Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 06/08/2020 22:33
Xin chờ trong giây lát...

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất phân bón và hóa chất - Phần 2: Tích cực ứng dụng công nghệ 4.0

15/07/2020 15:28
Khoa học và công nghệ đã phát huy vai trò và góp phần quan trọng vào ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp phân bón, hóa chất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ngày càng trở nên quyết liệt cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới công nghệ đảm bảo sự phát triển bền vững là một nhu cầu cấp thiết đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung và tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư.