Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 21/09/2021 12:37

Trà Vinh: Đẩy mạnh tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc

08:00 | 05/02/2021
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín và đồng bào DTTS. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với chương trình tiếng Khmer không ngừng nâng cao về thời lượng và chất lượng. Đài Phát thanh và Truyền hình có chuyên mục, chuyên trang hàng tuần tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội và chuyên mục an sinh xã hội, việc làm, dạy nghề. Qua đó, giới thiệu về các mô hình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chính sách an sinh xã hội của tỉnh để giúp người sau cai nghiện có thêm thông tin, có cơ hội tìm kiếm việc làm, sớm hòa nhập cộng đồng.

Trà Vinh: Đẩy mạnh tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc
Tuyên truyền, cổ động phòng, chống ma túy

Ông Kiên Banh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: Nhìn chung, qua công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đã được đầu tư, đại bộ phận đồng bào DTTS tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo; có ý thức tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà con cũng có ý thức tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động xã hội. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp, vững chắc.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người ở vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Khuyến khích bà con tăng cường phát hiện, tố giác tội phạm với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, nhất là thông qua các hình thức hội thảo, hội thi, nói chuyện chuyên đề. Qua đó, khơi dậy phong trào quần chúng ủng hộ và tích cực thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, phát triển rộng rãi mạng lưới cộng tác viên trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là trong vùng có đông đồng bào DTTS.

Hoài Thương