Trực tiếp 6/6: Tọa đàm "Thách thức và Giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành Công Thương"

Trực tiếp 6/6: Tọa đàm "Thách thức và Giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành Công Thương" Với sự tham gia của các diễn giả và khách mời:
  • TS. Hoàng Dương Tùng – Nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Bảo vệ môi trường;
  • TS. Lại Văn Mạnh – Trưởng ban Kinh tế TNMT - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT- Bộ TN&MT;
  • TS. Nguyễn Duy Thái - Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam;
  • Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DAP - Vinachem;

Trực tiếp 22/9: Tọa đàm “Xuất khẩu nông sản sang EU: Vượt qua thách thức để xây dựng thương hiệu”

Trực tiếp 22/9: Tọa đàm “Xuất khẩu nông sản sang EU: Vượt qua thách thức để xây dựng thương hiệu”

Trực tiếp 20/9: Tọa đàm “Tìm giải pháp thực hiện quy hoạch ngành năng lượng, đáp ứng cam kết Net zero”

Trực tiếp 20/9: Tọa đàm “Tìm giải pháp thực hiện quy hoạch ngành năng lượng, đáp ứng cam kết Net zero”

Trực tiếp 19/9: Tọa đàm “Thương mại điện tử: Kênh tiêu thụ sản phẩm hiệu quả cho thị trường miền núi”

Trực tiếp 19/9: Tọa đàm “Thương mại điện tử: Kênh tiêu thụ sản phẩm hiệu quả cho thị trường miền núi”

Trực tiếp 15/9: Tọa đàm “Bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp: Những kiến nghị từ thực tiễn”

Trực tiếp 15/9: Tọa đàm “Bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp: Những kiến nghị từ thực tiễn”

Kích cầu tiêu dùng nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 35:48

Kích cầu tiêu dùng nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trực tiếp 8/8: Tọa đàm “Thông tin minh bạch – Lựa chọn an toàn trong lĩnh vực thực phẩm chức năng”

Trực tiếp 8/8: Tọa đàm “Thông tin minh bạch – Lựa chọn an toàn trong lĩnh vực thực phẩm chức năng”

Bộ Công Thương bác bỏ thông tin chưa trình Chính phủ Dự thảo Sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu 1:58

Bộ Công Thương bác bỏ thông tin chưa trình Chính phủ Dự thảo Sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Trực tiếp 25/7:Tọa đàm "Nâng cao năng lực và giá trị từ mô hình Kinh tế trang trại khu vực miền núi"

Trực tiếp 25/7:Tọa đàm "Nâng cao năng lực và giá trị từ mô hình Kinh tế trang trại khu vực miền núi"

Trực tiếp 24/7: Tọa đàm “Kinh tế tuần hoàn trong hoạt động tiêu dùng và bán lẻ”

Trực tiếp 24/7: Tọa đàm “Kinh tế tuần hoàn trong hoạt động tiêu dùng và bán lẻ”

Trực tiếp 20/7: Tọa đàm “Hiệp định CPTPP: Gia tăng giá trị cho thủy sản Việt Nam”

Trực tiếp 20/7: Tọa đàm “Hiệp định CPTPP: Gia tăng giá trị cho thủy sản Việt Nam”

Trực tiếp 13/7: Tọa đàm “Liên kết thúc đẩy tiêu thụ cafe vùng đồng bào dân tộc miền núi”

Trực tiếp 13/7: Tọa đàm “Liên kết thúc đẩy tiêu thụ cafe vùng đồng bào dân tộc miền núi”

Trực tiếp 6/7: Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Mở rộng đầu ra cho các sản phẩm gỗ”

Trực tiếp 6/7: Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Mở rộng đầu ra cho các sản phẩm gỗ”

Tọa đàm “Luật Việc làm sửa đổi – phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững và hội nhập”

Tọa đàm “Luật Việc làm sửa đổi – phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững và hội nhập”

Trực tiếp 22/6:  Tọa đàm "Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ khu vực miền núi"

Trực tiếp 22/6: Tọa đàm "Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ khu vực miền núi"

Trực tiếp 20/6: Tọa đàm "Xây dựng ngành công nghiệp Việt Nam thích ứng trong thời kỳ mới" 1:13:08

Trực tiếp 20/6: Tọa đàm "Xây dựng ngành công nghiệp Việt Nam thích ứng trong thời kỳ mới"

Trực tiếp 15/6: Tọa đàm "Đa dạng thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước: Điểm tựa cho doanh nghiệp" 1:20:11

Trực tiếp 15/6: Tọa đàm "Đa dạng thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước: Điểm tựa cho doanh nghiệp"

Doanh nghiệp cần chuẩn bị, chú trọng gì trong xây dựng chính sách để thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn? 1:58

Doanh nghiệp cần chuẩn bị, chú trọng gì trong xây dựng chính sách để thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn?

Tập đoàn hoá chất Việt Nam phát triển vượt bậc về doanh thu lợi nhuận 6:32

Tập đoàn hoá chất Việt Nam phát triển vượt bậc về doanh thu lợi nhuận

Bộ Công Thương gỡ khó, giúp Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phát triển vượt bậc 3:34

Bộ Công Thương gỡ khó, giúp Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phát triển vượt bậc

Nên hay không việc xây dựng cầu cạn? 2:06

Nên hay không việc xây dựng cầu cạn?

Trực tiếp 6/6: Tọa đàm “Bộ Công Thương xây dựng cơ chế, gỡ khó cho các tập đoàn kinh tế lớn” 1:35:21

Trực tiếp 6/6: Tọa đàm “Bộ Công Thương xây dựng cơ chế, gỡ khó cho các tập đoàn kinh tế lớn”

Trực tiếp: Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia tầm nhìn năm 2050” 1:44:54

Trực tiếp: Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia tầm nhìn năm 2050”

Trực tiếp 25/5: Tọa đàm “Phát triển sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu Vùng đồng bào dân tộc miền núi”

Trực tiếp 25/5: Tọa đàm “Phát triển sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu Vùng đồng bào dân tộc miền núi”

Trực tiếp 24/5: Tọa đàm "Tuyển sinh khối các trường đại học ngành Công Thương" 58:36

Trực tiếp 24/5: Tọa đàm "Tuyển sinh khối các trường đại học ngành Công Thương"

Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động