ, ô tô) đều có doanh thu tăng so với cùng kỳ 2020, trong đó mảng công nghiệp hỗ trợ có giá trị lớn nhất nhưng vẫn duy trì ở mức tăng cao nhất (tăng 24% so với cùng kỳ 2020) là 1.010 tỷ đồng đạt 53% kế hoạch năm.

Đặc biệt, nhóm 4 công ty: DISOCO, SVEAM, FUTU1 và FOMECO đóng góp gần 80% doanh thu cho VEAM do hầu hết các chỉ tiêu các công ty này đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, động sản xuất kinh doanh của các công ty liên kết mặc dù không đạt kế hoạch năm nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ của năm 2020, cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 32% kế hoạch năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 18% kế hoạch năm nhưng tăng 288% so với cùng kỳ năm 2020.

Xác định 6 tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức do dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước, để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, hiện VEAM đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Theo đó, công ty mẹ đã khẩn trương xây dựng đề án “hợp tác sản xuất VEAM” cùng các quy chế chính sách hỗ trợ trong việc hợp tác sản xuất giữa các đơn vị có vốn góp VEAM; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cùng các hoạt động thương mại, thị trường mà trọng tâm là các hoạt động kinh doanh nội bộ nhằm hỗ tợ các đơn vị có vốn góp VEAM.

Đối với các công ty con và công ty liên kết bên cạnh việc cải tiến, nâng cao hiệu quả các sản phẩm hiện tại thì đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới cũng như đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 VEAM đặt ra mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 1.116,1 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với thực hiện năm 2020, lợi nhuận sau thuế là 5.930 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm 2021, doanh thu của VEAM mới chỉ đạt 342,1 tỷ đồng, tương đương 31% so với kế hoạch và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận đã hoàn thành 86% kỳ vọng cả năm với số tiền 5.120 tỷ đồng.

Hường Nga