Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 17/01/2021 19:21

Triển khai hiệu quả chương trình truyền thông y tế giai đoạn 2016-2020

14:34 | 01/12/2020
Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án 8 – Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho biết, bên cạnh việc quản lý bệnh lý không lây nhiễm tại địa phương thì chương trình về truyền thông y tế, Dự án 8 là một trong số các dự án thành phần mà Thủ tướng phê duyệt. Nhận thức được vai trò quan trọng của truyền thông trong công tác chăm sóc sức khoẻ toàn dân nói chung và Chương trình mục tiêu y tế - dân số nói riêng, khi truyền thông thực hiện tốt sẽ giúp các chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn.

2731-trien-khai
Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn phát biểu khai mạc

Dự án với mục tiêu chung là theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá bảo đảm thực hiện chương trình hiệu quả. Triển khai các hoạt động truyền thông y tế, chủ động góp phần phòng, chống bệnh tật nâng cao sức khoẻ người dân và cộng đồng.

Về kết quả thực hiện, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai các dự án/hoạt động; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đạt cả 2 chỉ tiêu dựa trên chỉ số phê duyệt tại Quyết định 1126 của Thủ tướng Chính phủ;

Tập trung dung theo dõi, giám sát đánh giá thực hiện chương trình, hiện đã Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án và hướng dẫn triển. Cơ chế quản lý chương trình theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho địa phương; do vậy đã tạo chủ động cho địa phương quản lý, điều hành chương trình;

Đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch việc xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ vốn chương trình.

2735-trien-khai-2
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) Nguyễn Công Sinh phát biểu tại Hội nghị

Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình, tổ chức 2 Hội nghị tại 2 miền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số 2016 – 2020; Xây dựng khung giám sát, kiêrm tra thực hiện chương trình và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện.

Về hoạt động tuyên truyền y tế, những năm qua, Bộ Y tế đã phối hợp cùng 42 cơ quan Báo, tạp chí Trung ương, VOV với 4.378 bài viết, 3.496 tin và 5.028 ảnh; Hoàn thành 274 phóng sự/phỏng vấn, 25 chuyên đề, 213 tin và 2 chương trình truyền thông trên VOV;

Kết hợp truyền thông trên 17 kênh truyền hình với 718 phóng sự, 98 toạ đàm, 281 thông điệp và 6 tin; Tăng cường hoạt động truyền thông tại cả cấp Trung ương và địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Cụ thể, Vụ kế hoạch – Tài chính, Văn phòng 1125 là đơn vị chủ trì triển khai dự án, song, các cán bộ đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thông tư 26/2018/TT-BTC không có nội dung và định mức chi cho việc thuê hợp đồng lao động, cũng như chi trả chi phí quản lý thực hiện chương trình và gặp nhiều khó khăn do thay đổi về cơ cấu tổ chức các đơn vị. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chung cũng gặp khó khăn do các thành viên từ các vụ, cục, tổng cục và dự án khác, nên nhiều đoàn giám sát chưa thực hiện được như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, kinh phí dự án còn hạn chế và phải phân bổ cho nhiều mảng hoạt động dẫn đến thiếu kinh phí kiểm tra, giám sát.